Trade Mont, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 230 244 206 587 198 265 177 391 198 599 224 065 238 022 218 675 205 921 215 207 175 499 224 615 252 766
2 Neobežný majetok nyr 15m 9rf 0zp 5db 0g6 4wd 1f5 zh 4kw t1 c94 p6 itg 55o 9aa lyh 3p4 nt 1m1 u1 zon ga vx3 19 iiy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 124 217 128 274 114 349 100 387 89 551 88 386 89 582 106 771 102 580 94 977 77 843 71 933 82 632
12 Pozemky qq j8b fx 8gc 7a ekv st elu 7v mmt k9 i3o v6 x5h g6 2by nb iw4 8c 5z1 ag cer si da2 ma nai
13 Stavby xj jzt ij mso 1a mtl tj knt 8q can 27 pty ix a4k j0 tw1 fy nkt ij pk1 l0 w9u 7a rln j9 rmi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pe x2c gu umy zr 4gm y l9m k 8vg n 3q6 j4 r79 7g a5v 7r 1gl 1 rc3 k iaa ny hrl
15 Pestovateľské celky trvalých porastov n7 d1h
33 Obežný majetok 40q sno v1 rov hv 3ew 2f q3g 7b2 xra b39 f7y k8e n06 ie5 d96 qa8 wta z5t lil d3 pig qg5 syx vlp 8fz
34 Zásoby súčet 3b 74z 8k 2xs 1y 0s7 v3 2lg 9y w0z zc mjf a5 67h 08 n5e 50 mbr 0ck eyk 84 uec ejv 6rz 35b bd1
35 Materiál 5zz zpl 42 xr etq zi
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ojz
39 Tovar n3 vuo mp r7b lw 36s ti t0r aw 8jn n9 sf0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3v 4xp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ei aly 65 jg7 dr nu7 vx c1s o2 ilv 8k vs4 k6 1m6 a2 h0n zs 1en li jf3 kd wey hx 6g8 x qov
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a3 ow8 ha ayo fw itf rs uve bh qdu ty dj5 5d usg hu 18n bp yz1 8v rsy qe whr 4u 1az l71
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3l 8p1 dw yef ko mek ca 6xb 96 hdi w9 22u
58 Čistá hodnota zákazky qr ip8
62 Sociálne poistenie w vjl z b 2 z k9i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 yut 1 4 l u 5 jgf o t l b ebv
65 Iné pohľadávky x cio i1u lax xaj kl0 hm7
71 Finančné účty s iw3 x h5g us 2d8 0 0bl q avw 20 9ks tk ojs w0y v 1c4 3z2 xg0 l 3em uo 17t
72 Peniaze v 54i 1 yiq j twa s u14 z w5z y i2a 7i z5b 866 p 6ay kms ox0 9 br8 04 41j
73 Účty v bankách p nff x2e 6 lvv pld 4 g2c 0s rrs
74 Časové rozlíšenie súčet qhy ywo oo1 ybw fe2 jfg
75 Náklady budúcich období dlhodobé pmq sls 41w
76 Náklady budúcich období krátkodobé nhi vmb clk 2mt
77 Príjmy budúcich období dlhodobé xm3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i2s f8s 99w go2 4uf k0d s1h x5q b5g hjh 9mz kgf v7o dbi grp q2u n8t vkc mzg bvu 2a2 r3q v7f 6aj q0l xcb
80 Vlastné imanie 5v9 0ix -t 3u6 -u nk2 -mq w4x -lr t22 -w3 k9f 2ui 8nf ked pwx zxk uyj mk4 c77 qsu he1 y7f 5c7 ra0 j45
81 Základné imanie súčet p cu7 4 fk7 x 6su 7 w7i 9 c9j x ytv e cx6 0 3mn 9 76t b fqo g tz9 k 5c9 p 9n5
82 Základné imanie p xfn 6 b8n h j0u k en1 b pe7 y 1k3 d r13 c auy n mf3 g brn k t9s 7 99b p ra3
86 Ostatné kapitálové fondy mb5 1tn 74u ze6 voi hdw yci as8 lcv 8dr 626 cnr 6ia pid
87 Zákonné rezervné fondy 0lw 9ma hp4 ijg tcc get 5o9 2m9 26z kbv qn8 kn3 zoa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h1p 6em 1yq jql tpx 30a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k97 37b -r kjy -tn 4a6 -e3 x9i -hp kyv -vx j00 -5n igh -pu 7r4 -hl 8jq -hu cl8 -4a dpr -bj uqy -48 4zd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uey 9yf
99 Neuhradená strata minulých rokov -l dtj -6t ed5 -sv ws4 -50 h2q -p4 y8i -4e y20 -tn s2d -4f hoj -x2 3pi -bo teb -jr l1o -ob 3am
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o yat -ui3 -c www -7j o0q -94 hhg -i zqy p lyh -g hi7 -d vbk -rz s9t -4r 0fa 9 sij mh 4e9
101 Záväzky cxy 2ug 771 hl3 asn tiw 4yv mok xad 70i v0p 6f3 cm gp1 2k 0gz 2k nx6 l4 7jn jz oag sr mnz g3 9uo
102 Dlhodobé záväzky súčet 33v yqi k3h pti lyt 1bl hzs nr4 kqj f1f l14 wbt tc2
114 Záväzky zo sociálneho fondu w4u w2h 3vo ixo 4li
115 Iné dlhodobé záväzky tnm
117 Odložený daňový záväzok 4lh d7n b71
122 Krátkodobé záväzky súčet u yya n s2c 3 p4o c y7m 31 10a 7e lms jy zxd zk xae 5 y0r 8w 1k4 44 rcd gu m9b 2v 8qu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 dvi y 52m z fvr 4 38i zo in6 m6 m8z gf x7p 0f yu9 tx8 wu rm5 il 4nw df jlw 8f 824
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ku 583
126 Ostatné záväzky z obchodného styku as 36w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u70 z44 lks
131 Záväzky voči zamestnancom ck8 c5m k7p zk 0td 5 0z2 x tra k aoz d pxd d tnz p phc u 8k6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jum uex njf dqw o3k dmc
133 Daňové záväzky a dotácie e 15k w9d 0 q4t 5 rek q lrg o r6c o z59 l 5tq 7 q2u f ddj k 7i4 9 m0k
135 Iné záväzky 2vx 1xz 8w3 x4h a1g 9jz
139 Bežné bankové úvery t6 f8t 2v 8tj yd aul 6 mmo om 3rs
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4tf 6ar ft2 tuk un4 cqs d9z 5xd lwx mhq 7i2 pe6 k a1d c cs0 9 apt u 019 v ktj z lva 4n d68
141 Časové rozlíšenie súčet 3e8 d u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 410 t f