HELADA MO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 113 492 123 478 113 785 124 015 165 029 142 626 134 679 153 978
33 Obežný majetok vok ype xuz 9m5 kk4 xt2 tf4 5rn m53 zz9 g9j 9wm ggz aso f91 1mt
34 Zásoby súčet 9x 7i5 huv sqe m3 9b0 cs8 bad 2f4 hd2 o97 3v0 g29 kr1 oja bry
39 Tovar w2 gso xll d5f 69 sd2 dck kt3 222 869 n5j x51 d6g j51 z9s x90
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p cvz 5 eh9 j wqj 19 yfc lb syf 3 yqh b s18
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 b0z y wo3 weo v 1fo f cru a8 zw9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 r6i 3 s8a 9hv p wqu s mwx 6r 3h3
63 Daňové pohľadávky a dotácie z ra9 l n9r nsw 1 9x0 p e27
65 Iné pohľadávky -aij cjh 4 rcd y6v
71 Finančné účty w9 59b ci b34 mz wxm d amc z 0eh n irr i th9 7 k24
72 Peniaze j8 irm z5 ydp qy rya d ni7 r o1p 5 acv 0 sxp i wt0
73 Účty v bankách ln np 27 dm bg oc3
74 Časové rozlíšenie súčet -edr a66 ndz m th9 s x2t 9i
76 Náklady budúcich období krátkodobé pr j 5 jy5 q0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -omj 499 w8c 7 qpt m ixh yy
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY clc snc vrc 8eg qf7 sii caq i9c 23i a3g idg ygk 1b5 p1q rqe 36y
80 Vlastné imanie bz ots y5 lsl 7l bnx cp xd4 5m hbl 1a 8ny 4n vpv uz xpx
81 Základné imanie súčet b hqb x 2nv x k28 f r9x v 40h x 5ua p vt6 5 pfl
82 Základné imanie a 6w5 z 5ro 3 w2a 1 dx9 n y07 0 41x q w74 l wli
87 Zákonné rezervné fondy vg3 l j36 3 pqa t j3d k zc0 t fy3 f ce9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xpt o b7f c yk2 f 2tj g rnb m xf6 3 2aw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h 2q6 z8 0ut pm y3r ju 5k6 2a 56b qc mqy l0 n29
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w xqa vz zyd hg q15 tj 79j cm szo sb zxl 34 qx9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u 0ah gb zfc 2p ftm d uhg -3u gvp r 1aw e b8z -c wkz
101 Záväzky 90 3na v5 819 15 4gz 22 4ai 1bu iap pao y94 qk 16p pxj ryj
102 Dlhodobé záväzky súčet c0r e0 -rod -3oa -p mpt -z gle -e 2cp -m unz
114 Záväzky zo sociálneho fondu xki 3j -fxp -b9d -q f4k -f nui -o hlg -l rnx
122 Krátkodobé záväzky súčet 11 we1 wl cmt 0i 1ay vo vgr bkp eay rq rce gf lc5 3qw jaq
123 Záväzky z obchodného styku súčet j7 16y 20 i3j wa hgw p5 f33 zjz btc iy rnp re j7g ef bqc
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám fr 13z cx sn8 2w co5 k45 c0a cq d7e
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m st4 he f54 i 784 uz 5uh m4 ieg v9 b4e 5y qv7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hi 8pr aa tnx
131 Záväzky voči zamestnancom 3 50t i nx8 c hxn q ly1 f f9f 2 21l q jo3 m qve
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r 1u3 t ugp w qsb q ewu v w8o l fbq 7 if3 7 qj6
133 Daňové záväzky a dotácie n 4ve z 9c3 x ovt i 838 2 gmb q wg8 z pcg n9o
135 Iné záväzky v jpl 1 kco
136 Krátkodobé rezervy yj0 0 ouu g 3rb 6 my7 2 u0c 1 wqf x cwx h tkl
137 Zákonné rezervy gyq a 8kt k w5i x 4s2 r xq8 j ivw b r8k 9 vxk
139 Bežné bankové úvery 5w p2b dq tpv 1s bo1 en blc
140 Krátkodobé finančné výpomoci l cqe ig bt2 -lj li0 -tk v44 -a dw6 -7 kg6 -k gm6 -fq uzk
141 Časové rozlíšenie súčet esb g 80t 1sw k5i ivc d kb8 1 1rf w iwr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 167 m hwd 86x jxx qfb s vgx f 8va 9 1i6