ČEMAT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12584/L
Dátum vzniku
04.12.2000
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 21.2.2018)
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 21.2.2018)
 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 22.12.2015)
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 22.12.2015)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 9.9.2015)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.8.2012)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod v rozsahu voľných živností (od 4.12.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 4.12.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 4.12.2000)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 4.12.2000)
 • vzdelávanie -organizovanie odborných kurzov a školení v strojárstve (od 4.12.2000)
 • poradenská činnosť v manipulačnej technike (od 4.12.2000)
 • opravy strojárskych výrobkov (od 4.12.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Ján Martiniak
  Jedľová 2300/5
  03852 Sučany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 2, zmena konateľov, schválenie novej spoločenskej zmluvy zo dňa 25.7. 2002.
 • Na valnom zhromaždení dňa 20.6.2001 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.11.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • sz, dod. 2, zápis, pv,
 • Spol. zmluva,
 • Zápis val. zhromaždenia, výročná správa 2003,
 • Zápis val. zhromaždenia, výročná správa 2004,
 • Účtovná závierka 2005+VS
 • účtovná závierka 2006, výročná správa 2006
 • učtovná závierka 2007 +VS
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS
 • zápisnica z VZ zo dňa 20/4/2011
 • spoločenská zmluva zo dňa 20/4/2011
 • podpisový vzor A. Ančic
 • Zápis z VZ z 15/5/12
 • Živnostenské oprávnenie z 6/7/12
 • Účtovná závierka 2011+pozn.
 • výročná správa 2010 /vrátane ÚZ 2010/
 • zápisnica z VZ zo dňa 4/12/2012
 • Zápis z VZ z 29/10/13
 • Podpisový vzor: Ing.J.Martiniak
 • Spoločenská zmluva+Dodatok 5 z 29/10/13
 • Výročná správa 2012 + Zápis z VZ + Pozvánka + Prezenčná listina
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • zápisnica z VZ zo dňa 3/3/2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.8.2015
 • úplné znenie spločenskej zmluvy zo dňa 13.8.2015
 • osvedčenie.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápis. z val. zhromaždenia, výroč. správa 2002, účt. závierka 2002
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie spoločníka z 16/6/17
 • Rozhodnutie spoločníka z 10/10/17
 • dodatok č. 4 zo dňa 4/12/2012
 • spoločenská zmluva zo dňa 4/12/2012
 • Spoločenská zmluva+Dodatok 3 z 15/5/12
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Rozhodnutie jediného spooločníka.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
 • Rozhodnutie spoločníka z 25.6.2018
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16/6/2017
 • výročná správa 2016
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25/6/2018
 • výročná správa 2017
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • spoločenská zmluva (zmena adresy konateľa).asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
25.01.2021
Domény