HELADA MO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 614 123 622 657 635 110 639 076 714 358 697 897
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3lc 7ao rao w8n 54e oot yhk wr7 s5q 8e3 a8i e3i upw lr0 oak zg2
3 Tržby z predaja tovaru n16 7hl iem jp8 20p hap vx5 2p7 y7b 1rs osc tnw k36 jkm q32 99u
5 Tržby z predaja služieb 1 800
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7e qyk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 wmr 7ax 4y0 37o d pyi k v0c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u6a ss4 8fl bi6 71o 8ew ls2 1zk ddh dkq jlb a1a slv oh1 fp7 fbl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 506 803 421 487 481 512 485 252 489 841 473 707 558 700 543 046
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 ccm 7 qpc f qvj z b8e rm jho dw 9r4 v t6u s 8ea
14 Služby dg q7u 6b rmy mc ypm o2 mni 66 rkq ec 4ku re 2ed fr rev
15 Osobné náklady aa 1dv 93 v2v us ava r5 dse 50 94u u0 ffq uu 8in 8g ypc
16 Mzdové náklady dm nvl pz 954 0n nw2 pm 03t l5 h42 u5 oqz wg 1h4 gz ug1
18 Náklady na sociálne poistenie 13 297 11 781 12 732 11 720 16 669 17 811 19 073 19 236
19 Sociálne náklady z 3af n 1jl w nry c q02 7 47z j 1hl m vzj 3 x22
20 Dane a poplatky 7dm 9s0 82a qwc -zr rge z5j c9u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m4u
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k0 r81
25 Opravné položky k pohľadávkam sbo 9gr -i 321
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p u52 h 2t5 1 pt0 kwd -g 0 n mwf f3 y42
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p7 91m du ixd 8d toz s6 i15 -8k ckk s4 mfp v utb -l ctg
28 Pridaná hodnota n6 g1z 4c 2ro po j2u h2 fn3 gk c6w vv v5d rw 5xv y8 fxy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu nkk 2rp
39 Výnosové úroky dj1
41 Ostatné výnosové úroky q5a
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h2s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j iiz l woe a nca 1 5jt v ka8 6 da2 3 xw9 v ns8
49 Nákladové úroky d cmy 1 u91 d jfn trs vtl q9x
51 Ostatné nákladové úroky i yxv 4 krk sjn g74 z3e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 yow y yf9 s 913 s tn2 r nbm 9 xwj 7 giv s 7g5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 99y -k qai -z ht5 -d b0r -w yc4 -y wlb -v zp4 -a ieh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 1bh ui loc hs f5q 24 s85 -1a s93 3 g61 j t9m -6 ztf
57 Daň z príjmov -8xa v 3h5 i 9lg 8 syc n 856 o ji2 v 356
58 Daň z príjmov splatná i yen i 54o g tec a wpr 4 yin y rmr
59 Daň z príjmov odložená -rzj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 680 21 784 10 299 7 690 -17 832 5 957 1 901 -8 066