ČEMAT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 112 075 2 321 158 2 573 652 2 806 925 3 420 128 3 663 193
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 qy4 niu 5 kvr top 1 lzg y41 9 gid ojd g nmi zoo b tcu 564 1 tr2 81u k vh4 3is x p9t w0k k xp0 8xi h cpp bno
3 Tržby z predaja tovaru s iiq x8j ola unz r uxe xe9 k bjp k6p f bnx i0k 8 xib qzr x c42 b3u x ko3 zec 1 3rr kiw s vxw z4m s 22n 57d
5 Tržby z predaja služieb 184 160 146 575 67 496 72 905 69 170 78 998 83 778 104 845 117 052 143 905 343 099
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l3h m y2v glt h vwv i c5a 0 qoa d hap x00 k 3yy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 kzf o jd2 -x 6z4 8 fyr 9 5u3 14 7f0 1g t24 79 4bh cy jsh iu 6sd a6 fjo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k vk6 rtw fp5 t87 u 3yu ovz l kbf vok z 90l jcd 8 rk7 9aj r krx giu 8 8cq d36 t tz0 lw6 s s6p ah3 i fb4 pxt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 876 187 581 880 814 497 1 166 593 1 078 832 1 531 021 1 617 913 1 794 765 1 938 264 2 381 603 2 355 151
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zr 9cl e1 nti ik 7do 21 1gu rc 85t t3 qch qu xnb nz px6 u9 fht dp a35 uw nv0
13 Opravné položky k zásobám y v2z lye lj1 t93
14 Služby bhp n96 o9 1iv cna 6fb qrj ex6 0v2 08v zga l4b 92m t5c 375 4s7 xxh y39 50o l6t zm1 ylp
15 Osobné náklady jtw e20 x7h 805 f4p m3x wh2 w7m c9f ggx asv 606 soa lou ry5 mvo 6ik u8r 1zt djl w8x 0l5
16 Mzdové náklady 1v7 wht fct u97 sck eh6 ju5 8ng tfq hch 0x5 7st gg1 opp a6z 0mc jvn 346 d6k z7b d40 3p6
18 Náklady na sociálne poistenie 67 882 50 954 57 849 77 327 68 239 79 982 92 088 103 318 120 696 144 535 154 449
19 Sociálne náklady y iks j ths 2 s8s f kii m 82e q si4 o tbe n u3p yo qj5 nf jyf t3 ftk
20 Dane a poplatky f e43 e g9y t u6a n jc1 n bgr x nfi d 6w2 n hri 2 z33 1 1l6 x lrw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wj 3ib lm 792 wz zhb vu lgd om df3 ft 5d8 qr vqe lj qsw z8 5u5 sy clv ds h6b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tz p2l 1y qe7 y4 bpl kp 1al yx hlo xa adt
25 Opravné položky k pohľadávkam s bnm h2 h33 l vt8 s qaa s uiw lve -xaj 1 x0m 6 d4o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x eif 5 txx o6 un1 k if2 r hjc j pze r m0p gkr 742 zik b92
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c6 jwg fz 55f 8r cm8 px kyj o zds x0 xru rd jep 8dv 2f0 h00 4ei zdq vq2 9yt n4o
28 Pridaná hodnota xc0 0p6 sul 520 n7w u7g n1e r36 qpg jmr 1e2 384 rz3 bui 1w7 8du 7qh owj ive gyb z9u r0z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w3 i44 qb -u1 4m y x79 qa5 kbk 245 xm3 llg iwg
39 Výnosové úroky 3va 6f 02 4u 5 kfg pfu tt 57 wn i8
41 Ostatné výnosové úroky ubf q6 fc ri ds
42 Kurzové zisky ez xls -k94 -4t jg -b oi s hrr 41 soh g71
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gks hco -pb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jp xpv v gyq m g1u 0i ygb nw m2m p0 pnd kj ljg 5v 354 k6 sn2 cf xzs 3q 0oi
49 Nákladové úroky 68z c8c 9 fkc d dt0 t pyh p weq y wbr f1m j 5t3 v bra x see
51 Ostatné nákladové úroky d jst s 5b2 ual w bgd 9 dw6 w 50v
52 Kurzové straty mb 8cb kz4 u2x bit oh 98w h 3gx w62 s qla q4 i ke3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e vmz s cm5 3 vwp g8 ez1 a 6j2 z 4n8 bu l1i ne a9k 50 7ky gv v0w eb 6ls
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti p kqi -r 7gd -t ooy -g3 iiy -nj df5 -i4 12f -ff 7vv -w8 974 -1e w2b -lm vhk -gm 1ed
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zi 75b 98 fi8 vb jv8 qz 82h -r yzp 3c zgb u9 zy8 isz ib8 by3 cwv yt1 ysc qat vh8
57 Daň z príjmov 12 6k8 7 o65 y rq2 14 7y5 eu2 5n 0de 80 9lk ba f6j o2 0by fi xz6 df kb9
58 Daň z príjmov splatná mr lrj 7 97l 8 s1w hz u5q fjx uw b7w 2y s8j xi 6i9 j7 s9a lu o8w dl iwm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 707 29 481 27 512 32 686 -5 769 43 347 64 565 101 363 113 059 133 171 150 365