P.B.Investing, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 rjg fzr zsa 5c1 zxl 58s o78 45e vw1 rbq bt r6w dr vzz d97 36k duh s8k 6k s8j
3 Tržby z predaja tovaru 00 es6 3 wc6 c9 pgy nte
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zhl 0yy l sqr qy 7m4 56 i6j j0 841
5 Tržby z predaja služieb 693 953 51 611 201 709 44 944 18 303
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8m fp4
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c1 6uv 8e bxq rxn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ffw wk7 pb nut d3 2 v0y dbh y2 e36 x2d 2no 4jb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 lmb qbu 9me 19s wsy a83 mip 44i cf9 f1b q4 6th mj p12 cz o9o wx qcl 2q gyn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 572 7 640 20 000 397
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lk 0dt q 9il ig wkw z05 l8f g52 y g14 9u 24 6fu i 1mo
14 Služby c28 17w pp6 d0n bih wrp 3t jd4 ect u8 5qx 6rf c9k ymr iq w77
15 Osobné náklady 8p hzt 7r c0u 26 cvs vv 1z5 2v tn2 49 yqg 3j s59 eh ytp 0 7jj b dfi
16 Mzdové náklady xz w7d yn kge q3 ml1 qp nev
18 Náklady na sociálne poistenie 8 476 7 054 5 291 5 937
19 Sociálne náklady 5nw aay f2z 9p8
20 Dane a poplatky 1z xf3 19u bw1 mq ip vj yr ol ru
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vc xk7
25 Opravné položky k pohľadávkam -0w g2 6a7 aw pji
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 oss 01t 9k5 j wwa p e6c r9b 0ty d3 pws 9tq avp ox 6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 ijn -qoj pd9 -og xek -a 21d -le 8uv -7 yxe -4 jsb 1x td6 10 o1j x skh
28 Pridaná hodnota -e24 b7f -rv4 x14 -9q 0q3 93 fz1 c 5ry 6k b68 nq xws qp ys1 ic qt6 8 vh4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4r
39 Výnosové úroky n
42 Kurzové zisky uc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 hdk 1 vt3 1 ea6 bno xjv sby bdu ezg p5 jbq
49 Nákladové úroky x 6ac e d73 g i3j 7 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 6qj b 4sq b3w iq9 bix lcc 8po yau fg t5s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 l86 -w wgs -e n2h -siw -vki -wv7 -bj8 -c33 -37 -0d7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m l5m -f7m dcj -78 jod -2 gcz -vx y09 -m 09h -w j35 bl t52 ab 7hv g 2hq
57 Daň z príjmov hzi x4s a0o ocl p2w
58 Daň z príjmov splatná iwl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 323 -301 486 -75 921 -3 480 -27 627 -10 425 -9 401 63 561 85 210 1 250