STAVBO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 171 353 138 502 131 214 165 505 210 171 204 131 285 949
2 Neobežný majetok p awi x ngu r uyq la oty 8r 57l ux xwl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 232 9 115 3 075 26 436 22 468 32 668
12 Pozemky g8 1os
13 Stavby ud zud
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s8 0sj z 6co d v17 st xpi ji jev tk ivl
21 Dlhodobý finančný majetok súčet -2 a09
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok -z 63i
33 Obežný majetok 2dk u4t zwc 7zg 6rl 93t 7dg e8p j00 wga 7xt 9ec d2q 0f2
34 Zásoby súčet m0t 82f 8j 4g0 5a 809 ja r4i vbr 2e9 i8m sht f6x r41
39 Tovar 0d5 7uu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zq vrs 9m qy5 98 ou2 fl 2hk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet za 0ln 9e 6zh 1 50e 5 xda 0il fg9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9p lyf o1 s82 w v33
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wt vf5
62 Sociálne poistenie -jtc -8j8 n pb1 ly
63 Daňové pohľadávky a dotácie -jpu -yvv -j1c a a70 sy
65 Iné pohľadávky pon s 3hs qzr gci g5x 16q
71 Finančné účty il jyw pj sjw xa 2z1 ke zf9 2e sff jt hln na 9j3
72 Peniaze iz x0g rc nhf f8 uat ga ys2 dz gtj x5 bke 3l tis
73 Účty v bankách c wts
74 Časové rozlíšenie súčet jex
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0x9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6fx p13 j0a bs3 x2d e0c 15h 1pk o36 4rx 1yb 7y8 fln xz2
80 Vlastné imanie fv cdz e12 efg u2y 7g8 mym a6z yo6 kk9 ve7 wom y8z 452
81 Základné imanie súčet 6 wvh 9 dk1 r hdo 3 g7p 7 ozw 7 xys q shw
82 Základné imanie 6 xm9 1 r5c p k9t c 0be s tao c wyq s bdx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8i bs9 7g za4 kf ggt bcy 8kc bgz 0c3 2tq wza 4z5 4qd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ax zih 27 p4t y8 q81 rhb wdv msr cb5 8ty 1iq ewr hjp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b5 fng y0 cve 06 50d a rie 3u j8l q xy2 z bc6
101 Záväzky 9j n0a sz ttp im jec nw myf yt 2xv vz 8o8 lgf k8p
102 Dlhodobé záväzky súčet v2p ll uil ak u83 f es5
121 Dlhodobé bankové úvery lt yag 1 bez
122 Krátkodobé záväzky súčet 9v v9u i0 z5c eo c6n l2 o2g ts fg1 cm kf8 o8r kfc
123 Záväzky z obchodného styku súčet do ksh 8e jvj gh 3bz 8g k73 ee d3g dy 3s2 ej psd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gc 49z
131 Záväzky voči zamestnancom q ohs 2 jnm 6x7 wk5 f bev j 8nw a 8tw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b jed
133 Daňové záväzky a dotácie -r46 a xsz -0 zkn v1 0 aug s 0ma c 891
135 Iné záväzky p n8f h 1u9 e 2ae 4 ccx c fxk yvm j5 fje