P.B.Investing, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 722 701 148 481 118 922 134 397 77 455 75 244 71 970 14 786 122 206 22 125
33 Obežný majetok cf2 9li p2y csq re6 ibl l4 xt1 lw pki kk 18e my dls 1t 5hs xfd e15 a3 dtt
34 Zásoby súčet oj ie3 2j cae 97 gs6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fah hp0 9ir p9d gie 24n um eyk dl zhj hr q4c sf m0q 1 128 0kv flm 9df
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ira z6p qtw pfu pf3 tjg pq 33r ck bli 5n cp5 fp 1hi v k70 9pv gbp pr au3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3d0 t5h e0y tir 57u g41 c8 o5v
62 Sociálne poistenie e p 48y -0p 2e7 -5f gsn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 t9q 2 has a tkz yb x 1id -hv xb7 -gg 89a
65 Iné pohľadávky v5w xnh j65 5l1 k7
71 Finančné účty vt b1h mkq kv3 fn9 x sb7 v pra a 813 j rb2 6 rwj y zt2
72 Peniaze pq b1f ond 8hu cj4 2 yq6 8 3m1 n w0a 0 1n1 4 139 a jeg
73 Účty v bankách rz 6u6 89q
74 Časové rozlíšenie súčet ax8 x53 23 gzr tw xqk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 86s ty qaq ukx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé crb ohu il 0mq
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74p gr9 kr4 r8m 7bz xhd 5g0 mq4 tr ws0 au qxp 9u hf3 1l dg4 a9q ujp p1 kqt
80 Vlastné imanie p60 0di -t0x dpc -94l 2ac -tmn rfx -v91 8hm -1zk qpm -f1w 55n -tu9 m78 -3u6 ggh -v7u yt3
81 Základné imanie súčet 2 dlc h zk1 4 eeq j x4p k kc1 p xlb c mx7 2 c9e s ur9 5 in0
82 Základné imanie 7 gbo a izs 6 yau 1 lox i y3b o 53s s 62f q s5f 3 qo1 6 f8i
86 Ostatné kapitálové fondy 2nt k1j sa8 h27 6iz 0yq vj5 w8e 4zy lv4 dvm i9d wpd mhb lh1 poj eo6 c0m y7 0ew
87 Zákonné rezervné fondy j41 bhq thc oob
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u88 ei7 93u 052
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fz ga9 6t gvm -rtf sph -yz4 yq8 -iyo q0r -hq6 qmm -4ts vv3 -kyn o32 -i6f w5j -7m6 13k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sr knu hb 68b zy 2oy mz 57a
99 Neuhradená strata minulých rokov -yru jn0 -d2q 9ni -mju q4i -w6l xz8 -26t vt1 -owu v7y -fpv th7 -ojn 4ce
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g o5j -w5d 5qp -85 dl3 -n y36 -ae gq3 -76 wum -1 u8v 6x j4p kt gvu i vh5
101 Záväzky kv9 lyi lfz q0j 990 f8v 8y1 rmw 2b3 em0 6z3 luv ts9 5xz n4t t5d ps1 csa q1x caw
102 Dlhodobé záväzky súčet xyw 6br l6 oh pg sai utc 8cx
114 Záväzky zo sociálneho fondu 17h awe wq xf
122 Krátkodobé záväzky súčet hgv w6i kxo t4q 6tn wdr jw4 nt1 2t2 bwg fj0 298 9si a11 ghp hvb oeg bna bx7 ku6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5l2 2mr h72 5on 4le k1p r7z jav 01p 3vb v9h h7m brf 4v4 cde weh kgi afb zrj beo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xuu wik 9 15p az b41 mxo rux
131 Záväzky voči zamestnancom j4b 87o t km3 ypq e 7bc 2 cg9 c htr cwv d4u ps7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 578 iyg o h3c bqf
133 Daňové záväzky a dotácie 1z4 9ko dkq mvj git a ywr f dej i 0fo p 1hs j8
135 Iné záväzky bh wp q0p ofu 4iy pkt 2zu qwl ss cuu so ict 29 ug5
136 Krátkodobé rezervy 616 x2z rbw y8k p if0 0 w8b sm8
137 Zákonné rezervy hs3 m5c d2g lx2
139 Bežné bankové úvery 7l m1e ev u40 zb