STAVBO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k2x 16w 01e r22 r8j d4u i2d hgs mva mvm laj e9j qy8 5z3
3 Tržby z predaja tovaru b4p hdw toe e2a gpg iav g2k woq s7k b9y pna nyj 1an 7sb
5 Tržby z predaja služieb 42 -120 1 260
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ooz -4 b8d -qmi -oma -hv 3b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i10 zym h6a 3 7d5 3 mnh sst
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gwf vrc ds9 wst ole 0a9 i2f hir o9p 3xe ms5 rbm ie3 lqh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 503 239 454 741 323 869 360 248 491 330 410 890 527 036
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lh 9z4 y 3s5 f h77 dg 69z ci v7n em ctl 7n pqy
14 Služby n9 1lz 2i jas tb kkd 6i ix6 2g oq4 a9 c5k xv pft
15 Osobné náklady vm fi8 ee jov n1 1fj cj wri xr iuo ov 7nc rl 6y2
16 Mzdové náklady c7 514
18 Náklady na sociálne poistenie 5 992
19 Sociálne náklady g8i
20 Dane a poplatky 8 5n2 9 mz7 a 8ej k bsr q vqd s irs i ngz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 sks u 6ty 0 zna jcd n gos 0 n3v 6 er5
25 Opravné položky k pohľadávkam 7p0 o9q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 5eh a 9d7 s 2ie f kje w d7m h hlm n hik
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vr 1sm pq 7r0 m6 hlo e ykw w7 nun eh 224 up pci
28 Pridaná hodnota 3d s5d 48 1a5 oo dv8 wr ey9 gv cxn es spn ji a3g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n vg3 z6i lix p6c
39 Výnosové úroky q x p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h 0sc exb hsj jax
45 Náklady na finančnú činnosť spolu -csw -m1q -o85 -0ix er1 k mpg 58q
49 Nákladové úroky 63m ze
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť -85y -oqb -irg -xtk 3p3 b8i ei9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti t ru6 k qdj b 3eg 3n7 -53v -2 0l1 -hs0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8d 5oq uz cm6 z7 xvn n u9v jp jul pc as9 bz 8ql
57 Daň z príjmov m vxz 3 5tp a xan 8 usv g 857 r lr0 l 0y2
58 Daň z príjmov splatná m a4c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 665 18 376 13 928 7 768 10 180 7 643 8 377