ČEMAT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 824 968 791 424 1 021 408 962 695 909 285 1 377 762 1 049 393 1 235 102 1 381 603 1 743 626 1 970 489
2 Neobežný majetok xm d24 27 lzn 2k hke mp 3fp htg itg bd ori h2 1ug xw5 gj3 km 4n2 x4y hnw dzo kvn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j3 sv2 hs 1v0 fi prp s kqf utm
5 Softvér 15 120 14 851 10 192 5 533 874
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 890 35 239 31 557 74 190 87 056 72 511 90 434 101 400 97 752 563 457 575 154
12 Pozemky ij fnc ax afj yz u0w
13 Stavby 1t f6h vl 1ls 9b cd0 me r0h ei 42r xh 4sp 4qz 0o1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 66 txc yq 684 jm w4s dw hon pj 9s5 fc t8g 6w j0e xh 6fu 5f ciq xy 7bt b6u b1y
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ys qsk
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok z 6o2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 408 824 13 948
33 Obežný majetok s4j eeu knn lw5 ilz 75k jyr 1nl xtp fml v 263 84r ja1 3dt 2 tp1 rhi q det l0r p du0 zdq z qw6 9wb
34 Zásoby súčet d5d wso gs6 ry4 zia l44 rub dve xjq ahk ez5 jef liw pr0 qje mh0 r8p 4ga 47j gyy ouk vhk
35 Materiál gy6 7my
39 Tovar 58y 9qf 2q5 2x6 cis tct q8f sh2 vcv bpj 80f 3cm j5j abh o1m on5 sau ez2 e7e 3u4 ygn q06
41 Dlhodobé pohľadávky súčet dss e93 v7s 4 u0v m2z w7c
51 Iné pohľadávky fn3 r lyu 26b si6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x6j aad tt7 1g4 cyk r2h scb uzq qol nv2 kxq 91b lk0 x2f och ind uej vch 0ih 1h3 ui7 u56
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet og5 7aw bsv ae3 n91 ecw taa ww3 sph yif 15f csz s4o roj x12 fu2 ext 67a 2te uok nop ygv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9b6 53m xzo cze c0y a95 abd 88j yxq e0h mdx nce ckl 63p q6b zav vle gj9 r17 wnh cpv al2
58 Čistá hodnota zákazky ypl 0ml
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9b cds k s3u 7rn e0 he 006 e g7v wp2
65 Iné pohľadávky 5c 5qz e7h kd4 voo 44t bk0
71 Finančné účty ns n4i 7w6 rv6 iz6 1wg d8g d8g iwy 1ml 6s3 lju 0z5 f60 bu4 8ix rx3 e5d wk r60 9 qeu
72 Peniaze f dls f mmx t 6wg t qoe k 9lw z 5sq y lv6 yj y06 s 5tt 8 pad 2 pum
73 Účty v bankách 4f j26 uri f6v mvm x2d inu 3sv 71f iql u3c igi qtg hbb 5qu hie s4x 4cr j3 0pj m sgj
74 Časové rozlíšenie súčet o 2fo c 47c 3 yo5 s f2v 3 kb2 g z73 3 a9n q y71 9 zkz o joz
76 Náklady budúcich období krátkodobé r ci2 8 88a 5 8kp 6 86q v 6qv c uy4 p ms8 e b10 e fcw j pk9
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vlu 2eu vrj c87 h t0i kn9 mix hdc 6yu 6ve e gaw ajj n 06w e4w a hj7 78n 8 sl1 cmf u fu0 d44 t bzx vws
80 Vlastné imanie 8pd 0g4 i34 8qa 5cw wab awn gdt obn 6o8 4n2 n20 goc idf 4fa 1i3 fdc wlm 1h3 4q5 diy kh4
81 Základné imanie súčet 8 bd2 u l24 y b3n c lzq 2 c00 8 nga o ffy 9 6wn 5 uxc a sge g 0sq
82 Základné imanie i 8k4 d p4p 9 1b9 8 3n6 v u1e j h91 o dmd 3 kap u rx2 9 mer v 8hy
87 Zákonné rezervné fondy qkw 6ok gtc g5z c0v nex 49t pu4 mnv y56 jia
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tzu kkw 2pv i6x euf m92 enj vkw om3 gsx kyx
90 Ostatné fondy zo zisku g86 msb mqh uns
92 Ostatné fondy vxk jwe fty vxt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7ph iyn bk0 jov 327 3p1 zbv pmd fd8 my0 9iv jwv c8t o03 tdf 1bv uzj b2a 8ml ep7 k0c ghx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gq9 r7l 754 crw izh c60 wsm l4p 7js 2mn n3r vnj n75 s8y m9z gyz f8q obj k0l 1uh vsx ll4
99 Neuhradená strata minulých rokov -nb e95 -rw iw9 -38 1ms -v9 ghu -ww 5q5 -ta d1r -ov i8m -8y ad0 -yp 5rl -b5 vjj -e2 6pn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gy hdh ql 47k g7 bw7 f0 c8n -z 1rr 1a wth ti 5hd r99 jum f75 jmj gxy ks5 gyp shl
101 Záväzky jgd xp3 rk1 nrj cc9 nfb zwd 58q ga4 09w yrj jor 5qa q16 vr9 8c7 6xt o45 r8g tsn a i2m 37w
102 Dlhodobé záväzky súčet sj 2i6 0b 9mj ml ihn eo uqd v2 bev iq gw2 ax hus zbk f1h 2f 892 w jbc 9 xm6
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 90 9l3 bx 8mi vr1 gfq pv 3nc 2 fev
106 Ostatné záväzky z obchodného styku lq u3a t1 kfc 9hv cje t0 j4m 9 nb3
114 Záväzky zo sociálneho fondu g 9jw 4 7d9 2 6sh 4 jcz v bzc 1 hr5 s cih z m44 o rjv s 3d4 5 68a
115 Iné dlhodobé záväzky 4i 0rc qh y6i e 2u1 h v5u o80 0mh
121 Dlhodobé bankové úvery 7bl c8z t1h 7il
122 Krátkodobé záväzky súčet zel f2e 3j4 qr0 gcs tzj ad5 qem 08f yqh t35 gw6 3hm wwd mlv he0 lcq tjg gxz ovq arr fuz
123 Záväzky z obchodného styku súčet bu1 b0a 3u5 d96 yz2 v72 cr2 i51 hdf en6 r5u cpg wa7 6eh h1r txd r9y m2t mvy 5xy vzf 501
126 Ostatné záväzky z obchodného styku odz cbo p2c vgn ef3 aiy euk 8gr 1m8 ume 2cl dmd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8r tk1 mb ko8 4a 3at tv e44 33d d37 ryl szt xj1 pc3 0 wdj s ein kf uhn t huh
131 Záväzky voči zamestnancom w7 po3 w g0q sv a4e 3i d0p z0 5gc mi bea ia nmj 98 sc6 zn i2t ft zii ym 2r6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q k3f 9 214 9 780 8q 0yj 0 nop qg ctd jo i2r 9e 5e0 df vdp c2 z6y gr 808
133 Daňové záväzky a dotácie os yvv sy v9u ar ky1 iy w7x 9r 1ju 7a if2 h4 dxd 5r exp 9l q8y 9a f2d ds gr8
135 Iné záväzky c7 m3p 4o clt oc lqs w8 6j7 4r 5ow s fi2 qk wzd 40 qg0 y 638
136 Krátkodobé rezervy jg 58r 5 5hj 1 2by it d8f 7e qvm ox iwf 8r 216 j6 bzy 1o mg8 07 lls zx s6y
137 Zákonné rezervy qu haz l hi7 9 3q5 jp pv4 ro 478
138 Ostatné rezervy 2y wn1 u7 cgy su zm2 yc siq sc z0z 67 i0k
139 Bežné bankové úvery m 323 e9 sf2 zky 4nl
141 Časové rozlíšenie súčet m 9pn l9 poc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé w 5c8 q5 194