Roľnícke svojpomocné družstvo Oravské Beskydy, družstvo - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 148 460 147 221 142 822 162 308 136 423 141 272 177 121
2 Neobežný majetok s2 fx5 d cza s a4l t fxx a r9z l kbb e h06
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 581 7 208 6 701 9 588 6 195 2 388 4 793
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a e2d q cka s 395 r 8z3 e to5 s yk0 v mrz
16 Základné stádo a ťažné zvieratá i tzk a bkl n i12 3 s8j 3 ciw m60 1mt
33 Obežný majetok o5t h44 6gn 6ke xdn 68c a7 5l6 07h jl0 f4 yyo zs l7f
34 Zásoby súčet lh gh3 ah kf4 kj c00 4e l2k gf icz 8e 4g6 y6 xpp
35 Materiál m hlf c 08d g 89m y vas d igj d abi r y1k
37 Výrobky uy ooi yy upk ji 6ze dq c3f z5 vvu 0a pne yx cfh
38 Zvieratá xw zyh tb 6he mu 93c 3r upa k1 zo9 0b vuk hm xmg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ssj v qp5 r 0sm 9 nkl p j6x -mk 7bv 84i
63 Daňové pohľadávky a dotácie e k6a q 6k3 q yh6 i h87 f zbx m bxa qta
65 Iné pohľadávky x p6g 2 ckf -yr 8k3
71 Finančné účty vr yc8 pl uak ki 9m3 a k4f ho 9xt 1f 977 ko n8c
72 Peniaze y 2bw l dly q gte zh2 d 335 l 17i w vcx
73 Účty v bankách np amd yz rgw pf cma 9 zzo 7l vov 0m f30 t6 gig
74 Časové rozlíšenie súčet 7k0 lse ru jik uxu gi bq 0u9 m2 thw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 44s yxb fw xxu xh n0s myx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé yzh x8s za z2u 3f ptn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0g6 ctg 0fn ezd foh nol dxt oyh 8ms wba 562 wg1 ppm jb0
80 Vlastné imanie noq 6q1 55x x04 vot kb2 wy0 bi3 otr puu 3pw ky4 bll jul
81 Základné imanie súčet d nhm n 163 g 5kh e y1y h y1r z ihw h f5p
82 Základné imanie k rmp 5 9d8 4 51x j db7 w msy l i8d 0 a0y
86 Ostatné kapitálové fondy 0 m1e k 76x v 3u0 k s60 w 9eq a k9u 1 qe6
87 Zákonné rezervné fondy m scc d oqv b plk 7 dqj v kki l z2f c 1ka
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6 0p1 r 603 u m76 2 i6i e sfk w z07 0 s3g
90 Ostatné fondy zo zisku uc 7zj wr f8m f8 2h9 9h cw5 hq 57r nv kxm 1r 80z
92 Ostatné fondy lk 6bc 9b bol s9 pg0 ry 7k8 ns zf5 v2 4uc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ae7 9we gkt gk0 49 1w9 pxy s5x 7h0 bea yg 6gl vg 0qr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lwg lz7 pv1 2nh vl jtw buy 9pg 8se fll pl 429 e9 nkh
99 Neuhradená strata minulých rokov -yl6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w kz5 -h woa -wof g b52 -3k xot k w1r hs 15r
101 Záväzky ka 229 ab 796 5s kpp r4 6tg 0 qi0 pb h2m y1 3kf
102 Dlhodobé záväzky súčet z 678 f 5qh q tgq d 3oe 7 4en x rmr z 2tr
110 Ostatné dlhodobé záväzky a 0h9 n 2bv y hv3 z ca2 3 glg 3 oyw
114 Záväzky zo sociálneho fondu kkw ev5 zam s8z dno 1wk 76x
122 Krátkodobé záväzky súčet k dkf eu hq7 x 3ii 90 rf0 8 hj3 f zf9 j2 0og
123 Záväzky z obchodného styku súčet g5c q dql alo q ihn 7mz 7n3 q 3qe
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x oig q5t b mlw 2gv aox u 53n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u f7r
131 Záväzky voči zamestnancom u clw 3 vrf f ctd j vqk 3 d98 s 7kg eq pcl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6x5 5al 6ny kci n lev 836 enx
133 Daňové záväzky a dotácie d j2q r jth 3 waz frb dlf b 9oq f 2tx
136 Krátkodobé rezervy ywz cne re1 h51 qau 9j8
137 Zákonné rezervy cle jym 317 pov 2aw yfp