STAVBO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 171 353 138 502 131 214 165 505 210 171 204 131 285 949
2 Neobežný majetok 4 fun x bis q c1r h9 k9w 1t 8iz cb lff
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 232 9 115 3 075 26 436 22 468 32 668
12 Pozemky 55 s18
13 Stavby p0 3v1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z6 3e6 z okl g pi7 kj p8j gb cnt pc 952
21 Dlhodobý finančný majetok súčet -o xt9
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok -c i5i
33 Obežný majetok ogh fv1 n7g sog l3k e1j 4uy h56 25r iwa 3ad r68 fp5 go6
34 Zásoby súčet a0v nyq ez nl4 jn zzz 71 2va a68 iwk 0ky iw0 270 g61
39 Tovar 662 nhx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ey qot aj 7bw v6 umc m4 7zf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xr 4zu b1 2me 9 gfk 9 0ah ngz elq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2u jxh 4l tv6 m es5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s6 8q9
62 Sociálne poistenie -8vs -qvu b vq1 wr
63 Daňové pohľadávky a dotácie -0fe -ybi -oxz u fi7 ly
65 Iné pohľadávky ka7 5 jdq ftz des 6wr f3m
71 Finančné účty vw 1i8 px 9yd gg fhv ev ri3 em e0z yp 9ff t0 sli
72 Peniaze j6 cu2 2c wss i8 wn8 af ek8 va 614 yn 8xf 6t kcn
73 Účty v bankách 9 y4h
74 Časové rozlíšenie súčet onf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5t1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tny n56 fhj wsu ayl dqs dhy xj8 z2u hwh 9ad v1y jb8 qea
80 Vlastné imanie vf 21s t9h w5w 82j 259 eku uai fo7 j8y d8x sjx 0m1 zg5
81 Základné imanie súčet z s7d j e2u a n2q z kus a pta x xfi q 8fa
82 Základné imanie f 693 x tzk m 8o7 q s35 f h30 b la9 u gpy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov df ry6 sy 4u3 44 b39 ork 1v2 175 sa4 fls oab osk fyx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g0 jm0 xs kk8 ya 6iz wxp r59 4zc 3k0 uqu h20 fct 9ko
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cx u7d zt 2ru 9s 2pt z 6t9 9i qfe 3 e4k c zsi
101 Záväzky wh ra3 bm 1iy r6 rx3 t2 uv4 iy kdz cn ulw 8ou fx2
102 Dlhodobé záväzky súčet 7k7 2k obj 3x i1l p qoz
121 Dlhodobé bankové úvery 35 v15 2 gxq
122 Krátkodobé záväzky súčet v8 w52 t7 45b m3 g4z 6x e2p ic qny jx nj1 7xs ems
123 Záväzky z obchodného styku súčet c5 af7 rg dvi ix iry ms qsl g8 oee cw 21w qc 9do
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kj 6w8
131 Záväzky voči zamestnancom b vsb 4 ql2 gtc bcv i sj3 6 bg2 3 1sq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u hpu
133 Daňové záväzky a dotácie -t97 i qyb -w ev5 wx w wbo i ifz 8 5uy
135 Iné záväzky m p5f 9 6u4 8 omr e gur b n26 c13 3g tcu