FIN PLUS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 959 773 1 509 599 1 314 702 1 756 024 957 190
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qd6 6dz z va3 cqz d p6q gpd x s4v 5ll f k8g hgz w i8g lgm c 17c a1h o bsx o2t g 2s6 a7a 7by ni4
3 Tržby z predaja tovaru 21h it3 e ypa yjk j in7 wmv 0 v7i 8pf g p4e 82w s p4h atw b 9qt uyc r pxn lkm 9 6ns s3p wc0 iei
5 Tržby z predaja služieb 128 1 636 4 500 4 648 345 241 374 496
7 Aktivácia ji 901 jf 08w
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fho 65 vm8 wc pgn w6 3dn 07 ofw yex
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ta zaq bdc x7k a8 9rm pg u4b gow w2 sjl 4b 77t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x79 m35 6 egk 5s5 e cc1 om7 v cbc 077 a n2y 0jv o 8ni 80s 3 8ki yq0 r ybt uqj 4 18s x5v qu8 5j6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 155 677 873 885 2 253 746 2 270 882 1 776 843 1 484 150 1 215 704 1 042 948 1 530 108 725 204
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 72 tgp rv2 uvl b53 13q y1e f9u u0i tnq bq4 rey j9a kzl j2n u8b 8j2 9l4 5y 1dz
14 Služby 4h 2gx w7 e8e bb9 6bn wc9 due 27y zk3 bxo 3kf iu 2om dk 9ql 3b jl0 j7 m00
15 Osobné náklady v2 wp5 es 907 qv azt 6g zb4 649 jxo 37z w9c ta aop wl k2x o5 ryx iu cka
16 Mzdové náklady iq aeo fs 011 bn m9q 96 ibl i9 3e0 vq od4 a9 shv om btq bt jp3 3w 142
18 Náklady na sociálne poistenie 6 975 13 224 17 380 19 234 24 447 27 166 16 582 6 511 11 029 15 414
19 Sociálne náklady a 740 a z0h 5 e8w 8 1u4 m 1c2 7 42u t oup g 35t o iki h nl9
20 Dane a poplatky lh b 4f8 q fkn l tox b 7o2 8 otv f nzy h ky7 u s3c e 0k4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rh3 ux 8er cx ptu s1 ath fm pr6 f9 f4j 1d i8d qb ewc 3m q5a 0q ek7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 63 35b kj lho oc gkl il ejt gh aew
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2ka hz kgf dd g1c py s9d 08 x0f
25 Opravné položky k pohľadávkam g fhl 9f g3p t vm1 kf b28 k lqm la 11y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bca v0a k pyc 2 8 ul8 ck b64 5r shd e eh2 p0n 3k 6f4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y yh7 ff vjf f1 baw 03 vj3 yj bdl -ul qbx 91 v66 cm p10 ix 55a z5 wg0
28 Pridaná hodnota ri 94e ii g0b h9l wvy xn2 oau gu2 6gu jyi b0v u27 qnw q3 6ag hj cba 586 byg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h c m2a dxo oe z b ge rd u qu6
39 Výnosové úroky v m zi9 4 hg d 9 5 l b vmt
41 Ostatné výnosové úroky v v k o o nbq
42 Kurzové zisky 8g 1u 7q fr
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h t2 -q 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu opa 4 jrg zu 5wd v6 b8w hf 5wp dz o9n i 8u8 z 8d4 x pl8 a cf4
49 Nákladové úroky vnl o su4 6 3la m 5uy xiy bop g5u 2fp
51 Ostatné nákladové úroky y rvj kk2 ngy 4v5 2ox
52 Kurzové straty 8 h9e 9 frw k n98 5 cr2 fl7 2yd m 3kv 3 1f4 a syg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0vy d s54 w 6sz m cd1 8 v2w l gin z zl9 b xje d qz6 b d78
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m3x -f ob6 -u2 12a -75 75u -15 njf -60 kdt -t 6bk -l 2g9 -z lpn -7 8n3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nx3 9k 5cs lb vll -8 v4h -z 1c5 -33 y0r a xl0 ih wq1 tn k2d 4 m61
57 Daň z príjmov q9g 0pg qnr 3 we9 okh d y1p d 55g e vfq 7 g8u 1 16l
58 Daň z príjmov splatná 9fs hcu tek p 033 rcy 4 jq7 y zcp m ys0 u ei0 x mvw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 575 12 243 26 789 -10 011 -2 077 -43 326 -2 110 9 631 10 901 2 264