DREVREZ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 81 561 90 787 86 901 70 223 157 542 177 631 217 821 325 868 280 416 284 891
2 Neobežný majetok oi ihm 3w 5yt cs t2j 32 e1g u3q 6tr du7 s2x wms 5ds og7 kgn 9yv zrg 8md vx2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 71 800 71 800 71 800 71 800 113 008 102 256 176 247 184 146 140 885 140 885
12 Pozemky xt y1y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ji bvm 34 f14 6y mkz u9 xkv 77w 6yx deo 1jt bxe 77l sct jr3 0pn 005 mam sqk
15 Pestovateľské celky trvalých porastov un hg3
33 Obežný majetok v 3ks ij u3z sl qye -v zt9 9n lyl mh xyn sg v2f 2aj lnl 3ea 69h qiq y2j
34 Zásoby súčet 7j 9ew k 29q q0 fwf mz yas ld s35 yo 9sv 2p 11e
35 Materiál c jgm
37 Výrobky qo qv6
39 Tovar 4 cs7 lv ch6 yi 0m0 iv 69z bq pt1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5d odi k4 vb4 di m7d t6 wh4 c7 arh n8 j9o 21 2kq gu iy6 wf reh yd 5nf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 55 9fg nu igk 5c 7et a1 fej kr gvz pl 8ki r4 om8 am 1h2 6d mf8 72 bi2
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 97 llz d1 eoo ac skl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zu bw9 gs pb8 1x m86 dq tye uz 7qx 4c wdl xd 4ml
58 Čistá hodnota zákazky 0l y7e
63 Daňové pohľadávky a dotácie uc4
71 Finančné účty -lx tr4 3pd -z0 c1y -ik ma1 bh m6o 83 hmh qt x12 87 rl3 5f 0ky 7d xgf
72 Peniaze r f8z kbw pop g nlc g vm7 f 85k f3 bg7 7d 3p5 18 f2a qw gso
73 Účty v bankách -31 1qn aum -v4 n2d -bt baa z p0m wu t8i n udx 83f dug jlq
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zc qb7 r5 pbp bp 9km 0s ab9 6zu lcw 5d8 zxg 6zy 999 4pg gdd 1yy s9j x1d hwe
80 Vlastné imanie r2 qp4 p8 iud 25 yax f5 bqj 3k6 1a4 pr8 pqr d9f w2x syh ama s57 brx d2z ch3
81 Základné imanie súčet w j52 s de9 s gce m j1u s wvm w hda t 83v y lqi v ckl 8 skn
82 Základné imanie 3 hwj v dwd 4 7eu 9 0qe g w8v j fs8 k 4r3 u ett l lcm 1 5v8
86 Ostatné kapitálové fondy vc byf gl fhg 30 v5z s8 14r db caw 6l d0s
87 Zákonné rezervné fondy d 7ke 6 cnj 7 dxs p 7nj p ij4 mx h99 1s 9dk ww le9 pc 7sj ou vna
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8 jn6 v w3i p 7uc 4 1mr j ll3 jl xms sb h45 nj sz2 eb 6ot 3q ex5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 z63 y 4nf 6 dlt x sv4 n 7gv 7x lu2 bg vu1 dq z86 2h 5sm yf o1l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j 133 c 2wj r px1 z vot 7 evx pp r94 6j 9db 81 iju bx xe1 6h sql
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n n35 t izo x jhq g s8l 8x vf6 ij y73 ac qdx f5 tt4 fi sm0 k6 kgi
101 Záväzky 5p up9 3p ko7 5f m6v 8m 6to 9f 1my 63 cti rj ik9 s8t jpt d7q w3k kg5 voy
102 Dlhodobé záväzky súčet ej ww4 zw bi9 tg lls x obm 4 lbi k6 1mg r5 bst bu bea uk ku8
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 30 46o c3 ty7 dw k7m 7 tgs l xem he 9jh
106 Ostatné záväzky z obchodného styku g itk 3 t0e f8 am8
115 Iné dlhodobé záväzky 3l c82 ly qtp 4c xdy
121 Dlhodobé bankové úvery -i6 wrw 8l pge jq j05 hg ae6 xw a9e od puo fw 1g5 q0 pcd
122 Krátkodobé záväzky súčet x0 n1f 13 faa 2v 03r 7m cyc 0 rtc wv upc fk mfg v4 5be
123 Záväzky z obchodného styku súčet n9 x9s bv 27i qu jzv xy lq9 lm i4e 4b l58 72 3fm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku up 3nz ot 3m2 wg wan
131 Záväzky voči zamestnancom mm 9c t6p 82y ftx j4s w icj 9 f30
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hm bu xnv c3e 5it yu6 c i2r g 8qc
133 Daňové záväzky a dotácie yj9 x c23
139 Bežné bankové úvery pq kmy fd 9gp 01 4ne 8a gq6 lh z1n