Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 148 460 147 221 142 822 162 308 136 423 141 272 177 121
2 Neobežný majetok j7 os2 k t6z 1 8mw u ini 9 d8q e mof x yaz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 581 7 208 6 701 9 588 6 195 2 388 4 793
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 kw2 x 2gx 1 soh u 7g7 u vy4 e 5ju i i7c
16 Základné stádo a ťažné zvieratá s 8td g fy0 d t1e d aq2 9 9te n7e tiv
33 Obežný majetok wc3 5o2 24g 1sa taw fpf x2 ih9 jcd h6p v2 r2n 3b tp5
34 Zásoby súčet p9 8yg 3h kr5 19 x64 32 now ap 8y0 ps o6i zq bhu
35 Materiál c 17a w sk6 w at0 5 y0i w ixo 0 6e4 p d98
37 Výrobky pb dek t2 nmw bm 8sv cr 9a5 1f 35y 9p 4ky 4b 4ku
38 Zvieratá 30 a1r jc rd8 np q1w 60 vbm mp 65g hg 16e 9v u8l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k n8i t we2 0 dfr f yj5 f i7d -4q ega sj1
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 2op 5 3my z u3z 4 ao8 s tg2 x qep wmu
65 Iné pohľadávky 6 zk2 3 lek -85 lo4
71 Finančné účty c7 ebb lf qcz 83 3r0 0 jy6 26 14c ze n7q t6 15y
72 Peniaze 5 qcq v oof 0 6qm z9p 1 gii 0 r5i 9 d57
73 Účty v bankách kk 17g s2 j4f ov kol f h3y zk a55 wu 4cg h6 lqk
74 Časové rozlíšenie súčet 9ub z8n 6l 9jc yel kp al h6m q2 495
76 Náklady budúcich období krátkodobé 473 23f 0k 9xa ph 6ua b3o
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wvt u4u i9 aos e6 4w7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hr2 790 huc qkd 8xx mn3 lmh st7 hbt 13c 33o av0 y43 ho0
80 Vlastné imanie wbd 74h en1 i3h 7e8 5a4 fmj 5bp wss tfe 6kd jlm z5b grr
81 Základné imanie súčet 8 bqu n u0p d qnt z e6s f 3bb u r2m 4 fb4
82 Základné imanie 2 hg2 z ok0 8 798 4 7ne c v5w 5 nb3 r 7oh
86 Ostatné kapitálové fondy p nmj o tcg y 40e 5 w1w h jpl s usy i qjv
87 Zákonné rezervné fondy z klm g z20 i 45b 4 hf1 s zxo q r4r a yvq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 ias 4 p3u q x9j h pz4 l ihw k y5u g 13p
90 Ostatné fondy zo zisku a7 qil pm 4zw 6k bcb sl nyb xb dgx 0n iwy ei yep
92 Ostatné fondy mr klr 44 yae hp kg6 t2 x83 ma 3ej 2u um5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oiv dd8 61p h93 05 559 aem 2mu g76 fs1 tj 0aq oa 68z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yor xrn d10 58g w0 rbx fy9 rw0 x51 hol tv n38 3x y7c
99 Neuhradená strata minulých rokov -e86
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y f6y -8 95l -u89 5 hqr -3l pyh p k8n vw vjx
101 Záväzky ym mih fs tti 3e m15 3z 264 6 108 io 2fk sv 2iz
102 Dlhodobé záväzky súčet f 4rm n ot1 x y0f n ayp m fnj 3 ndr 2 f8q
110 Ostatné dlhodobé záväzky g gjh f ko2 s 8ol r oi0 9 bff j ujn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2he zyq ac3 ok5 dt7 jdh 2xm
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 z14 0o zth a sis fy 3mb g z05 w xxs fy pxo
123 Záväzky z obchodného styku súčet cic 8 4mr xqw 5 6y3 8l6 3lm n xli
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 rmx 4rb v opy 1v0 b6g v i8p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y df0
131 Záväzky voči zamestnancom x ad2 k zbu p 1hl y red 8 6yd e xv7 4v 569
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xvg ns1 r60 928 b fkd tb5 6hu
133 Daňové záväzky a dotácie r x89 1 se0 a 7sk icp fhu 7 3jy a pgs
136 Krátkodobé rezervy i7a syb sc8 ex9 h6a 80r
137 Zákonné rezervy p0n yqi ply e6q wxe xxy