EKPS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12884/L
Dátum vzniku
30.04.2001
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 14.7.2005)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy (od 14.7.2005)
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy (od 14.7.2005)
 • cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 14.7.2005)
 • demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (od 14.7.2005)
 • omietkárske práce (od 14.7.2005)
 • maliarske, natieračské a lešenárske práce (od 14.7.2005)
 • montáž sadrokartónu (od 14.7.2005)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 14.7.2005)
 • montáž a oprava telekomunikačných zariadení (od 14.7.2005)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 14.7.2005)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 14.7.2005)
 • organizovanie kurov, školení a prednášok (od 14.7.2005)
 • opravy a údržba kancelárskych elektrických prístrojov (od 14.7.2005)
 • opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (od 14.7.2005)
 • spracovanie údajov (od 14.7.2005)
 • služby súvisiace s databázami (od 14.7.2005)
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov (od 14.7.2005)
 • zhotovovanie webových stránok (od 14.7.2005)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 14.7.2005)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 14.7.2005)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 30.4.2001)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 30.4.2001)
 • zásielkový predaj (od 30.4.2001)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 30.4.2001)
 • konštrukčné práce v strojárenskej výrobe (od 30.4.2001)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 30.4.2001)
 • podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania (od 30.4.2001)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 30.4.2001)
 • faktoring a forfaiting (od 30.4.2001)
 • sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom nehnuteľností (od 30.4.2001)
 • reklamná činnosť (od 30.4.2001)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 30.4.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Vladimír Tokár
  Jaseňová 3217/29
  01007 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.05.2004
 • Oldřich Kutal
  Pardubická 675
  Chrudim
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.07.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe zasadnutia valného zhromaždenia dňa 31.8.2002 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11. 4. 2001, podľa §§ 24, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • úz. spol. zmluvy, zápis val. zhromaždenia,
 • Výročná správa 2002,
 • Dodatok č. 1, zápis val. zhromaždenia,
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 • Účtovná závierka 2004
 • Úz. spoločenskej zmluvy, zápis val. zhromaždenia, živn. list, podpisový vzor,
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účt. závierka 2005,
 • účtovná závierka 2008 + poznámky
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy z 09.11.2009
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • Účtovná závierka 2010+pozn.
 • účtovná závierka 2011 + poznámky
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
11.12.2019
Domény