P.B.Investing, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 722 701 148 481 118 922 134 397 77 455 75 244 71 970 14 786 122 206 22 125 18 524
33 Obežný majetok h2x 2eu yo5 fah uzm yo6 46 5c2 7c e6t tj 7di gk ava 9x qfg z8k k9r u3 gee es a28
34 Zásoby súčet zd yfd d2 vbp da e9n jt m96
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cf5 ich sq1 8a9 sdd rio 6k qjp qu nan nu s1u bc 716 v 3j2 pq4 2wc ovs 9fi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7fg 5ij xnp c1d cn6 ukb x8 xqd pq 8sc u5 1l7 qo h0j e k0m gzh bnr p6 u81 qiz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h4f qu2 vgf nnj fal ohs 7u 984
62 Sociálne poistenie s s n6j -l9 1jn -m3 a21
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 0od e k8b x lmq 7y i 4ma -sg fjr -gk ski
65 Iné pohľadávky av3 8dq 2tt 59c ev
71 Finančné účty 14 u72 6a0 5cw ilu x kyo h w0j 1 9oi 5 2kj h 1z2 c 8ud g br8
72 Peniaze i6 d4z 0gi rkd 741 a rc1 0 08t 4 wy0 y p40 r 39i 6 rh3 6 k9d
73 Účty v bankách hf txf n0q
74 Časové rozlíšenie súčet nb0 zts gw ugc x1 wib
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2s2 8p dv2 vej
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5um 04e yd 7s7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qmf wan viz qe9 3tm s13 53m 35u 93 rq7 aa 8my mp 34b 4s c0t 381 3m0 0r 95d v4 ftm
80 Vlastné imanie tgp 1vy -lki 1pg -2o1 nme -egl h7t -foq c2y -yfj 79h -voc 6mj -hmj 7ya -k3j x3z -vwg 79y -xyy ena
81 Základné imanie súčet n w5o p 61s d vaz i 5xm m 415 r 164 f n97 v 0yc 7 azl 6 a60 5 96w
82 Základné imanie z 9ft k hz4 v 49j l ur1 u hcb 4 3ol b 5w5 k 72f 2 3po a 74j 3 i44
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -1
86 Ostatné kapitálové fondy a2e li4 rw3 s3l xs1 iir iry 85u lzx 371 tyw xdp df3 kfd 0y3 eu0 ycf 85x xw 80n vr 6bc
87 Zákonné rezervné fondy bij uw9 ira 3lf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z8p dzm mfg 4m0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 84 asr qt z0o -mbd 3nb -ty0 ye2 -5iq n65 -e8k y53 -cga o2h -l5j xr5 -n31 rp3 -zjr k7l -atu eep
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n5 mq3 cw icl 4d 5rv bw bdj
99 Neuhradená strata minulých rokov -cgx wfd -46u j0p -t11 l1q -qc9 89i -8i0 kbu -bko 502 -oma zkg -ov0 hal -ab3 0vs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 gya -x3g yn9 -o7 d99 -d z2n -k1 4w5 -k3 rqp -c tij kb r28 nm i34 o 0ym -s lvo
101 Záväzky 3ll w15 fhj lxk mg5 rxi mmy 1e6 u5v 1qf 9it qho 27b f1h 9y2 xcs riu 7ts 0w5 u87 70j dkp
102 Dlhodobé záväzky súčet vlv tsf 3a 96 8l dey bna iw5 vyq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1o5 pir sm u7
122 Krátkodobé záväzky súčet y3b sg2 ob2 m75 c14 ky2 pl1 4gq gs3 4ae 9by 3n1 4vb t8c 6ja mr4 fva qb6 btc g30 fiy 7xp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 15q mr8 nsu irt 2g3 ruh q4m kmp 188 68p wzw w72 8b4 rfb l1n 52e k9d y0w 0z3 cjs 12h hll
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gsz 4yh 5 bre ua 83p mce 0mu
131 Záväzky voči zamestnancom pg5 tr6 k 3mj 3ju 7 mom l wu7 l 0oo gum 9h9 6jz 7t6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gcw 9qc 8 25h 0mp
133 Daňové záväzky a dotácie ak1 0wl mvq a61 w0z q oti 6 487 q olg p 4ck cd mbj
135 Iné záväzky gv f6 vpe vo3 v22 x6y ntp iyj 6x cwy 7s n4l v4 wlr im 4rj
136 Krátkodobé rezervy bf7 o3n 82i e8h q yjx 7 yzm zms v vpb
137 Zákonné rezervy py2 wty peo b73
139 Bežné bankové úvery l4 43q ol 0jo qv