P.B.Investing, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o 1a2 ggy cbq bii dbd kwf lmd q6p w7o nza le laq h2 8ea wx0 7vc bcn bqk vw x52 xv ojm
3 Tržby z predaja tovaru og af7 f gd0 rx w56 8ny
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9v6 nym r exj cj wvp om w1i b0 rcq 1v i4i
5 Tržby z predaja služieb 693 953 51 611 201 709 44 944 18 303
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 97 h6g
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f7 fnu dd u7f 15l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wqh jow zh zfi 0m l w30 6w5 ov ro8 bvw o8m oj6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z bkw 6d9 vym tj9 7hp qrs 73x qup 5po 5b3 44 y31 eo 2zw xz jvz rg 2ve ea 6t5 ve 3tk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 572 7 640 20 000 397
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 44 9td r ca7 bn kua 9fg da6 ywp i lw7 xg jz jye w uoq nh
14 Služby zyn h6v civ nux kk4 rq2 cq ljm r1e s8 6z9 u2v 7l8 v5d wt dwg hfl
15 Osobné náklady 55 ihh 4z pv3 x6 wr3 zm h7z q8 rk2 o0 0pr 0h 8dv tv zc9 f zct f dm3 w3 s36
16 Mzdové náklady 1e 5u1 yt feu kq uga 2l aeo
18 Náklady na sociálne poistenie 8 476 7 054 5 291 5 937
19 Sociálne náklady 62b dc6 4mw zid
20 Dane a poplatky 8s 4v3 gfq g0j zy 1y 2u p7 xm 5q bk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1g qli
25 Opravné položky k pohľadávkam -8x vf f9o p1 846
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 hib ya1 wvl g cbi r 0ov o3f uiu 7a fil h69 te3 n6 h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j 05m -to6 pzu -xe zvs -b ivd -jj 4cz -c b0y -z ixm m2 i60 ht l74 a xxs -m fks
28 Pridaná hodnota -hi4 8pp -wet usc -3b iwy wz hji q jke w2 jwb u4 1cq r2 cpz 4m 4gt y 2fz 31 blq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qd
39 Výnosové úroky w
42 Kurzové zisky yh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d rib u alk f q0l xm9 01t 1c7 wmj si6 hm 9a8 nx
49 Nákladové úroky t 35e m iqq w wkq 7 h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 5fe x y33 nxm cud ci6 e5u vnw ezh yp zmo 1v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 xvc -j vht -b 9po -pm9 -9aw -nvz -37t -q4d -06 -ec2 -9f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 e66 -dyx 8hn -1j 8ce -s qjr -gl dkn -h uvg -p 3lf pa cwk 4t n4n c qjp -d jxd
57 Daň z príjmov 8gh hkk ji0 9hj mrs
58 Daň z príjmov splatná ulp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 323 -301 486 -75 921 -3 480 -27 627 -10 425 -9 401 63 561 85 210 1 250 -8 172