ORIGINAL MASÍV, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12934/L
Dátum vzniku
22.05.2001
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.4.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 13.4.2010)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.4.2010)
 • výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt (od 22.5.2001)
 • výroba stavebno -stolárska a tesárska -Stolárstvo (od 22.5.2001)
 • pilčícke práce (od 22.5.2001)
 • výroba drevených obalov (od 22.5.2001)
 • výroba drobných výrobkov z dreva (od 22.5.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 22.5.2001)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 22.5.2001)
 • staviteľ -vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 22.5.2001)
 • projektovanie drobných stavieb (od 22.5.2001)
 • výroba a montáž krovových konštrukcií (od 22.5.2001)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 22.5.2001)
 • automatizované spracovanie dát (od 22.5.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmezdeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.5.2001 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • zapisnica.asice
 • dodatok.asice
 • spolocenska zmluva.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka r. 2012 + zápisnica z VZ z 26/08/13
 • Účtovná závierka r. 2011 + zápisnica z VZ z 24/08/12
 • Zápisnica z VZ z 19/03/12
 • Dodatok č. 6 z 19/03/12
 • Zápisnica z VZ z 28/02/12
 • Dodatok č. 5 z 28/02/12
 • Účtovná závierka r. 2010 + zápisnica z VZ z 25/08/11
 • Účtovná závierka r. 2009 + zápisnica z VZ z 13/12/10
 • Zápisnica z VZ z 19/02/10
 • ŽIvnostenské listy z 22/02/10
 • Dodatok č. 4 z 19/02/10
 • Účtovná závierka r. 2008 + zápisnica z VZ z 18/12/09
 • Zápisnica z VZ z 23/11/09
 • Dodatok č. 3 z 23/11/09
 • Úplné znenie SZ z 23/11/09
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 18.12.2008 + listina prítomných
 • Dodatok č. 2
 • Účtovná závierka r. 2006 + zápisnica z VZ z 28/12/07
 • Účtovná závierka r. 2005 + zápisnica z VZ z 18/12/06
 • Účtovná závierka r. 2004 + zápisnica z VZ z 16/12/05
 • Účtovná závierka r. 2003 + zápisnica z VZ z 01/12/04
Dátum aktualizácie
28.09.2023
Domény