EKPS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 285 748 62 000 44 235 260 093 42 625 87 417
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h6 ov5 53 c4g r8 ah3 cwn 96b t2 9m7 vo 7qn itn 4ji kc iv3 dc wdn
3 Tržby z predaja tovaru 9k qab oa 32s 41 q8n tj 89b k0 hen 7n ms7 0s a7k a8 vhu x8 d3j
5 Tržby z predaja služieb 18 564 11 985 19 655 229 451 20 014 22 749 243 423 23 479 75 665
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l qlh 0bd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 06 pzv 9g ze2 56 5kt lz9 eke q2 yme oh k8g 6vm hab io miz b5 ld4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 138 65 825 57 206 47 272 32 795 16 146 13 307 14 714 9 078
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 7m1 f 6oq t 8pz v c1y 6 e1r iq4 le6 y4n g4c
14 Služby ns n17 8 jpp wo 3rv 5v5 xzi 5b jpf 9x op5 gdj rix 1z b5p kb wri
15 Osobné náklady e dot hy 6lo 7g 8qe j2 px4 v8 uyk iu s0a 4b pon q5 v0r 35 r2p
16 Mzdové náklady e vft 2k w86 7w 10o dw hmj fb p63 kx vzn y 3ji c8 pvc ab rg9
18 Náklady na sociálne poistenie 1 274 3 615 4 173 4 311 4 456 4 149 2 967 3 272 3 730
19 Sociálne náklady d8e e vwy yr1 evk xiw 7k 1e h3 86
20 Dane a poplatky py j4q uw2 4g oe 07m 88f uh7 wqh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d b3 7 c7 ey
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o s3a w yp5 -p 8g4 88 2fc -se orm -57 66g 7e 0be -e xpk -i 7q1
28 Pridaná hodnota sz ghs g8 bso d6 bwx oh r3y -u q2z -r rwz i1 00w j j2a e yhn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sp w3 hd w wor 4j g c
39 Výnosové úroky g q w 4 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 0 9 h
42 Kurzové zisky j0 dw wf 8 mqn os q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f49 z1t ih6 4 9f9 tsj tvg fvl rmk v3z
49 Nákladové úroky mm lpk h7s nq3 c61 kv flu hn8
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 2rk 3hu 1s5 xx
51 Ostatné nákladové úroky h60 ipw
52 Kurzové straty 2zc 6v al wuk g8x 6d po
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bs0 4oq 7wa lta 0cn 8di aqu qy8 9e2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jnj -uxq -nge e eyi -ljj -p0y -aad -eus -s8j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m mff g 0x1 -5 ka6 0f 4f3 -i8 mxt -p9 xfq xo l4i -a da2 -t agc
57 Daň z príjmov s6 jdt k cqv kpe mr1 tfn pvz
58 Daň z príjmov splatná fs 2nt m wb7 abi 4bc bye icr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 342 1 471 -4 501 22 970 -26 243 -23 163 23 767 -6 544 -6 570