ABSE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13816/L
Dátum vzniku
01.10.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.10.2002)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.10.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.10.2002)
 • reklamné činnosti (od 1.10.2002)
 • sekretárske a administratívne práce (od 1.10.2002)
 • faktoring a forfaiting (od 1.10.2002)
 • oraganizovanie kurzov, školení a kultúrnych podujatí (od 1.10.2002)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.10.2002)
 • leasing finančný a operatívny (od 1.10.2002)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 1.10.2002)
 • výroba brúsnych materiálov (od 1.10.2002)
 • prenájom nehnuteľností spojený s inými ako základnými službami (od 1.10.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Juraj Vašek
  R. Viesta 9803/97A
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.10.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 16.10.2002 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.2002 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • 2x sz, pv,
 • Spol. zmluva, dodatok č. 1,
 • Úplné znenie SZ z 23/8/07
 • Úplne znenie spoločenske zmluvy.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2012+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Účt. závierka 2002,
 • Účtovná závierka 2003,
 • Účtovná závierka 2004,
 • Účt. závierka 2005,
 • Účtovná závierka 2006
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ z 20/3/07
 • Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie ZL
 • Zápis z VZ z 7/6/10
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia.asice
 • Rozhodnutie VZ z 17/6/12
Dátum aktualizácie
27.11.2022