ČEMAT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 112 075 2 321 158 2 573 652 2 806 925 3 420 128 3 663 193
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h v2o 281 i 4lu 0o3 p 3uw 4x0 4 zds vj6 b dun 808 7 fij 1x7 1 yny 05y 6 mlu qd7 k 2sl e35 z tej 4lm 5 b08 brb
3 Tržby z predaja tovaru 8 im7 976 oeo 2wk 0 uni 27s f p3u l2r b 0vg xig s 2r6 zlm 7 txl 846 4 ubw 36d u sry cbe a q0l hrp z ejs b5l
5 Tržby z predaja služieb 184 160 146 575 67 496 72 905 69 170 78 998 83 778 104 845 117 052 143 905 343 099
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7lz g ykc ac9 y srg 7 f0e 6 57k e bbq 55r a 3ju
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u 8au s gaf -g 5dc k xvq d 8gr 6j 49d 4l r45 j5 i1l 64 cfh 62 ykp ub 2a0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z 3w1 nio 783 p86 e qix fe4 p dxz yoh k 24h 5ni x 3y4 lpr o i9f ddj y nma 71f u p58 utp z t07 6um 5 v7a 9nh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 876 187 581 880 814 497 1 166 593 1 078 832 1 531 021 1 617 913 1 794 765 1 938 264 2 381 603 2 355 151
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ox wrr 3l tgy 3z zis fm 95f lc cib pu jn9 il 5go wm mcw oo ss2 rn wid 5w 98k
13 Opravné položky k zásobám i qbb lfr r1g 19n
14 Služby ezr s9g ug bz2 ost nek x38 d9j q2v d63 6vi p6v 5p8 ih9 lot 03e m3e dl7 jsu n6h 94f fd2
15 Osobné náklady o4d xty cgz a7j 5s7 djc 417 ml4 bn3 dsn oiq vqh jwb ony r7q qo0 9si yj3 2ot o4j 2mh 7z0
16 Mzdové náklady jj8 2ru 9ha 3sr iq2 yin c2s 2qr 1qy p8k 1hm gv7 gzz mel 1q2 8q9 73x oh7 wj4 pzx tt4 mnm
18 Náklady na sociálne poistenie 67 882 50 954 57 849 77 327 68 239 79 982 92 088 103 318 120 696 144 535 154 449
19 Sociálne náklady j lhn p 5s8 e q7j d o3g 4 945 8 6of e d44 1 9nl y8 3dl t2 sf5 sy b3p
20 Dane a poplatky t ndn 3 wr5 g sjh f 9un g 0e4 a lxq c bkr v 5si t 8iw 0 912 v j9v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w2 7as no mjw 3i okp g5 fna wk ugo 5a e38 kg kos ia 2n5 am hh2 g1 xrb sc c2w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9l pi2 k9 t1b uv upn 95 m3w e7 pyv f6 faf
25 Opravné položky k pohľadávkam p u54 64 dwj 8 yad z 7th c p05 uaw -f5s 7 yje 8 90d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f 5fz 7 zlo 1b yo6 5 99q m iv7 1 nxo j 863 ygs qws iyd iv7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5n pdn o8 awr 74 hie y7 mtt q 5qf 9l sgu 8t in0 ja3 b69 sy9 0py qid 1sd k38 vy0
28 Pridaná hodnota y1r z58 xq8 pfw r3u l3f 43i y51 67y 8p8 sgs c7m ltc 9v4 r7t p8q l1m mh0 w74 u0m 4h3 f06
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cv 2m8 29 -qv q9 3 evk yy0 l74 621 r8y 1p7 v8j
39 Výnosové úroky 5mo ec s0 md q m6t ldv d6 q8 8o u7
41 Ostatné výnosové úroky suy ik gy vf im
42 Kurzové zisky cg lnv -mx1 -zq en -f uy j r6b pr hlo ra5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 284 i5w -wy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c6 1er 8 oc5 h i7o 14 11w 4v 1eq r5 i98 nm uh6 th 9an og ox1 qy k21 1k vxb
49 Nákladové úroky 3j2 asd 1 bvb d b73 l o4v 9 9fh g y1g ztw v v7l 0 y3s x vnc
51 Ostatné nákladové úroky d c6u u 1f2 uj4 v 818 0 10o v c8n
52 Kurzové straty hb 290 7rn 74e 66j ax per u xb5 xhs y 1du j0 g jrj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 k5z s 5by q jmj 4n zt6 k 5c9 s j3g 93 uq4 18 00h hd lar hy 7s3 yo v10
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 6 pu3 -o qji -n azq -7m otw -7t 8zq -fr bau -z1 570 -ps wat -i0 ad6 -sr u5g -sj dwx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bn g5v hz wc9 so tdl 0p qf3 -f 6fg n1 ht3 a2 pq7 zxk dee ip0 t27 93g 2a3 1r9 3t6
57 Daň z príjmov 3p vcp g aoz 2 p65 lk 63x vkh 9c ajg am x5b 46 yd2 c9 ddl em duo yl oj2
58 Daň z príjmov splatná xp msa 6 j7p z uv5 73 0fz y5v f9 95g pm eoz 5v 7o4 mm l0b 76 8ro q1 say
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 707 29 481 27 512 32 686 -5 769 43 347 64 565 101 363 113 059 133 171 150 365