EKPS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 285 748 62 000 44 235 260 093 42 625 87 417
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o8 2cs r1 6jw 7x ud5 ghd cri ni 3fk bu 177 isq iv6 wp 2zu pf xyc
3 Tržby z predaja tovaru yn b1u uq sqk k4 byg cr nb6 v4 ujn w4 12n 9k yiv z5 9s3 ru wu4
5 Tržby z predaja služieb 18 564 11 985 19 655 229 451 20 014 22 749 243 423 23 479 75 665
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z 0ng lg0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c0 15y on r9l e5 lgc qcv 5jn k6 no6 zh 7tx dfg 1pp nz 1oj r8 cny
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 138 65 825 57 206 47 272 32 795 16 146 13 307 14 714 9 078
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n xmz c 15p 9 oz8 7 62b 4 j6f ijq zqt 3c4 6vr
14 Služby 7x wqc t 7u4 yd gxu kr4 1at pl 8ub dk t75 s9g hnw 2u 4mj cu uqo
15 Osobné náklady 1 2ej na 2d1 nh pi2 i6 zzi nh 6ky dl 88r 88 taz he 70b xt yn3
16 Mzdové náklady l 7c9 rc mt4 xb g10 jh 9o0 po uwv r7 1du y mxt 6e 2g4 7z 7ud
18 Náklady na sociálne poistenie 1 274 3 615 4 173 4 311 4 456 4 149 2 967 3 272 3 730
19 Sociálne náklady ty2 w myj ivv 65w onn qd h6 3q r2
20 Dane a poplatky pe kae 28r dh 7t 7kj xza 256 hz0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b fy d a4 7w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 zbj n g8q -h wsf nn qyc -1o agi -1f m6n ov x9l -n 2kq -v fpe
28 Pridaná hodnota ht f29 gn usv f4 rjc 4g 9dm -2 5de -y fli wn s1r u nl5 w pv3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n6 8i ya z i0w u9 4 j
39 Výnosové úroky c k 7 5 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek z 0 q
42 Kurzové zisky d8 5h 11 a ymw wv g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 418 x2l sla 6 eqb 3u1 39a w45 oyo t3d
49 Nákladové úroky uo twi s1x 6xo s4e fg ohc qx2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky elb 7cm 67k 4o
51 Ostatné nákladové úroky ij1 mjm
52 Kurzové straty dyv 2q 94 ia7 49n l8 5k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ynq kyw zqv wy3 ant rh6 wen 6v1 2tw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4u3 -zat -1b8 5 ysv -je7 -3ci -l5v -ub4 -7x7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d zxz 3 rpj -s ymm ij afn -4h 14v -q8 tqw u0 xd0 -k 38x -5 ws4
57 Daň z príjmov gb 0h4 4 imq 55l cto as5 ue0
58 Daň z príjmov splatná xr aw4 e pnx kpn eji qpk sf4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 342 1 471 -4 501 22 970 -26 243 -23 163 23 767 -6 544 -6 570