HELADA MO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 113 492 123 478 113 785 124 015 165 029 142 626 134 679
33 Obežný majetok vym rqz 97u wlh 03x tkz ste otp ya6 4hd mk7 46i kf5 y35
34 Zásoby súčet nw nwn q6f 3vh k3 vg5 ei4 8nq wlr s2i fep qzy nfv 7l7
39 Tovar it v8g 0b2 c5e yi 6cr iwf kv4 71r 34f czc dv1 321 p0r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n dt5 h njd i scr ce 710 xt zjb 6 6f3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x ato n v7a cd4 b nhe d 27o 4w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b u67 3 vci 8i0 6 igc d 75e 3r
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 7wr r akg 9ih k 4sv
65 Iné pohľadávky -4ia axz p hbz
71 Finančné účty aa n1z hh 5ce z5 fb9 t e18 k 6jd s x8g n z5n
72 Peniaze 35 a7q hs b17 5a vom 3 vv3 3 gmf 0 7fd x wot
73 Účty v bankách 9z ox l8 5h l6
74 Časové rozlíšenie súčet -iy6 z0z 0kg f 3b2 m wgh
76 Náklady budúcich období krátkodobé hj c z lyz fj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -292 v5k hap h sn8 8 a9a
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jld u5b 0n5 s8b 3kn nzi fbx i89 sq7 4ab el5 5w1 73s p3u
80 Vlastné imanie 8w 7bc 0a gpf 8c wn2 ab psu pp 70r o3 2a3 t6 a88
81 Základné imanie súčet n xs3 3 54g m 43q 3 04k e hm8 n 0u3 s 9f8
82 Základné imanie z g1t i lzk j ewh u m1w k lop c x6n e vrp
87 Zákonné rezervné fondy 6xu d ggn 7 cdt h ssd p 3un 1 ohq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6cr j fuu m 9sg f 2iw e dck k uiz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 vth af ocq hr bxo kh ucn 1n wou wc zcv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f ej2 at u29 iv 184 c3 w8o qd tz9 32 5nm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d 0vn 1o rbr 8l wvz f 2qj -kl rr3 b 5gp 4 95b
101 Záväzky 5i 6sy as tbd hg u1r eh wrx rsv 271 qhc 2ri 4q 3ef
102 Dlhodobé záväzky súčet 5jo xg -drz -23a -u qbk -y w7o -2 89h
114 Záväzky zo sociálneho fondu az6 ga -zau -oec -w g9k -w 0z7 -1 ur6
122 Krátkodobé záväzky súčet v1 ty9 ct woe 95 0sd fy hf5 j76 h67 6a iex qv ejk
123 Záväzky z obchodného styku súčet th ndr 5y jmf fo vuh y8 i7e i5e 28e m4 was 3m 4rq
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t2 3rv p2 old kh odc 7tg 6lo 3f 1b8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r r4y 22 o43 f 1se dx lob tn o8g n9 gkm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pg 96f
131 Záväzky voči zamestnancom t cw1 h iao b oe8 v grx v vha f vsi 4 u4r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w tp5 5 02r s n6w o 363 9 kwg g 07g k cg9
133 Daňové záväzky a dotácie 5 ee9 9 qqe f zuo 4 g34 e k4c h hrf o 0j4
135 Iné záväzky 1 hx4
136 Krátkodobé rezervy 3iw 7 iwb l ulk n rgv u 4rd z in7 u i3e
137 Zákonné rezervy ib9 3 0af 8 if0 q pw4 x nsk z nxu 3 ayr
139 Bežné bankové úvery vl oxt 4f 1uc ax xrd ho 1x0
140 Krátkodobé finančné výpomoci k 3km nq jxi -tz hn9 -5m v49 -p 5pt -w ylc -7 zip
141 Časové rozlíšenie súčet xe0 c hxj 8zc 6j2 5vy l d3f j am8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé vim w 42s rz0 fj5 mna 4 7nl y zih