Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Podrobnosti

Vložka číslo
10060/L
Dátum vzniku
28.02.2003
Predmety činnosti
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 8.4.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od 28.2.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (od 28.2.2003)
 • poskytovanie služieb vlastnými strojmi a zariadenia súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (od 28.2.2003)
 • prenájom strojov a zariadení (od 28.2.2003)
 • ubytovanie v súkromí (od 28.2.2003)
 • poskytovanie občerstvenia ubytovaným hosťom do 10 lôžok (od 28.2.2003)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Daniel Laššák
  195
  02941 Klin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.03.2004
  Názov funkcie: podpredseda
 • Karol Revaj
  263
  Klin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.03.2006
  Názov funkcie: predseda
 • Karol Revaj
  552
  Klin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.07.2007
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ján Červeň
  367
  Klin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.04.2007
  Názov funkcie: člen
 • Florián Volf
  324
  Klin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.04.2007
  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Družstvo bolo založené v zmysle § 221 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 8.12.2002.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • rozhodnutie štatutárneho orgánu zo dňa 15/4/09 _ premena menovitej hodnoty
 • zápisnica z predstavenstva zo dňa 20/4/09
 • Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 18/4/09
 • zmena stanov družstva zo dňa 18/4/09
 • Stanovy zo dňa 30/4/09
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Stanovy DR z 18/4/07
 • Zápisnica z členskej schôdze zo 29.7.2007
 • Zápisnica z VČS z 15/4/07, Zápisnica z Predstavenstva z 17/4/07
 • Nz 1016/02, Nz 12939/03, 3x zápis čl. schôdze, pod. vzory,
 • Zápis členskej schôdze,
 • účtovná závierka 2005 + zápisnica z členskej schôdze
 • účtovná závierka 2008 + zápisnica z členskej schôdze
 • účtovná závierka 2004 + zápisnica z členskej schôdze
 • účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z VČS z 14/2/15
 • Stanovy DR z 14/2/15
 • Podpisový vzor Karol Revaj st., Daniel Laššák, Karol Revaj ml.
 • Podpisový vzor: F.Volf, K.Revaj, J.Červeň
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
21.09.2020