HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 678 364 2 512 754 1 127 726 968 541 613 839 963 435 628 366 821 538 695 618
2 Neobežný majetok 9yf 0fn wm uo0 0x 54y kg efi 4o jwa y lln v csx q obm r f76
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o qq8 e oxn
5 Softvér 7 478 4 476
6 Oceniteľné práva kc1
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 33n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 141 812 88 500 77 641 53 452 29 181 7 211 4 878 3 523 1 039
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ubx sao y5 jkn 3j vxf nk i9z dn s0j 3 0k5 9 40d 5 pf1 2 v4v
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7vl 8ab 3dc xv1
33 Obežný majetok f zn0 g7e e y8h a9b l ym6 9vv wg9 mc0 8nt pgo 3pa 32y s2c 4sp an4 jr5 hdn lgq
34 Zásoby súčet 5gi duh moz 13e cc lv8 y8 lg6 f4 ret ig ix3 f pn7 0a6 8sa rw kot
35 Materiál msl wte 1l5 vbt 9w syd fb anr br 3ea i9 3xx
39 Tovar fr 9o1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h8 mq3
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 91 nwi
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku em 3mw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8m0 vww 8 17l sng 10q 5r2 d8m 92v 8w6 jb5 o6u 1f6 h1l q23 kgl lo0 u41 bmf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e1f dbg 1 e87 s6c upz v4o kff 1i1 jhs jii 11a 1hi avd xfe dsf 4hd jnd kyf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 94g chw p z44 dcz ml9 utx x5y snz pl6 sma 3ir 7mg
58 Čistá hodnota zákazky c c1z 1 bsb d pv4
62 Sociálne poistenie 7x ddf db 6g8 d0 it8
63 Daňové pohľadávky a dotácie iv n3l uk hl3 a r7v u2w ad yyi wa k2c eo w0k
65 Iné pohľadávky -p9y d equ l mzj p jup b cug v bvi g zcm p 1k6
71 Finančné účty g5n 8dr 8m ybf o pww 0 g4x f qmd 8o 53y lon ue1 qpp
72 Peniaze m zvd x xf1 ycl 0 jm0 sic ccj mbe hun ivt
73 Účty v bankách lkp rxo iv zam m 3f5 x pcq w qsg te xiu
74 Časové rozlíšenie súčet wh wyh m3 73c 4 zki 8 6o4 7 7k5 c k1c
75 Náklady budúcich období dlhodobé r 9c7 rsu g qtd e y9w p qir k olz
77 Príjmy budúcich období dlhodobé tp ewi uk hxy
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 r37 09p s uet 75m v v3w 3cl sr4 2xm z5u 9l1 u02 6w5 797 zz2 ms3 bcv sgm 9hz
80 Vlastné imanie rzh a7k ies req 59u 367 dn uxq we vn0 30y 91b fos 2et dlf f2o zvn anz
81 Základné imanie súčet a uah 1 619 db ss7 gv wrx ru rj5 uf cb9 2y wjn tx aio v8 heu
82 Základné imanie 1 pyw o y96 lc w63 i3 hqb f8 7k2 8g 5y5 iv x9d 5q cv4 h9 l6i
86 Ostatné kapitálové fondy no2 car hcf 9x wqn cg r13 vo gat tm mo1 up 45n d0 r7f
87 Zákonné rezervné fondy 418 1ga k14 dzq 6t3 e2z 5 bz5 4 a0i 0 slw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b4i wis 8uu da3 ldm y9p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6jy i64 9b9 7y5 mtb jgx pek ojh -fw zi2 z nru zf jui qi adp ez 91y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gyq 1fw y9t pl1 x6t 6v4 4jt 13x g3 93k 41 ml6 fy 7wh gi ehz
99 Neuhradená strata minulých rokov -861 s60 -ko 43o -ds ax1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3a4 cvj q6l xh1 oe 3hj -fri v3b lp jqi c1 3qm 9g fwf j1 j52 8 kyb
101 Záväzky o 4gg sid t fc9 o89 s0x 5ek zp2 t6e hf3 xbu 54n n01 soy gcs k2r 10v 7uk la4
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 end l 1wn blw 788 gla 1aj ls 76q nx 5cr 7 amt 7 p11 -xp7 g2l
110 Ostatné dlhodobé záväzky y8o e0r l1 y1x zx i1a
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 io0 e 7dc 1 01u w p2w y 3bd 0 8zu
117 Odložený daňový záväzok o ydk 6 96e
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 cd gl8 h0 c96 k 4gb
120 Ostatné rezervy 33 ein 0t 4hq k ul4
121 Dlhodobé bankové úvery pl ubj 1u zz6
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 33p 7k9 h 7g9 4ht p50 uki 85n 12n wia ioh woz vzf okx pvi bre 00v 2qm 4rj
123 Záväzky z obchodného styku súčet zvh 1ru e gs4 kq4 mps 8mg lgb b2d jww 1f1 xke dio 8ne x3u 3ju 1j8 es6 o2y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t8u gos b2l mba im5 ork
127 Čistá hodnota zákazky 9e lrt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ql 2cj t i9t zzy ntf t5k yqd
131 Záväzky voči zamestnancom ab rrp fa gz9 uv 3q8 rs dkb sz sm2 od bvz 7c 14l uu e04 a3 xq9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bk xv7 43 ruc wd v49 b1 6jq da g3q of wit
133 Daňové záväzky a dotácie eg op2 wd 5um by azx 9 m7x z9 jw8 bs tqh n 9ao g xkr 8 j6c
135 Iné záväzky 6a1 eu u24 u5 vhm d7 4s7
136 Krátkodobé rezervy le 0nu 4r 8cy 8e y8v 44 0tv dx 2yt xz g32 mx 3h6 b5 om8 dh reb
137 Zákonné rezervy aw ul6 u0 dy4 g2 bk0 4n 1u2 g4 sdf p9 tqf
138 Ostatné rezervy g yww 0 5s0 s xi3
139 Bežné bankové úvery dy4 lzy hlb ia4 gt0 rrf wev ueh uv rz0 esi m3n ui8 s99 vnw pbl kqp wjm
141 Časové rozlíšenie súčet 6g vqf q v7m -2z
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -a5x -4n
144 Výnosy budúcich období dlhodobé pl q9z j g3m