STAVBO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 171 353 138 502 131 214 165 505 210 171 204 131 285 949 283 420 262 892 380 379
2 Neobežný majetok o dm0 7 inj x cxd tq 5nb w2 9if a4 q1e b6 d7c u6 cqu rd wfd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 232 9 115 3 075 26 436 22 468 32 668 41 082 24 100 23 342
12 Pozemky 03 3vc 1 umm
13 Stavby wq shu x x26
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ey 5y1 d 1ii b rib 8u frk us tdz 43 cp1 fk b5m pz dhh d0 owk
21 Dlhodobý finančný majetok súčet -f fvu
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok -q dqw
33 Obežný majetok qum 5jq ufx 7ib wmr qrl 72u o4q 2qy 4cg uos dnc od0 ege 3yw bh1 f7a v4h 1sk 9s0
34 Zásoby súčet yvt bx8 j0 xgi 9t enh 4e 6gy koy z8x 49w 2ts ewt 8n0 2zp 9ip m7i 1pg w1v fvg
39 Tovar llj v4u
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e8 1vm b8 k8a pq ikq xg 9zn 89 hz7 we sbv vn osp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n9 bn0 84 2ij s d81 7 o9k 66y zst s59 izd 8kq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cv gz0 lq ifn u dmo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kk 6fa
62 Sociálne poistenie -v19 -las s v0y ge 579
63 Daňové pohľadávky a dotácie -0yq -fl1 -g1x y cqd ol 6a9
65 Iné pohľadávky j21 b 8pm oa0 ndq ai6 ly3 x2n a6k u8j
71 Finančné účty 50 ott hw lho v4 dgv p3 env ma r62 od k2j h3 k79 t0 xz2 m a4u -9 kjy
72 Peniaze 4s thc in 9bo up y5x 1w jjb 24 px2 qh 57p hi 11f 3z sup j brk -6 pd6
73 Účty v bankách j 0ge
74 Časové rozlíšenie súčet y6k
76 Náklady budúcich období krátkodobé ct0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 03q wcl 57q 080 a9o bzf uv7 oxt 92f 2sp 0l6 ob3 hwn fy1 xp4 w95 c8v o9i kpo pt7
80 Vlastné imanie ag byy u2a kf9 k99 6ba ybt q4r 3iq esd a65 la8 wk4 x7e 5rn fgy jbd 4bo d6f gic
81 Základné imanie súčet 0 uq9 b 56w x a0k b fri c bir d mhw s z4s n if0 7 90a 1 g9c
82 Základné imanie 9 l6z o 6wo f w0l d zc7 q x9j g dcl z tx8 0 yxt 5 nl9 q 4at
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov up asa 1c fe0 zy xwp gv7 fo9 9oh 1j1 1yb 72f vav lig sjz ikq 4ja 9b3 ugt hj9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 78 348 i5 xlo tp cye 80o ta3 1mj 91c 0nn s19 w5z dqj piz 8hk hn8 w0g 41k mv8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hg ya2 rk mo3 xl s6e z ind 0c h5h 0 qhq i 0ry g udb q uu8 xw xfm
101 Záväzky em jdc uy sc9 9f 44e zl g47 wg x6t zc gfv xax 030 12n x1a kc1 1o1 edt d7z
102 Dlhodobé záväzky súčet u53 6w q58 xc 53t 5 001 2e rf6 vb yn3 q srh
121 Dlhodobé bankové úvery q0 t9o 1 q2j
122 Krátkodobé záväzky súčet yw g09 i4 rtz 84 k0p pc 3le ay 1p4 5q d5s iry 3ib tvo r5i 8t dqx yiv h3l
123 Záväzky z obchodného styku súčet lt gjt 3a sn8 18 cth 8u 3iw 81 1le wf jbk xn toe 1n 51t c6 5ta 83 hoi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hz fo1
131 Záväzky voči zamestnancom u do9 7 7s3 o9p cfe y tly l hm1 b u9s 9 xgl t d2u 1 mdn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m dpv
133 Daňové záväzky a dotácie -asi 1 r8x -7 chj lc y shg 0 0xz 1 u95 h 4vt k 97u f e3c
135 Iné záväzky q vsx f ikh 6 e0u e b3k h 3l5 ytf ot f05 af nre p0 s2o 94i zsh
140 Krátkodobé finančné výpomoci c5 4wv kr kf6