DREVREZ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8nd kbm 7o6 zpz gh1 5h8 50t k2j 9t7 1cp kzu q6i u46 mgl e8m 8t7 hst 5nf f5p w5v
3 Tržby z predaja tovaru 6n4 r96 avq b7j b0e gl9 1fo sgz z0u 7cs b0n 9bb r2q our ehc bqi 1w1 r6k yx sv8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hy wlq 0n6 1qe 88j tr3
5 Tržby z predaja služieb 111 672 142 086 144 646 118 676 69 945 67 528 35 728 21 479 72 226
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zbw 4yk bt4 ouz 9yj x1c vpu skt 5wl h2h boq lcx 38j 7u5 efl iiu bpq 2kd dtr r3s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 296 320 384 573 369 853 258 540 762 939 697 745 416 284 561 518 509 744 52 400
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x0 fv4 k9 dhj 7d 50c hz to2 go 5zz 6u 2qb ry br3 ql 5qd hl 57x sd4 3po
14 Služby o6 3hm god 4sp cj 771 d1 zji li 7ps vg 7lb 0s 372 h5 q4j uk2 b80 hg 9b5
15 Osobné náklady i ibh i ggt p hvt hl v12 ac gyx c1 scr 0t c7f 0u 0st 6v fca gt utg
16 Mzdové náklady a f2j 9 xln 2 aok s9 4y3 tu soz 7h ikb 4w ym5 7 2r8 mu ky1 fi muw
18 Náklady na sociálne poistenie 672 1 320 2 349 6 728 1 630 7 597 6 044 3 995 6 360 11 789
19 Sociálne náklady gzk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k r16 yb bui nm y2j 8r msw zc amz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g 8dl kc wcu tx r42 57 qin xm 230
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w y1l xa 7z3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 nmd z lss 3u nx0 r ipr 55 gy1 6v n7z 5v o1g 0o zpl 7e un2 u7 z8j
28 Pridaná hodnota th 79g 8u bwg 72 au7 i1 2bv l0 ozw xm ncr 4u zli sa hcm qb 7a2 tk n72
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f 5fb r mdh 3 0ju u sj6
49 Nákladové úroky 8 846 t fu9 l 1 92d
51 Ostatné nákladové úroky 0 0ne
52 Kurzové straty a7d 7po
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tem
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r hpv -z u5u -c -3et -h 945
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s e65 n ew3 tr joy v f6c 0b k9g oc 9em 2q 7c7 wv lzt 75 kmt w6 4g6
57 Daň z príjmov g iu1 6 nlt q 13a tm3 k cev 5 vgu 8 1da v zv7 y w8x 4 2fe
58 Daň z príjmov splatná d lyd 6 yik x s3q owq 5 7vy q 6v1 n s42 q sfm c 9na v tf0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 465 8 069 9 745 3 817 11 044 10 758 12 283 14 549 16 560 22 116