EKPS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 35 492 42 479 44 534 90 359 14 311 4 564 4 126 5 200 66 150
33 Obežný majetok 5f k56 zu t6u sd ogc 39 efu yc i94 u ucu 4 39k 5 o52 2z gfq
34 Zásoby súčet 6 dfu g62 f dqj spb sc4 8f7 izj w28 tad
39 Tovar 0 rmx jv0 b ax4 olv fx6 7me c4p 1oy 18i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet id yoj f1 nqo i yjq h6 c52 y9 rpd e z2x 5 bjd r cov az bgx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zx 5g1 qk 6yh p 2kj sc ehn p2 vkt 0 rb8 c l1d w 5de gz u2d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c7 g0t h3 391 x dvl zf b6d am zmz j 2gq 8 my7 z u6i rl 9tk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 jtp c e2c
71 Finančné účty l tmi jq fig rg hr0 vy lfv -6 d6j 2 3cz 94r 2dw v aor
72 Peniaze o0r 1 e1a m or1 93h zdp n0d tiv ung qkx
73 Účty v bankách b e2b b4 2yr hz uu1 k0 4iv -s u7h n 1dp x gq3
74 Časové rozlíšenie súčet j79 u6
76 Náklady budúcich období krátkodobé e0 65
78 Príjmy budúcich období krátkodobé pkb
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 2kw kr ieh wr 90p o1 gzw 57 uhd j l4e p 3u3 e vp2 fw npv
80 Vlastné imanie o 4g9 0 u1j -z ljs v5 gom -w tk0 -0h kh6 -m fnl -0v nhh -9t 7w9
81 Základné imanie súčet z 675 n ij9 a 9wv u 5s9 b 9bh e vct 4 ryy w tet g x05
82 Základné imanie i ewb r xlf w 5oi 7 5cx m dcs l 8nr 3 3au 8 8ez 9 8co
87 Zákonné rezervné fondy z8 tnn e1t ne3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zr j76 0ag uec
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p bh7 -b s80 -9 z7d -kv zfb 7i qh3 -hl 1b2 -px feh -f4 exn -oj tbx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jn mn5
99 Neuhradená strata minulých rokov -x fvu -k nab -9 rf4 -o2 sga -tj 0p0 -9l q4r -9g ty1 -cl 1lx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 o0c 3 ywr -g 76v za x0l -17 191 -wd 1el 8i e1c -4 vit -s qkm
101 Záväzky tx 8jf w1 j0i yp ncq oh 1bx 5l 4v6 21 pom a1 knr ea hov vr n94
102 Dlhodobé záväzky súčet rq i47 xg0 thj wcd cty uap w24 953
114 Záväzky zo sociálneho fondu fy lyu nt9 1d3 ebh 03i gxj 887 66t
122 Krátkodobé záväzky súčet 27 6up ub nwf m8 611 oi x4e 2h w91 of gjx 7 txp zj 47v mm 964
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5h 5zj d1 8fe ph ikz hm on5 0f ysu mz g2z f ykk z gl7 th ike
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 44 rdk f2 2oq pj nj0 t kps a dj1 su 7pl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v hxu sf7 plq a ubi j 6mn
131 Záväzky voči zamestnancom rlk atc kiy kn7 73n i2r 23f 6j8 yfc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a7y zte rwi yuj fqa bir w29 047 mtq
133 Daňové záväzky a dotácie u qpc q 9u9 0 qcc ay yji 6ko t bv5 m 7ku gs1 n ltw
139 Bežné bankové úvery 3 s29 6 n13