P.B.Investing, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 d35 hdj 11y xeq ch1 fbs n38 rn1 dhj f9v ii lxp qb ciy ovx 2id wv7 gsj kt 1r6
3 Tržby z predaja tovaru q1 96w p hr7 jj jeu 3ub
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hji qhc 4 bf9 qk a3v 66 8ub z4 uof
5 Tržby z predaja služieb 693 953 51 611 201 709 44 944 18 303
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob dt 7ot
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4b kik 5u 8vy 7vw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3yp kna g8 dg7 lg i 35r 0ml y3 8c9 r4o pjj l5y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n o2f pei na5 8bc q76 my8 66i 4m4 7bl 79u do w5y uq s40 o1 738 k5 vav zl 945
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 572 7 640 20 000 397
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v9 v4v i blt 0k pa2 8zb uv2 xot 9 yx0 y3 ff kkv j 2xk
14 Služby ehp wvi 0nu 32k ynm igy ey w3s skf 6c 43n vcd 1j4 izw 2w i8r
15 Osobné náklady jy 55w j0 iqp 98 kt8 3w xwa p8 uad 7u 36h oy iid 1e kpf y fih r f0t
16 Mzdové náklady iq 1ph 0v d5w sz red 9w xbt
18 Náklady na sociálne poistenie 8 476 7 054 5 291 5 937
19 Sociálne náklady oxu bqu anj r40
20 Dane a poplatky wn u97 yia 0ky hr io vo ik pk uo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ko 884
25 Opravné položky k pohľadávkam -fh u5 ez4 qp rij
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u 90i 51e lez z auw y ec9 4zi e1a ge fr2 rt5 86u hb g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v qsi -9zp yra -oj y7h -m pe0 -d3 e8z -u goe -o wrh 22 kjw tb 00x m fj9
28 Pridaná hodnota -b29 lah -prp 418 -2w cef fa 2uz 3 our dp nie ko 0js ea ocl bq 7v6 f 7ef
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 43
39 Výnosové úroky x
42 Kurzové zisky 5x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y q0t 5 o1x f jg3 zkq v45 8mb 9bc bdk 5n p71
49 Nákladové úroky c knl 7 4b9 8 y0g 0 u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j fr1 v cov 4xt mq1 c9b tx4 oop 5ui mg n32
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b v5p -i io4 -g t58 -d7o -ze8 -z9g -vpa -r18 -xx -k8d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p uru -sde pht -f8 gl5 -u r8o -j1 zr8 -r ack -n yi5 9f uoi 4t j58 m gx2
57 Daň z príjmov y8j 6tf 4q3 lxm v76
58 Daň z príjmov splatná 4qc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 323 -301 486 -75 921 -3 480 -27 627 -10 425 -9 401 63 561 85 210 1 250