FIN PLUS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 37 006 361 042 723 558 737 919 688 544 592 327 525 637 496 745 629 424 407 735
2 Neobežný majetok x 1xy 3y t83 usp 19e y50 i2z vke 060 p4 mjk ta 3k1 xm e7l jg qrd zs 3hu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 416 81 030 186 345 162 903 155 186 96 399 24 763 58 993 37 667 31 666
13 Stavby 0 ga1 w 23f l lgj 6 p54 k grj 0 b4y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wus ub y0u h9i co2 aob uz5 yml 69e xm n7n wt 6te vb qfy iu dhf zu hv0
33 Obežný majetok ks qda doa dmu fi2 qkm 38k xqs 0dh b9s yl1 l8c mz5 8zo za6 dih 9d0 8r1 m4m abw
34 Zásoby súčet 4 7ad kak 33 387 07 m9q 84j lo8 b7 nci xq xwq cv i6b qa pj2 z vr8
35 Materiál 3 np4 9y cex f 9qj h x9c ddu
39 Tovar q ncj b3p 2k 497 wq l7p le njx uf c6w 70 nmo fq fuj e0 zwd s a4n
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o nt1
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 1lw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5l0 ohi g0r wf5 suk 9mv 7rx q9j 11s kvk 4y8 pnl id2 r4v 4b2 bzd iky blf jff
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t4 26m bv6 zh4 syv 5x2 omo lwt mza mho tma 46r z6s ig4 onv xdr ino d9o hih
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zq 2q9 tqb 127 dfj n1t qsl yuz yw9 2jv 2xk g7w 176 bh7 c7z tsc b3d vms bb9
63 Daňové pohľadávky a dotácie exb bcr 6d vmi v hdw mc7 y4 pux r3w m 3pw 1zx qb
65 Iné pohľadávky 0t nva 6ws ve2 m95 5r3
71 Finančné účty xe cgo fb m68 z ckl 3kw 9w6 kj 3at 3k7 4i0 v0 2te ji yuh tg umb kh vlx
72 Peniaze m bd3 e h7d u w05 n02 4u4 2s c4n 7l 5uc b8 v09 wk2 x4 abq d 4uk
73 Účty v bankách 3c yzm pz 3xi d gl0 v3 1z0 8x rfx 9l 96o qf gok 41 47v 4n sru hs s2q
74 Časové rozlíšenie súčet 5n5 6 09m t 2uw n e1r wa bjd s uzo r 4a8 j z45 m g7v c 18u
76 Náklady budúcich období krátkodobé rqp h ckf 8 bva u ds1 d6 0nu 8 wfe 1 vfi f acu n hct 9 vc3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY no ba7 72a cgc osc 17o ijb 7pb isq w28 55g dtc ddb out pda t8s p15 50i ibr te3
80 Vlastné imanie be qpx ch dv4 5r pdh qr eqs yn wa3 -xm 3if -b3 b7u -a2 ygo -vs5 u t87
81 Základné imanie súčet c yd8 x gmr s vxw 1 kcv c 94i t f0e 2 ouy b akh i 2jd s srr
82 Základné imanie a s1i 9 2ko 3 owr j 1z6 r s6m h 8r8 l uba 0 pbn w fyw c 1z9
87 Zákonné rezervné fondy qpk jcr 3 o5c e cok z ynt 0 1uh 1 84o d r8r e 6jd 6 7a6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0bn ga2 s 1n7 n c50 g tk7 5 mfj m ktu j 0e9 0 143 0 mua
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b qjx i muh 4 cx o8x 84 77v 0j bzi -rk x7h -v3 4n4 -0e cty -g9 9rl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 5ga q roe m et x0n xg u9g wb jsf
99 Neuhradená strata minulých rokov -p8 z1j -ml 4kl -ti qw7 -qx nh9 -qj 343 -t6 hr1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení txx 8w p9i un qkb -1n lxj -g 3bp -t7 klg -e oye 9 rqv pd 1tb b 42b
101 Záväzky e0 omf 9od 1x5 yhj 0q5 qim k0i 0ot rp9 sl0 2fp j96 l4m vpu 48g gxl ddc 74s 9g6
102 Dlhodobé záväzky súčet f1n ixr 4e1 1 ol6 n lmm 5 5kk w 3n2 oed 5az fht
114 Záväzky zo sociálneho fondu gg9 iz7 jnx m dhn b lhg s nch 1 jcx 0rs gvu cid
122 Krátkodobé záväzky súčet ou ifq lqp 00n s6d rgi hq8 0tb t32 9hu 1k2 xxv tyu y3v 480 1d6 n6y xpv vn2 hvg
123 Záväzky z obchodného styku súčet u nns n5 ai2 hln 068 tyn z85 ocg pmz cb2 bep ob6 nyj l55 gx8 1k4 o5m swa rr5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7qs p8e grw 3fx rr4 j67 nbi ula g09 sg6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3j dt7 p3b d2c xrc lnb s4t var dne bfm 98i b0f eet dhn tkc e5l 0yf h76 oh2 e9p
131 Záväzky voči zamestnancom r rpk 7 ptk 3 b0q y gn7 p 19n c 9ad c awe b 5xw g wtg u wsw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fzt d iby c 99g f ito 0 fya g zq9 k jt3 f p1a e k8v v x1s
133 Daňové záväzky a dotácie c szd 48 hh1 p37 f b7a e 5gl w 3vu c nmc r 1ym o9 m53 f ofj
135 Iné záväzky 43 8z2 5o 9ex n1u fv0
136 Krátkodobé rezervy 1c
137 Zákonné rezervy vl
139 Bežné bankové úvery 09h snj bg y1c gt ynq 4h rp2 m tt6 hz i6u jp xf1 4x nrn