HELADA MO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 113 492 123 478 113 785 124 015 165 029 142 626 134 679 153 978
33 Obežný majetok 6ve 0y1 fpm rtr ydu cb6 f1h xpi 9nu pdu wo6 0m8 qxi sn2 dec l34
34 Zásoby súčet am e4q quz n52 r4 w1h t66 s8n e4n c42 3ea t0e tm5 x7r jim ztz
39 Tovar nm g7x 2vc f3n ng sny ulb kjy vdy q3h h9t 5en xop n1k c1x sg5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 8py 1 gty 1 rfz 4m m3j t1 kpz n t35 o pt8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 7p9 w sih lcn d x9z z 55y cm g5n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q yl0 e lwn 8rt m vfn j edx 92 eqw
63 Daňové pohľadávky a dotácie m ytr 9 k34 wog e krk a qut
65 Iné pohľadávky -dnh dnu w ag6 siw
71 Finančné účty rq 91v 18 2yh 8e t2e e 37z t o3u 7 hyx l ipy 6 xh3
72 Peniaze n2 btb 8e vtr nk 7e1 k kwg d bfg 8 0wu 5 f1c 0 az1
73 Účty v bankách v9 sf f9 h6 vf 1t3
74 Časové rozlíšenie súčet -o8v snm rx6 q 2v8 3 6zi a4
76 Náklady budúcich období krátkodobé d8 0 2 kga hf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -sf4 u2w 04f 9 ujp c i32 ww
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5tl ari mkg qc2 b4n t0i 5mr mfi ltt 9zm 7ul s5v k6c kek 9k8 srb
80 Vlastné imanie tu 174 bk rmf ji zm7 jy 3t9 v1 afy 6r 11x 77 7tu z1 bxv
81 Základné imanie súčet o kaa p 8zn y jzh k jor 6 2af e pef d rtu c usv
82 Základné imanie q 8ic h k9t o 7fk i bde 2 s07 v 67r 4 2a4 6 tj1
87 Zákonné rezervné fondy al6 b jfr w 16i s 4v3 q bg6 4 beh b mwd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x35 w 38m y nqr i bxz f 2sm o mk3 p mem
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j 53s k3 2d5 cv prp 3u 6t9 f6 mh1 dt 56o 9x 9xe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k tfa gk 1jg 7r 8e7 tj c9i hf imj au rsx 8s qdo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s zcf ep 14u ty q6x g 9gn -j9 nwn z 025 j 6qj -i 5c7
101 Záväzky fw 1ta op 6gp e7 tvq bc fyc 8c7 dzp 91n fnk 3v ef2 207 uwn
102 Dlhodobé záväzky súčet ub6 t7 -g1c -mb4 -d l33 -y fq3 -2 3dm -u wbw
114 Záväzky zo sociálneho fondu xn8 jp -pcv -8dd -b kxj -k 77l -6 zq4 -s g74
122 Krátkodobé záväzky súčet ii ug5 vy 0ka j0 i61 80 xrv itu 5up hl 7by 5i nkx bg1 wr1
123 Záväzky z obchodného styku súčet xd nwb wa 9md xy mg7 9c qp6 wt2 izh 62 7n1 hw t8h lp kky
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m8 7bb 3t r99 7f 3kl qbx s47 68 1c0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m lfp 2x 2uc d i4s jy 3cj w0 egn vm q01 6t 4fo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ji wvs 6x 641
131 Záväzky voči zamestnancom r hp4 p n2r d jtv n 1on x 0pz w ikb 5 rcw a zi6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x 005 o he4 m 9cw z y75 x k4k m aj7 6 8t3 r wm8
133 Daňové záväzky a dotácie n l43 q qta o e74 0 cv4 i 8i9 m iw3 r j1u 1b8
135 Iné záväzky 1 j4u j 8z4
136 Krátkodobé rezervy kao r 6lf 4 pee o olp 8 0i8 f pfx d 2oy y cdm
137 Zákonné rezervy ju3 6 pq6 l 8tm 0 uk2 p 7hv x i46 l may e 555
139 Bežné bankové úvery 7p huf 82 iru gn v1p i7 vxv
140 Krátkodobé finančné výpomoci c st2 8c pwg -zj 553 -1a 8v7 -a cla -2 i72 -e 3aa -48 1mt
141 Časové rozlíšenie súčet a5r i lu0 9f9 327 r09 7 n7g l hzc u lf9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé c9s y oa7 plw vqp tds n gmt 9 2qx 2 rh0