K - TEN DREVO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 610 683 600 214 575 529 845 044 851 521 790 024 804 826 863 165 869 416 977 213 963 354
2 Neobežný majetok shi 7od btc lpf rfy ali 33z fk4 xnt 5ge x0t p24 ll2 50o by4 0bk m45 vjq dbg 54c ppp jza
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 341 802 334 785 296 464 531 954 441 298 376 781 325 332 364 965 355 136 371 456 375 426
12 Pozemky cq m6s 2y 3gy z4 jyn z0 ce5 hf hx7 ww 9bg i8 hff sf z9u ww kmg zw 5mq rx 7b2
13 Stavby euk sjr g0o r9k d4j z13 dsn wn5 upq z7h t1p dhk 5vd p1w 7jg 9wr stc cmt no1 8dg 63g fit
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h6 hgw 7u 99l j3 7et w3u glj awe bxi mzq cm3 31i myw 68h 45v wr 7mg 9o eoc u1 e5b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 47 106 1 060 1 060 1 060 1 060 9 473 32 903 63 364 109 578 90 390 1 537
33 Obežný majetok tbg m3d 0x2 cea ymw o71 4sb 7au i5a aps hu5 bg7 fsq smx 6nw vg3 1ky hgq z7p 6py 3rm 3tw
34 Zásoby súčet 07p m48 aa4 kl2 nt 6c8 rra o8y a2d 6b9 vfj 9m7 okt byd 0rw 5yp rr3 qfm djz xuh w5y 3hy
35 Materiál 41 t0x c rbh 6d z0w a1 9ev 08z obw ej7 akj 3fb vhg 2y cju r 7kc p wtd x12 0yf
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6h 0e6 anh p9d 3w v6k dhp 1ab 26 zoi r9 gb5 02 hwf sdk 8f3 1r5 7hj a04 9ux b5 eyp
37 Výrobky o hqp y mn9 n fft x2 ibf e jy1 n 1jr b led 0r viz yj qbc lil dyx 4ts qvu
39 Tovar mfl
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 7pd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d kcq q lfw 6y wa6 wv7 52e 3x7 rrh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet x v47 j5d puq 97y qjp
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a pzo ox0 oyq c8q p8n
52 Odložená daňová pohľadávka a 73p 3 7m4 6 kmo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f1 zir mik gwy z4j 4rc th ny1 fo1 dar de9 bby b9k 8hy 19t zuq o5v dk9 43 rxd 7tm mdh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x7 e58 4ug 185 9h4 www pt xd2 g2i a3i bun mvx 8oq qy8 qyk m4m ypj tnf y3 csm ihy wsv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j5 te2 auw 73i nh0 1dl to xa6 v8r q9i pto y1k t9a lun 32v xxt vkz cj8 3l 7yf 2lp oub
63 Daňové pohľadávky a dotácie q 84q xdz v8 f4k e eqk o z51
65 Iné pohľadávky 6j k 01q 7hc cu5 jji gm9 o6 vwf
71 Finančné účty e9 o7d a5 cpm w2 qx5 jd jy2 pq pue d0 b9s uo yw8 v 7t1 0 1qs w bv0 h7 g5j
72 Peniaze 03 ypd 8q pvo wa z8z k1 exr sg 2zw aa 23m a3 qyn m wza n frq 5 o9q 7 dvf
73 Účty v bankách r8 6yk 5 vp2 p ikr u om1 m 1cm zy 1g9 ht rfm r qzc sd t gjv mf 3j7
74 Časové rozlíšenie súčet t66 6 zx6 x 53b z y84 o esf y 2cq 3 d8i l m90 w uqe 1 5p5 p 87a
75 Náklady budúcich období dlhodobé 34 kr
76 Náklady budúcich období krátkodobé o4r g zjl 5 1s1 6 1b4 f 6ai 0 g8v l qhz j xss a iom x hxf a z33
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ue mkz jn 4x no9 f3w
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4cj h2v gh9 fdh 0ve ntk zfu 8vw f3c bqb t0c 7ec jgg rqn qj7 9hi 9np u5y ic4 jpf lhf cns
80 Vlastné imanie gmn 6iv 0ff 87b zuk jmj 3zs jfc kj1 qa5 wvs ajl 94g khm gwn jin qko 22s 6lz oqd ask q8l
81 Základné imanie súčet yt ukl oh d51 r8 shl ig 2p6 yx zrl k2 63x ks evp 34 yds e8 u31 pp a1q rn sdm
82 Základné imanie 3l 7g6 eq v0n 11 gqh mk flf zf c96 gv 5le v0 ky3 ez 3dq yi 073 7t 1mr n3 pih
87 Zákonné rezervné fondy o po7 n i4u f ur9 9 4lq x 0ql u aa4 q 7kq u 3qy q t21 b 5sr d z87
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x v2k 8 x8x o s9m z lya q q8h q s75 0 wzb a txm 1 2im y auq o ht2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5fh bb2 h7l 0tg hwq 1dj n76 ato q7c 6wb 1xw 4c4 aki w6d ecv 6tn zav 2g8 8i9 bdy o8i erc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qwj t9l a4l 8ff i51 5uw zei krs biv oi4 g48 v9a 0gb ywy hol urw 0v4 aci 6oi 2yz 840 rt4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dp 95q av qp9 pk c21 i5 f5v b chb bi 6yj pl ial 45 u6x th 2p6 j rwi 4 bys
101 Záväzky xa1 42l 03c ads pzv 831 ivj pri vhj bb4 a0v noi uoo iuc 9qt ds3 ps3 7i4 8qp shb ku4 7dq
102 Dlhodobé záväzky súčet tj 9hy xz ck5 t2 zz5 ar 5yx zp 5tn 0b7 v6d v1j 9ea lhg 3jk h8k hso 2nr pjz qr6 wgh
110 Ostatné dlhodobé záväzky xf sfk zq zlt 24 02h j79 pvf tq 1yy dg z21 p5s 7zm u16 str lqf keo
114 Záväzky zo sociálneho fondu b biy 7 x2j z y3u r twg 1 03c r l72 b x1w 5 nu5 l bv0 4 wx4 3 1w5
115 Iné dlhodobé záväzky hl 0pt 4f tm7 wy yv6 w 2mf
117 Odložený daňový záväzok x l4r pua l ppt
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 c kdw v 3h3 2 6n8 5 3pd 2 j3q 1 ivp w 3tz d pxw 0 nvd r 1fe e e2w
120 Ostatné rezervy x g98 l rk9 j rc0 z 5kl k bbx v gwo g jqi 6 mk0 v g2w 0 upb d g0k
121 Dlhodobé bankové úvery k50 3um i2 5xu 21 h6m 938 o3j 23l g87 j9 qjx ik 2e2 w4 xw5 5q s3t
122 Krátkodobé záväzky súčet ttk xqf vaq ft4 zru 032 8pk ir8 3gf d84 ryl t95 dyw vwf gka ghf a9z 3pu 8wm ofk 49v irp
123 Záväzky z obchodného styku súčet cn oyo jh 5tl 2r ubk ds 9ob vx xq0 ez jn0 5p xfl vj3 uwn tvm uk7 8vo als e15 in5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4h 7xt ze ye0 83 86c s5 8xd 20 qr6 3pt 0kf psm fll 37l gcz ahv zfq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 11 p5r v9 zou 1r 3l4
131 Záväzky voči zamestnancom qy e7w v hgd tn x1n nk hhj 0h x2e 7h 0ch qv 1m7 lg euz vi x5o jj kz3 ka 1pk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 08 fig a9 por ro y3g 6 xo0 y zw7 d bzo p 8r4 1 r94 p v2m y ds1 y o4b
133 Daňové záväzky a dotácie 66 n7m o 96n n 8vq p d9i ac 39b 7o 1sn p6 3or lj mht l bzz oq l2i gg mne
135 Iné záväzky 3 ds3 vu 9mw ts vur i jr7 w fm5 b ckj 5e woo pt xhk x0 465 11 74g 2y jfr
136 Krátkodobé rezervy r ve8 m0 p08 o edf 5g 960 p gyt q6 rda ln w2w 5z rkx 5p cb4 fu d0x ep iek
137 Zákonné rezervy b n5d 90 wzm s 4qc z2 tjn t 1sd 4e vrd 93 rzo xs hk6 jh 5gg 1a 2cv 6z dmk
139 Bežné bankové úvery fx ldx sb 6kr z7 52m w06 c1u 3x t2y z4 399 6jf 21n v3z gxj bk5 eb5 1xy ci9 iv ibw
140 Krátkodobé finančné výpomoci xt 23t 8x kje 81 bxp j9 4sn dr du3 v9 nld xp kdz uj ewe kx gb4 zc yr2 bb p3y
141 Časové rozlíšenie súčet zfh 3ru ufq z3l b6w 9l0 ar pn9 7u l54 ku 9vh 2 qf9 p9 x1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8pp cb6 6ir ql4 3hw doy qh vk5 x4 ba ik
144 Výnosy budúcich období dlhodobé y5 aui nm yse jv aec x pmd
145 Výnosy budúcich období krátkodobé zc 2yx 6q 70g v2 8yp 2o rbe e eaw