GATE, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10957/L
Dátum vzniku
06.04.2004
Konanie menom spoločnosti
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva k napísanému, natlačenému alebo pečiatkou označenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
25 000,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 8.8.2018)
 • vedenie účtovníctva (od 8.8.2018)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.8.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 8.8.2018)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.8.2018)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 8.8.2018)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 8.8.2018)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 8.8.2018)
 • inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 8.8.2018)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.8.2018)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 8.8.2018)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 8.8.2018)
 • odevná výroba (od 8.8.2018)
 • skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 8.8.2018)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 8.8.2018)
 • fotografické služby (od 8.8.2018)
 • administratívne služby (od 8.8.2018)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 8.8.2018)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 8.8.2018)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 50,00 €
 • Počet: 500
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 08.08.2018
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Oliver Hoffmann
  Na Kopci 537/16
  01001 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.08.2018
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Marián Veverica
  Za jaročkom 8693/4A
  03401 Ružomberok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.08.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Katarína Zvadová
  Komenského 557/7
  03401 Ružomberok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.08.2018
 • Alena Kratková
  Plavisko 381/87
  03401 Ružomberok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.08.2018
 • Ing. Milan Glavo
  Belanská 552/38
  03301 Liptovský Hrádok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.08.2018
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
 • WSC a.s.
  Na Kopci 537/16
  1001 Žilina
  Slovensko
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe Notárskej zápisnice obchodnej spoločnosti GATE a.s. zo dňa zo dňa 08.06.2021 (NZ 16589/2021), v ktorej bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti GATE a.s., so sídlom Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 742 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou WSC a.s., so sídlom Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina, IČO: 47 915 064 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti WSC a.s. na obchodnú spoločnosť GATE a.s. Obchodná spoločnosť GATE a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti WSC a.s..
Uložené listiny
 • Zakl. listina, živn. list,
 • Stanovy spoločnosti - aktualizované znenie.asice
 • Notátska zápisnica o VZ spoločnosti.asice
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • účtovná závierka 2005 /+poznámky/
 • účtovná závierka 2006 , /+poznámky / , správa nezávislého audítora,
 • výročná správa 2007 + účtovná závierka 2007 + poznámky
 • účtovná závierka 2008 + poznámky + VS + SNA
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • účtovná závierka 2010+poznámky+správa nezávislého audítora + výročná správa +vyhlásenie
 • účtovná závierka 2011+poznámky+správa nezávislého audítora + výročná správa +vyhlásenie
 • účtovná závierka 2012+poznámky+správa nezávislého audítora + výročná správa +vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Návrh zmluvy o zlúčení .asice
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti .asice
 • Zmluva o zlúčení vo forme NZ.asice
 • Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie ZL z 29/1/10
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica.asice
 • rozhodnutie jediného spol..zep
 • živ.list.zep
Dátum aktualizácie
18.03.2023