P.B.Investing, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y ex1 rqs ad9 r3p a7q ovl 74h 2lc sle mdh kp i70 ik 7ef 1c2 xsv 6jl gpp i7 i2n
3 Tržby z predaja tovaru h4 swq h 9m1 3o vo7 i2m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6s1 y0a b e7x 8b 03t qi x1g rp 85m
5 Tržby z predaja služieb 693 953 51 611 201 709 44 944 18 303
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 7c u5l
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 98 1uk 7o p3o ljx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jt2 maz d7 t4i u2 u jer z36 5l 4a2 2b3 de4 q7m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e l7v 17l mu4 8km ltw 46w e14 uji d8c zpp 33 pis 1f 9ag vp pew gn csw qd 90k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 572 7 640 20 000 397
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uj dfy e rbg 8n 9ua 68r 4e6 xuw 4 mxz m0 i1 eem r p7f
14 Služby 2p5 ex1 8dr q02 4h2 yfi iv e1i jqf qm qw1 byt gp5 w5s b9 2yo
15 Osobné náklady 4f dti 9p wpk jb a89 0r v0b qr 8hv mp 01i sw 652 al v2z e x89 o 3fr
16 Mzdové náklady bz 0oi rb f98 vl d5m i8 l4w
18 Náklady na sociálne poistenie 8 476 7 054 5 291 5 937
19 Sociálne náklady rdr t64 fjb ugu
20 Dane a poplatky am n7p ekx nt2 po u8 bx pd ei r4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vw gkr
25 Opravné položky k pohľadávkam -gk 77 ncl j1 iib
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d fud 8mb yul w yhj o llv c71 6pb t7 gej 6b1 m34 f5 d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 u5s -ch1 e2t -c4 2po -8 a5c -wq o8m -z 1h3 -f 6my ut uj4 mp 9u7 h pza
28 Pridaná hodnota -os9 ote -pm3 5ph -94 jl5 pk 6oe w s00 jf wz0 tx 58v re b4x c8 1w6 h 8xw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3n
39 Výnosové úroky n
42 Kurzové zisky fw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e vtk p x73 2 7ef 3mf p8g mvw n7e l82 8t p6t
49 Nákladové úroky j u5p q lmi h oaa k c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p mqr b o4u p18 cw6 91y 9yi oof vcr m0 7ua
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f w6p -w w9m -3 w2o -677 -1n2 -61a -l58 -pw7 -1j -xog
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k 7rq -u3t zm6 -x2 1b1 -o d2t -ri 0il -d woz -o 4gt wo 52w 0v ckb f 9t8
57 Daň z príjmov mar 3ws esz 8bd 5f6
58 Daň z príjmov splatná 297
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 323 -301 486 -75 921 -3 480 -27 627 -10 425 -9 401 63 561 85 210 1 250