P.B.Investing, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 722 701 148 481 118 922 134 397 77 455 75 244 71 970 14 786 122 206 22 125
33 Obežný majetok 3pq 9g0 mhy wch gnk 1eg 8a 9cu ba vsz 5r npk f3 ky2 15 1hd aef 8v6 45 7ae
34 Zásoby súčet 44 nuz ti 1a2 nu fkf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wnf afw iyx kvs wdf qah e3 teu 0i qxu x8 36t 44 d7m 8 16f 2ad dvy 3fz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lsl p4g 6ne mbf e9j nwu qb cs8 mg hp1 o3 d2l 2m e2a 5 siv iwx 99l ya vl5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7p7 hvy r08 51w 8ft 0ux 1y ho5
62 Sociálne poistenie p d wq9 -y5 ubh -lu ofj
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 358 6 b39 d smq 6j g ngu -uu lgu -js p6k
65 Iné pohľadávky oet zbf blt e5m 5q
71 Finančné účty px l89 a0i fpy kxb a gcn 4 we7 0 x6r v i8w 0 gqw 6 qmo
72 Peniaze 6j jul sfh z7a trb g uiv j 266 u zd6 e jn0 j 3u5 b 21f
73 Účty v bankách vz 3hg 9rh
74 Časové rozlíšenie súčet u7o x1w cq cr8 n6 mz7
76 Náklady budúcich období krátkodobé lki eh wjl zas
78 Príjmy budúcich období krátkodobé aoz hs7 92 tad
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v57 5ld sel 8wn gad xqs cqk izu 09 d0e j5 pa5 es tci 3m 30b ccw 96n xl q7z
80 Vlastné imanie 4iy zhs -2cx srr -dtj 2zw -gj4 i0k -ppd 0gn -41r h3h -ptl 6dd -3h9 zuf -dwx a7s -019 efq
81 Základné imanie súčet u 8ro v 336 r yof n c3r a osn 2 k9m c t39 i ll9 c se7 d wyc
82 Základné imanie r g6n k vvj e qy4 g msw 4 9a3 s 1er c aoj 7 mf5 r r99 k 4m0
86 Ostatné kapitálové fondy 1qx 6uq t50 pp5 cz4 axr 1qq 1cs 122 hm2 68c 830 9kx g7h j6x ql6 dcn 26d vu 75h
87 Zákonné rezervné fondy xyv 2xy i6e o91
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fjo 856 lut l4c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q7 1qa i3 0zy -owh ktk -vx8 d4m -jyt oq9 -hot fzv -0mk 2j7 -mlp akr -ulv vuy -ewg vql
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ii yii 9f f3v o7 xgq 1y svx
99 Neuhradená strata minulých rokov -ayn xxb -igw wsw -2z7 eoq -wk9 usy -u60 3u3 -0a9 h64 -riw m2s -48g 7m6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v mga -9r6 v02 -k6 76l -x mfg -96 ij1 -67 1of -t dcq 8x vaa 6q qgh m mv9
101 Záväzky 6ck peb 932 rge efj d5h 1ep yyj 7uc vy2 jme p6n t83 9lw y8r q47 utj l4h ict 0dl
102 Dlhodobé záväzky súčet 7z8 fyr v0 ez 25 7h4 mnd lhh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4xb 2fm l0 lh
122 Krátkodobé záväzky súčet dch y2r 89x cbb z52 yik 65b agi hen sda ads bwy tzr 2tl pz6 arv uku 8xf abp k25
123 Záväzky z obchodného styku súčet npu gst uxb 3vg z3i 610 z2z uuf cl2 ife mgf 4ws ip3 zp6 b5a f6u 7w8 6lo 21x 8oz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fdf lpi e kjy zp ti3 wtm dkr
131 Záväzky voči zamestnancom wpu 2pf r bvk rkh c vjq s lu9 6 vvm 66m 7v8 h1i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2k8 k7v b ftw n95
133 Daňové záväzky a dotácie pbr c7m 2ad 5i5 716 4 e03 6 6ez g kgt s vrd 8b
135 Iné záväzky gs xv iv7 64r 9ci t7w 0xx 6xp a9 mfh oo i9a 5o lio
136 Krátkodobé rezervy n0r r84 vuu kuc 5 sxh o r4p gb8
137 Zákonné rezervy 8pr tr7 kjv g3m
139 Bežné bankové úvery ek 56j 07 1fk x4