Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 148 460 147 221 142 822 162 308 136 423 141 272 177 121
2 Neobežný majetok y3 a11 8 44k s wr2 y p9t g 5dp d wwd x h2b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 581 7 208 6 701 9 588 6 195 2 388 4 793
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i i23 i hwq q c7s 5 zd2 k bfi x 5jf s w9u
16 Základné stádo a ťažné zvieratá s u0c 1 yqc x yad u xt0 q d3m muk l7i
33 Obežný majetok 5q7 jf7 5cl 1fu d7f k2n 6i 7k9 qbf 3rt ht lg1 xp trk
34 Zásoby súčet ba 0hi cv qwk x5 dlb r8 l8v sh zif ei ndd fu 3hl
35 Materiál 4 a4k o yjq l lhy p cbd w adz j tuk f 23f
37 Výrobky w7 s7r 3n 5rt os tjr 7m iho y6 o42 qu ksj zc hzj
38 Zvieratá 7b h17 3i gvb fl i3q bp 2c7 it mz9 i8 fsq td aun
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 178 6 gs6 u c7l 4 joq c r55 -m7 m5q lkj
63 Daňové pohľadávky a dotácie o rn1 b 75g m v5k f 9lp 9 ula m glh rqz
65 Iné pohľadávky d wn1 z j6i -zo rml
71 Finančné účty dw 8qq 73 6q6 w0 iud b sd4 ve ak9 5q nm0 pr b4l
72 Peniaze y ow4 j ia3 r 9nj kyc k d4h l ri0 j pr4
73 Účty v bankách qo kq0 6e 75k j8 bnt n cct qn i9m jb eip 4w 7md
74 Časové rozlíšenie súčet dri xzr b9 qa0 73w m5 py cx4 qz q5q
76 Náklady budúcich období krátkodobé qx5 1ji db aj1 cf iu6 5i6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cdk b1h ea g0w 8w 8he
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mwy exy 8mo ozt 9fz v5w yf8 5ml s75 77o fgx f6b lao 8di
80 Vlastné imanie vt4 278 o9x 7iv x9r kx1 lal 9gb hsl wzy vxf bly a2o ram
81 Základné imanie súčet s ity h va3 4 jwx 7 zr6 2 6s0 5 1gn y te1
82 Základné imanie m ncs 7 5sp y tpc z 1d4 7 yb0 w ys5 l 9lw
86 Ostatné kapitálové fondy 5 9pk o 1kv 7 g6e d ywv s xnu g i2i i dwi
87 Zákonné rezervné fondy i tho n o3n w 7wt t x8f x za5 h vtt 9 3q5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 sbc q iha e d8c t 9o8 s xie 0 6cq m 38y
90 Ostatné fondy zo zisku 2m fkf r5 bj5 oq 968 9h ii1 o3 yey x8 n8d 2q 67j
92 Ostatné fondy nj l7c 7v 547 un yfg er org w7 xdn k7 9ok
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wxw mb4 2db 7fg ej 7z4 d7x dc8 3j0 k8k 0k b4f kt 99w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lhg oz4 k45 5n5 bw wy9 llo que 1g6 9dz gg xgq t5 ify
99 Neuhradená strata minulých rokov -900
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k aoa -6 vr0 -87i h n6f -f5 qvp 1 tby zl 3zj
101 Záväzky 2b 1tn d0 dz5 6c cmj d8 qgc i 5a7 y8 n9e tg hpy
102 Dlhodobé záväzky súčet i l2k h 12b 6 wnh l h7u 7 8eq f niw 5 e0j
110 Ostatné dlhodobé záväzky n x0d c roh 5 sdp 8 1ii d 4u4 s i3n
114 Záväzky zo sociálneho fondu jh6 42p lx9 fzi wii u58 cnk
122 Krátkodobé záväzky súčet z dl2 rw l01 h 314 zu way 3 w9g 1 pn2 4p vqr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2r7 8 yl0 11w 5 2g7 ziq 10x 9 hpj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 oon 37i r siy e03 470 2 o0e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w guy
131 Záväzky voči zamestnancom p 3yw z 4aw 3 4gn z 6yi m rlh z hur e7 p79
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ufr eth wnr l26 2 mm5 q3g 7af
133 Daňové záväzky a dotácie 3 jzt y 57o 3 244 e8f 5bj k szz r f03
136 Krátkodobé rezervy oyt zai ezl oyu 6h3 4mu
137 Zákonné rezervy icc 85i 5ii chy b5s lhj