FERONA Slovakia, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10315/L
Dátum vzniku
30.09.2001
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému alebo natlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Základné imanie
32 719 006,00 €
Predmety činnosti
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 23.5.2020)
 • nákladná cestná doprava (od 24.10.2019)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 1.1.2019)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 22.9.2004)
 • prenájom motorových vozidiel (od 22.9.2004)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.9.2004)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 22.9.2004)
 • manipulácia s nákladom (od 22.9.2004)
 • administratívne práce v oblasti colnej deklarácie (od 22.9.2004)
 • kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 22.9.2004)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 22.9.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 22.9.2004)
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 10.11.2003)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 22.4.2003)
 • organizovanie, usporiadanie kurzov, školení a seminárov (od 22.4.2003)
 • poradenstvo v predmete podnikania (od 22.4.2003)
 • sprostredkovanie obchodu (od 1.10.2001)
 • veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konc. (od 1.10.2001)
 • maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skl. tovarom, potrebami pre kutilov (od 1.10.2001)
 • práce vo vlečkách súvisiace s opravou a údržbou železničného zvršku (od 1.10.2001)
 • nákup, predaj a prenájom nehnuteľností (od 1.10.2001)
 • kovoobrábanie a povrchová úprava kovov (od 1.10.2001)
 • prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych /vlečková doprava/ (od 1.10.2001)
 • zobraziť ukončené
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 6.8.2005 do 23.10.2019)
 • pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava (od 1.10.2001 do 5.8.2005)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 371 772,00 €
 • Počet: 70
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.02.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 37 178,00 €
 • Počet: 179
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.02.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 3 718,00 €
 • Počet: 8
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.02.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 425,00 €
 • Počet: 20
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.02.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 372,00 €
 • Počet: 5
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 12.02.2009
Akcionár
 • Ferona, a.s.
  Havlíčkova 1043/11
  111182 Praha
  Česká republika
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Eva Slováková
  Rudina 413
  02331 Rudina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: predseda
 • Igor Rechtorík
  Slnečná 3735/52
  90025 Chorvátsky Grob
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Miloš Šimun
  Parcelná 330/19
  01302 Gbeľany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Jediný akcionár obchodnej spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. dňa 20.09.2018 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti FERONA Slovakia, a.s., so sídlom Bytčická 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Ferona - Servis Centrum Slovakia, a. s., so sídlom Prístavná 12, 821 09 Bratislava, IČO: 44 066 716 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti Ferona - Servis Centrum Slovakia, a. s. na obchodnú spoločnosť FERONA Slovakia, a.s.. Obchodná spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Ferona - Servis Centrum Slovakia, a. s..
 • Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2003 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 17.10.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k zmene stanov spoločnosti.
 • Spoločnosť vzniká splynutím a je právnym nástupcom splynutím zaniknutých spoločností FERONA Slovakia, a.s. so sídlom v Žiline, Bytčická 12, IČO: 31 641 725 a Ferona Slovakia, s.r.o. so sídlom v Žiline, Bytčická 12, IČO: 36 380 806. Obe zaniknuté spoločnosti boli zrušené bez likvidácie, dobrovoľným rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti Ferona Slovakia, s.r.o. a rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Ferona Slovakia, a.s., obe zo dňa 16.8.2001.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisový vzor: P.Vlach
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Zápisnica 11 z MDR z 12/12/12
 • Zápisnica z predstavenstva z 12/12/12
 • zapis z rokovania z DR z 21/9/16.zep
 • zapis.zep
 • pod. vzor.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • rozhodnutie.zep
 • notarska zapisnica.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Notárska zápisnica.asice
 • Licencia.asice
 • rozhodnutie.asice
 • Návhr zmluvy o zlúčení spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. (nástupnícka) a Ferona - Servis Centrum Slovakia, a.s. (zanikajúca)
 • Podpisový vzor: Ing.J.Blaško
 • Zápis 8 z DR a Predstavenstva z 18/12/13
 • Rozhodnutie akcionára NZ z 56604/13 z 18/12/13+Stanovy
 • zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 31/1/2012
 • odpis notárskej zápisnice č. N 108/2013+stanovy
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+dodatok správy audítora+výročná správa+zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára 24/4/2013
 • Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA+Zápisnica
 • 2x dodatok správy audítora k 21/12/2010 (vrátane účtovnej závierky 2010 +poznámky, výročná správa 2010) + rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28/4/2011
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Podpisový vzor: Mgr.T.Balko
 • Zápisnica 8 z DR z 27/8/09
 • Podpisový vzor E. Slováková
 • Rozhodnutie akcionára NZ 16390/09 z 20/5/09
 • Výročná správa 2008+ÚZ
 • Úplné znenie stanov zo dňa 4.2.2009
 • Zápisnica č. 1 z MVZ zo dňa 19.1.2009
 • Podpisový vzor: Ing.J.Mikula
 • Zápis z DR č.9 z 31/8/08
 • Výročná správa 2007+ÚZ+SNA
 • Ustanovenie do funkcie + podpisový vzor: Ing. Kacvinská
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 8.6.2007
 • výročná správa 2006, správa nezávislého audítora, zápisnica z VZ
 • Zápis DR, podpisový vzor člena predstavenstva,
 • Zápisnica z DR z 14/12/06
 • Zápis z val. zhromaždenia, výročná správa, účt. závierka 2005,
 • Výročná správa 2005
 • Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Mareš, I. Rechtorík,
 • Koncesná listina,
 • NZ 27456/2005 z VZ: 16.6.2005; zápis z predstavenstva: 1.6.2004,
 • NZ 27456/05 z 16/6/05 o rozhodnutí jediného akcionára
 • Výročná správa 2004
 • Źivnostenský list,
 • NZ 39186/04, zápisnica centrálnej volebnej komisie,
 • Nz 39186/04, Zápis DR,
 • Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa, zápisnica z VZ,
 • Not. zápisnica 54940/03, 4x zápnica,
 • Zápis val. zhromaždenia, 2x výročná správa, 2x audit. správa 2002,
 • Úz. stanov, dodatok č. 1, Nz 373/01,
 • 2x úz stanov,
 • výr. správa, audit. správa, zápis, účt. záv.
 • zápis., 4x pv,
 • NZ - 2 cast.zep
 • NZ - 3 cast.zep
 • NZ - 1 cast.zep
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 2
Dátum aktualizácie
13.06.2021
Domény