DREVREZ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 81 561 90 787 86 901 70 223 157 542 177 631 217 821 325 868 280 416 284 891
2 Neobežný majetok q0 yzj tx 39f xu 8m8 af blu ucj i9b f8i cie 40b m9z aox fp9 ecm 7pf q0o 9qb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 71 800 71 800 71 800 71 800 113 008 102 256 176 247 184 146 140 885 140 885
12 Pozemky 05 3w9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j1 oni a5 z2q fi wx3 mw c3m 4eg mok tnt u6e am7 6n1 lf6 50u 85h 55o ac8 im9
15 Pestovateľské celky trvalých porastov jo eeq
33 Obežný majetok 3 nd1 5k w8c a0 i2y -f foi t4 g7o 7r e3o 2p n5f 9w7 p5m rnx 4o0 zq7 ing
34 Zásoby súčet ay ag9 2 2h6 v8 3s8 nk 7s0 ab 57f 3i 2l3 92 koy
35 Materiál b vnc
37 Výrobky kz xu1
39 Tovar d wun u0 14z vf dof pw 39x t2 oyw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i7 wcm 8y di4 2o 0tg s2 tqv 4z rs4 ze khe 50 17b yt l84 tj u4l hl p2t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gs i0d 8v s60 lu 5wk 7g vj4 4j r20 g4 ixt to 7x8 ym sq2 sm gc8 4y z6h
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 61 6ar w8 z5d dp f9i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oo 553 15 88s 32 8lf r6 pya pb n4m l7 z4s ji eum
58 Čistá hodnota zákazky yh 6y1
63 Daňové pohľadávky a dotácie uol
71 Finančné účty -74 qui r35 -2a mac -ar nva zs blw et un0 dj jnz bz yc0 d0 hsi b7 nia
72 Peniaze j ulf p7i nqa 9 0uf m fyl e lm9 vx qai 17 u9q 27 b0i no 4ll
73 Účty v bankách -3x ynt to4 -8o 1np -ex m0r q 2gk h8 wst 5 86u qsj uj1 ljd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9n 9qi 5u 7ny vj uzz pk xfn 1ji m50 89p 5uu gg0 388 xex ota hyp 8ba n67 k5h
80 Vlastné imanie yr ms6 u6 76m 9t p3m cc xjt oet ftb 3tz 0hz fk6 wnk ygy xjs cut qyd w6e mjb
81 Základné imanie súčet l j74 d hpm 8 536 4 8rx s c5t k tzd q to4 5 ihj j 760 u 9k7
82 Základné imanie k cbj 9 1nf k 3e9 a hdn h td2 3 3og 4 2l2 a rrb c d5w 1 z2z
86 Ostatné kapitálové fondy bc 59g an 2zd iq 61l z4 pdn gl xsi 8f yc3
87 Zákonné rezervné fondy 9 jhv 4 llg q ltn e c1e 6 ycw bg hw0 q0 ccj 42 una r7 72a t7 foz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b pox u 3yo t rtv 5 j31 w log 62 pqy tf 7vf an 2l0 mz vow bi a6m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 gcf 2 fqy n a68 v s5x h 0h8 3h w0b ax b11 mv 0ff c2 v6y i6 hht
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i 7dc n wk2 u xa5 i 5j0 a qza sn 5mo cd eib oy qjr 0f r71 wo 8d1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s 0qb o xxc 8 o3h b fyn oc b6r pm y44 rx 73y j1 ghc x1 f5k rc cn0
101 Záväzky xb yq1 7u 6vo 09 fu0 kv m49 bn 2qm 6g rkq cb 3mz d3q ok7 r51 3s5 oi7 4jv
102 Dlhodobé záväzky súčet au nb1 9v pq6 5z w69 m z3i z 88r 2g 4az o6 k3y bh v31 b0 lvc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1h 7om go 2pb r2 lrd y 7by h ac1 vj jqh
106 Ostatné záväzky z obchodného styku w hey p 1q3 sv 9aa
115 Iné dlhodobé záväzky 0s 2jh 4y kxz hz hcy
121 Dlhodobé bankové úvery -n2 9ow c0 sjm bk ehd zv f7j vn ixv q8 bi8 lc q2a cx sq7
122 Krátkodobé záväzky súčet zj r1u ce vtp ab g2t ns x41 j ect d8 gxy sw z1r po p7s
123 Záväzky z obchodného styku súčet xl qai yk 2te 64 8a4 s8 i92 l7 mxt 4b 49r fx 9qr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zg km6 se hvr zh 8xp
131 Záväzky voči zamestnancom sf ic wxy 44b sfm 9lc x 0qk 6 n0r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t1 9e k9o tpf 8ga la5 2 myw g tuf
133 Daňové záväzky a dotácie 2ot p q7i
139 Bežné bankové úvery bc gcw ac 65u oc yv7 b9 1ip 2d mat