HELADA MO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 614 123 622 657 635 110 639 076 714 358
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lmh 409 p6p 3wa 4rb 0r9 gda 5g7 xdj d4t x7f n3l cjq adt
3 Tržby z predaja tovaru u5p 15f jf3 bqr p7b 3ew kvt igh am5 j4w sfp xlz h5a 1aq
5 Tržby z predaja služieb 1 800
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b9 fxy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 6g9 jy6 ftc b04 v agb m 663
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mu1 ija teo 266 m0n jig 469 wgy ox2 ygp 94m q2r gcs gxr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 506 803 421 487 481 512 485 252 489 841 473 707 558 700
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m l5f 7 4el u 2lv 4 xch ox iht 6r ttx d ctx
14 Služby yw n5f qw vq7 d2 0ep lk 6bs r8 t0n 0a g2o c6 hk6
15 Osobné náklady ym 7hy bb 999 ym 4jx ru nqd ne y04 xe b6i bg 6fb
16 Mzdové náklady f9 ptk 9t lwm 5m vuk pi m84 7i fbn qe p76 vx 45d
18 Náklady na sociálne poistenie 13 297 11 781 12 732 11 720 16 669 17 811 19 073
19 Sociálne náklady c p6h i rjs p s6d 7 rrj l ki5 i k6a 9 m3d
20 Dane a poplatky aat nvj bnv yrv -ko f7m 49j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1xt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wl 80w
25 Opravné položky k pohľadávkam 5aa c60 -z wgd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 0ih 9 s8b q o8f 7h1 -b w d 5i3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8k 5iy e0 07f m6 jqq kf xvz -16 i37 yv ghu k cmt
28 Pridaná hodnota f8 zqy 7h pha gk wx7 kn bru bz 22r qn op5 em 6qv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4it
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 898
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 fcp r 9gl z sdp n i8x o xr8 i 5fz v iub
49 Nákladové úroky i 64l c 530 8 3yn arq 4d5
51 Ostatné nákladové úroky x aze n sr9 lyo qo3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 6q7 m k7d u 84k a 6z3 4 l9n e 2yj v 805
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z sfv -z 23r -1 2xp -k xdp -a vzx -g loc -i cnn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w jzw 1u asq mk wlu 3t mz7 -4z uz1 h j65 r bw8
57 Daň z príjmov -yvm 0 j52 b 997 o j32 z l9t q aaq d 01s
58 Daň z príjmov splatná p xwo h 0nk r i2g w sfv m hd6 z 4k0
59 Daň z príjmov odložená -1a4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 680 21 784 10 299 7 690 -17 832 5 957 1 901