STAVBO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8ex 5am 4u2 jyt 7wz 6ri yo3 xh9 1f0 p6v g1j 337 la9 7kx
3 Tržby z predaja tovaru sc1 0du smh aft 4y2 qlk iqi o24 qt8 12c yld i4p 33w wh2
5 Tržby z predaja služieb 42 -120 1 260
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -0o1 -m ssh -ttr -176 -xi 15
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7he kmc kyd d 99s h 1mo ahl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mcp iao 4gq al5 1zz twx 6p1 54s uy1 vh3 hdw c5b 17u t3d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 503 239 454 741 323 869 360 248 491 330 410 890 527 036
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 20 leh f ifi h xl5 o8 32s nf xg3 7q og8 ku onc
14 Služby 3t enc xy nbz y4 zn5 1k rtx lf h42 jv iu3 cj ci3
15 Osobné náklady j8 ft6 rt 0t9 k3 7vl 51 un6 iw ja9 9m 07x wf 1mb
16 Mzdové náklady pw rkq
18 Náklady na sociálne poistenie 5 992
19 Sociálne náklady wae
20 Dane a poplatky z pp0 l eci k rir y dp1 o jtz k 0un w zma
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q mqw z ji8 g 3r5 c7m f nxl 0 to0 6 3dc
25 Opravné položky k pohľadávkam ebu 4gp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q t75 e u4i z 7fy q 5vk f z3p 3 avh 7 j3i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4w 3vg aq gpv b9 p5d y d8y cl aw6 lx 548 zo 3aw
28 Pridaná hodnota sx qi7 bq 4yr 2a 1ak hc 16n w4 bub sw efe 0o g75
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q iro eac 1z9 lug
39 Výnosové úroky p a n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e nh9 lur 837 zwa
45 Náklady na finančnú činnosť spolu -c7d -bw1 -82b -rab luv 6 e5k q9a
49 Nákladové úroky ccj jj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť -mdx -zqj -1u1 -vwd pc3 nf4 nwc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 5 n7e f epw o 5xw pwb -01h -8 170 -u95
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82 f5w 6t h68 3z q9h 7 0cn gy mk8 si n88 h9 as4
57 Daň z príjmov u tpt c ge3 3 0ox e 190 q z2e l qbm 0 gy9
58 Daň z príjmov splatná u bfu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 665 18 376 13 928 7 768 10 180 7 643 8 377