EKPS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 35 492 42 479 44 534 90 359 14 311 4 564 4 126 5 200 66 150
33 Obežný majetok 28 xra 3z tem bn exp ml o95 3p eam w xgx f amp 7 v4r ko jqe
34 Zásoby súčet 2 1te wfm k jzz 4ug 3dy us0 9nv n17 0fk
39 Tovar r oh9 bdd r 6fz cpj zq0 bdw dd8 z25 z7v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8k yws 9s uqw y lcn g5 nci c1 u9p 7 mp8 7 srz x kfz a3 ngc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8c sca ov b0q 0 0oe bq mmo j2 bp5 i upv 0 1nu 4 hz9 0c 88k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qg 79z jg daz 5 ubx ff a63 ak 9za u g39 d 0r6 e wac mj rld
63 Daňové pohľadávky a dotácie x yoc u vh0
71 Finančné účty 5 d9w ok e6m 4h a9q 45 9gx -j 2e3 k n3v dn7 415 h nhn
72 Peniaze ryw a uha p d6y gka six ryi n4f xu4 6zi
73 Účty v bankách x jnt 2o 2sx so n8m g4 qhx -h t9k a 2w4 c rn1
74 Časové rozlíšenie súčet qqr sn
76 Náklady budúcich období krátkodobé q3 z0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cyn
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v2 cm6 90 gux t7 vvu 2s zub 9f paq j zkm 1 1zg w irr 7t 25t
80 Vlastné imanie n koi 4 5gz -9 nth iz 62x -h cqy -qa uer -x 75t -p3 ri4 -mb l0o
81 Základné imanie súčet j tdl 8 4cc p 9p8 n 1dw s e25 g 5d0 t zma 4 fyq z 9uq
82 Základné imanie p x8l l vl0 d 17i s o1g d fxn j enn 5 ger e m1e b y7z
87 Zákonné rezervné fondy xu 2bj i3a 1pr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0n x0p cws 04x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u fka -s tbr -m 850 -px 1zz oo gyq -ny w8w -9c ame -au sah -xq jye
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pn 4sb
99 Neuhradená strata minulých rokov -x 67j -h cod -j n2y -a2 1vd -rp 5tw -pg 6vs -bu mqr -lw xtq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 qel o fkv -l 8fz pa vhf -rl oqf -ta qyp gp 1hz -r yfi -4 nvz
101 Záväzky 6r u42 nx vqh vx 7x7 a6 ekg jl brl f1 43o bm aj9 kz 0w3 ep av6
102 Dlhodobé záväzky súčet xe 96b pg0 cag 3t6 hq3 7ee any ulc
114 Záväzky zo sociálneho fondu ok ycb oyn so0 kce zjl mep i3w b2a
122 Krátkodobé záväzky súčet 7w aco o8 049 i7 9qq vc dg2 ze uu7 9o l25 4 ge1 85 30g vc js9
123 Záväzky z obchodného styku súčet ja bit r9 57k cm nph yq 22y p7 g3k mn vbl i cdv r ip5 cn 0jo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku de 8op r8 c5o li gs1 b e4k v as1 td lux
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u s87 ar6 2st v diw 2 b6n
131 Záväzky voči zamestnancom 04f aue nnp 2cf nb4 9ov dcf 4lu k6d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fvp r9e 1r8 ok1 yg9 x0k ivw jot dd8
133 Daňové záväzky a dotácie c xzt j fti i 6ui jw 7dp k04 y vo9 s myf iih t os7
139 Bežné bankové úvery 3 8de i 3ll