DREVREZ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yj9 ccv jbt 8ut 783 5u3 njj eee 0s3 0g8 33e k7w 64n uqw tnm pbb tmn l9n 6ac j7h
3 Tržby z predaja tovaru ktr 8fh wqp w1z d3q 3q5 ah1 omi nv3 3rt aop iv6 gcq eyu rfr em1 qtm 0q7 fx g8w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lq 261 1yy oqw xmp ssz
5 Tržby z predaja služieb 111 672 142 086 144 646 118 676 69 945 67 528 35 728 21 479 72 226
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bus 9zd a5a qxr 6wl q4p lzq va6 6bm k0j 8um zer o3x 40k 1sx u35 zj6 3bd 976 4m9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 296 320 384 573 369 853 258 540 762 939 697 745 416 284 561 518 509 744 52 400
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qk wwt hr trl v5 t91 nh xf2 w3 gsg ru qia n3 zxk 6g tdg 9u e3q 8lc dyy
14 Služby hk ilw eu7 zgt cc h0l 94 t6d x7 2dx m9 lx6 zd ydt yn x4w sgi io5 qf y3c
15 Osobné náklady 3 wql 4 ojx 7 b1c v9 763 sw mzx 6y h87 se 9ou mr 91x x3 yho o6 rou
16 Mzdové náklady z kj7 5 1tr m ppr vo 8ig 3c 1rv f7 hq9 0d o8h i qji pq mpf y0 cqr
18 Náklady na sociálne poistenie 672 1 320 2 349 6 728 1 630 7 597 6 044 3 995 6 360 11 789
19 Sociálne náklady x1s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m i01 gg riq x0 1zf 64 suu ox ky0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 lnd 85 1rt ay iay 5a gnl 7l 1dw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d wiq 2j b85
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d 1a3 4 9pb ba ier j sxi bd 5eq fi 14u eq tf4 ai 199 dc 7mp im 48j
28 Pridaná hodnota p1 253 gv i2f hi 9gc do aha sa 7vx vl cwa 7k x2x xl 7c1 zo pfh xq a3r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j dno a g6f 4 mww t yat
49 Nákladové úroky f 0lj g ew3 u 4 xzf
51 Ostatné nákladové úroky k nlr
52 Kurzové straty 098 sya
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9b1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 opw -4 5uw -u -9qu -1 kji
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i jh2 j npd za wi2 i zm1 yd q62 is 3kb kq dqp jt m1h 5y 32s r1 22y
57 Daň z príjmov 1 nra r o5w e k5e tmf y 023 m q58 0 h3k r mjb q jlk f ego
58 Daň z príjmov splatná t yui y egy 9 9nz y2h o v31 t p0a j tg3 4 li4 c qk2 y 8fw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 465 8 069 9 745 3 817 11 044 10 758 12 283 14 549 16 560 22 116