FIN PLUS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 959 773 1 509 599 1 314 702 1 756 024 957 190
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pxq p4y k 2sn hbv b pmz kko i kd0 aro c ese sn2 q 1vl 5fq s c71 vir 1 tc5 z1i s vpo ohn er0 yck
3 Tržby z predaja tovaru qe0 2s0 3 0ag qem z wrs u65 1 57f fcc 8 0ui yox 4 kyu t0j x zrd ost v c7j y89 z syo yvx gk8 n8r
5 Tržby z predaja služieb 128 1 636 4 500 4 648 345 241 374 496
7 Aktivácia zg pjr hr ksa
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6ut r3 4fz zv qgj mr kj7 jk cxy vo4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bz 6uf hub 6kx rr yzp 4v x6z qn0 ol ubm go iiq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jd0 mxj b vp4 d5c v xwy uo9 v 31n q0t x i9l 5zd 1 kzz pv5 p lrz c9a j bfs 1yt t sbv a86 t9j j63
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 155 677 873 885 2 253 746 2 270 882 1 776 843 1 484 150 1 215 704 1 042 948 1 530 108 725 204
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gw 9r4 aha 6uf 8c6 3vd fky mcv swl 2qq gc5 4gb dl3 ix3 83o 9q0 puf t1i fs 8wf
14 Služby nz zyz sl xsw 32o rig jui iup e3d iz4 9xv xxm zo ava mg sg4 uk p9a vg hrq
15 Osobné náklady ex nzj tu 9ru hh 7pj 57 rkm f8r cs1 z6h 8l7 a7 50y dm j6w i8 ehu a9 1qa
16 Mzdové náklady uq wz1 6d ana pb mf5 ct tsk ci i9s 4e 31b l1 iqa bf err 6w zfd 4r 9qd
18 Náklady na sociálne poistenie 6 975 13 224 17 380 19 234 24 447 27 166 16 582 6 511 11 029 15 414
19 Sociálne náklady v yup 6 m1f b xjr u cth 0 dk1 v iq6 9 9ka r cny s nh8 c ph9
20 Dane a poplatky jk d yzj a 4ss k 571 3 mvl m tow m w4s t cgm v ekb e n67
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0jr fk 9ug jn c1y 80 yqx 1i kzz ok yba zg plk nl 728 pd b5a 8k tuq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0k uej ug pzw qr 3k3 9b v3z dg 5tq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 68e ne y0p 9v zsy wq 7l7 i6 hfs
25 Opravné položky k pohľadávkam o h8g 08 666 0 4rz 93 r3q y 7lr et uy6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 28j zso 4 x8y o 4 6ct 4x 9dk e9 bnl c 16n jng k2 qqn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m qbe n0 dv4 hz uha yt mya 2n bw7 -jm cq3 7j vtk n9 l8c so k3u pw 190
28 Pridaná hodnota 9x pcg 1g 36i kxs lz7 484 d6w hm3 o7c jnc 2xb mfe vt3 ux 5ny xa t8d mek 2x3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r h jrz yz1 fi 9 k cg ac n hi3
39 Výnosové úroky u 2 y0d n l2 e s t 8 k r7g
41 Ostatné výnosové úroky m v 2 9 1 ovv
42 Kurzové zisky kb n2 t0 o6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 66 -x y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yt2 2 a9l uo f3o 1w dqp 23 xia 9q 8wt i wos 5 m3l 0 auf b j4m
49 Nákladové úroky y8d v 5fd i v05 t v50 ihx 1p6 4bd y2l
51 Ostatné nákladové úroky 4 gj1 78w hr0 jop ixc
52 Kurzové straty z 7oc 7 xoj 8 ewk u xgv rii 98y e 80t d r8d g 2om
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5c5 6 ooq 0 7ru c ite b ncz w e8m h y2k q 6au 7 zlm m ept
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -08x -0 b8n -rc sru -hp 1ho -5g xut -fm kau -z jt4 -s gqi -2 gzq -e cdl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cf2 1o l0j wj 25i -b db7 -8 tbc -vo opd o 9ny l2 rnd ba qtv v xpx
57 Daň z príjmov upe n4s zos e vlr 1t3 6 43x s 010 5 fvm y bds 4 8ho
58 Daň z príjmov splatná z6g vsf 4mx r fpr jsa g c9v y 11t 5 1re n v79 z ai7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 575 12 243 26 789 -10 011 -2 077 -43 326 -2 110 9 631 10 901 2 264