P.B.Investing, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 722 701 148 481 118 922 134 397 77 455 75 244 71 970 14 786 122 206 22 125
33 Obežný majetok adx d5y lq9 tzk 15o 75r ms z5x zk alq 7z j4f 49 0ka m1 qnr wjj xz8 z6 kza
34 Zásoby súčet hw ibr pi kpf 2u t1e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q54 zcb 7wi lmh yvp as6 ez upz r6 vm8 ti l0g 8q m0h b 8bg qr8 4fi w3f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q82 5bt x0v bte bbw xdr 9s q07 od xg5 5s y3v ip 5dw 9 akf 9ju 89z vg o0p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gin i80 3us jt4 yxj nnx by r9y
62 Sociálne poistenie a 5 zi1 -up ink -fd d8b
63 Daňové pohľadávky a dotácie i znd m wlu a 2es 5y 4 j5u -7z cb5 -nb gks
65 Iné pohľadávky sml qok vhk hw7 wv
71 Finančné účty z4 oho 62w 6ca 11n 4 hd9 6 ahw d rhe d 28j r tox c jsm
72 Peniaze tu qmp ipv kiw ihw d xzr a zkp x gea u qt4 n fur b 1py
73 Účty v bankách si cxf yj3
74 Časové rozlíšenie súčet 5sv p4y od o6x rk dh8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5g2 ev gpt erp
78 Príjmy budúcich období krátkodobé apa 830 uc 8sn
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wj7 nkj zep csq dzt tqa y67 5x7 yy gez jt rro ex l9r f2 2yh inq oc6 sy er6
80 Vlastné imanie m4n ubo -t4o sgt -hfc vnq -36s 22p -tay yuo -dol fgg -kew 198 -tqt 7ui -9ze 2i1 -o7a m9a
81 Základné imanie súčet 8 foq x 9cn o opn i njs 3 h05 k 6m1 w jug l ffe r bro x 6nv
82 Základné imanie b c6i 9 wq4 m z0a n j1x u lcn z zi9 e 72j h yfi 3 q80 i vvd
86 Ostatné kapitálové fondy afo 3ri cis fcq ha6 5eu m4j gc0 ovo ye5 nuj ukc 2c5 ozg lhu it1 jzm ds7 e1 8ci
87 Zákonné rezervné fondy hze k4a k74 szl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond niq 6uc 2p8 0vt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yy iki tk s18 -5ml vbk -5e6 b6e -qvy n7r -csc toz -qor gn7 -4oo 3eg -vvd gga -9sl is4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m6 k2n c9 oye w0 viq y7 2to
99 Neuhradená strata minulých rokov -sf0 c5k -tpk zra -0v4 wt1 -xu4 66u -3sj i5y -o81 m5m -sw3 c43 -1of 48w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 h8j -x1i ejq -ug w4x -p k2q -k1 h4w -6s ulk -l g64 6b an2 n0 z9v i rx6
101 Záväzky et1 v24 vw3 ybf lsk sus 2pc 59h os1 wo0 syc nl4 d8v 2s8 9h5 0kl iup 7o0 ipy 614
102 Dlhodobé záväzky súčet wzl 4j9 32 19 67 lt2 83d q8p
114 Záväzky zo sociálneho fondu kxk k5e 1u rb
122 Krátkodobé záväzky súčet hat fg9 5y0 o65 kia a9p za5 8zv 0et lon gnu nx6 foj d0t 9ft 96r vyw j81 npq s8m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9zs 0ig m4d fjh squ rss ga1 d10 53d ioj 1k4 jnv uqq tag tzm kf1 9mo afu zsw y5k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu co0 tjw 6 4wu wl 7aw xdt l7w
131 Záväzky voči zamestnancom r3s p37 8 1lr 18c x zbc z 6fh j msx r0t 4cx iw5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kf3 6gd 5 2ci lri
133 Daňové záväzky a dotácie trn jj8 ckt m3f e7p h cnc e 5v5 c xos 3 s63 u2
135 Iné záväzky ho fg hrz dkb eg6 atg dbk z22 j4 ktl fi geg oe amt
136 Krátkodobé rezervy 4tr qr5 arg x9l n rqs 3 6bg wut
137 Zákonné rezervy e8p j0k u18 tvr
139 Bežné bankové úvery oi 5ef 2e jj0 s1