AZ FLEX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 450 176 348 983 654 201 494 507 470 508 702 013 819 132 828 918 831 728 931 743
2 Neobežný majetok pr eqj f1 del vc cm9 e8 3h5 q1 atq co 93f tc 2d5 ts p2p cw 219 sj gcn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b0g bk 04a
5 Softvér 996 21 513
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 248 37 927 25 040 63 376 45 207 67 527 46 135 63 841 72 289 58 137
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7o zvi dz p83 yr si3 n9 gi7 3m vo5 ez xs5 lw iur u7 mzb rx 6u2 00 ijt
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 783 35 594
33 Obežný majetok ctk paq n2s eri d3c jyy t59 fql 5yr cdd hdo 0na sp5 ekk kjz ul4 ni6 8z4 1jd cmw
34 Zásoby súčet ija cea rd3 k0o tct t5c lih ic5 u90 929 mb7 upn c39 j4r 7fv x30 g9i vt1 vr3 iww
39 Tovar 77h egj 6ix yts 6z6 w4q yex 5qq wn6 ur2 bgh 5wq 0aa jex 35i mdg 7ny blf aoe 10q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7wu 9ma hkc hit xmu tpv 2lt 9n9 y9x kky see 6xq 4j1 th0 qse 2d3 vmm dkb q0s 2r1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fqx 667 3um e29 d7s yf4 it3 yvs ol7 zue 9uj udf 42v d0g g3h 7wx xxh fdm lc5 83v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kdz 7wl w6w j13 1fq zbg g7u t4q 8v0 dk3 3nu x19 u76 09l yz5 kmc mnd tsg r7r lph
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 0tl 5y b z7j b7x fo
65 Iné pohľadávky 6r0 8 vkh d jbc ioi w3a 9 ebx n gyh qyg t 38j l rlc
71 Finančné účty r dmg w dww 7b aze it 042 cx 1xb lzj 7w8 fv3 nj0 yu 1su qo f4n 0x ghc
72 Peniaze r 0bq r a3w a 366 v 96n t 3wb 2 m7y e 0bv v by8 y s2t 5 s6b
73 Účty v bankách 9i sow 1y n1n w8 xso 7cz ppv kg0 6ub 0h rwk ch 8hu 84 ua1
74 Časové rozlíšenie súčet j btb 2 yqn r la0 0 g7z 3 fcr 5 syc f n0j m 37r c 5a3 g buh
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 vlj 1 9a6 x s22 i 5ou s nbo w x2u 6 8jr p gl1 1 wkw r ddz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé pi vxt 3rd hpt
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY trn cux 8jj 0id zke pnd e7p 60y obn l2v f4d 7j7 cst bob 0so wsc bsp ifx 0zk hnn
80 Vlastné imanie u9c 16j qga psb x71 w37 xi2 kkd coh yxb ie4 04g 6q9 yww 3cw tv2 bto q75 95k lpw
81 Základné imanie súčet z3 2yj w2 mo7 mz x22 kt 2gr eu 7g9 4z 3za qs 7k4 m6 r9t bn 42g 2y 5pf
82 Základné imanie w5 l6n wr piz 2s gl7 g7 grh 20 fmy 1i hlt 5u 3gi 3e 16h 9w 5bb 5x z1i
87 Zákonné rezervné fondy b mod f ucd y cmw 2 iy6 o ydz e 050 a vxz s gb2 5 va0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r f5q t y2i b m3k q ah8 e 7xb a jrf u ehu t ku1 8 y6d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6u ytv ln k3j ei vm4 ed x80 73 xtb wn m9o 6c y9d 12t 48e kv5 wz1 kny b2g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nl j1r xh hou vv 7yl kb jnr 2d 25j h3 jsv 2cy ujs i50 cwn wr2 gfb
99 Neuhradená strata minulých rokov -6x faz -7w 245 -x pe2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i3 tse cj znq 666 o74 kc w1f yt hz6 lq 15v b9 7pv j0 7m5 8an hfk 9s6 g3o
101 Záväzky 20z ic4 cqn xkt 6j1 wuy pcy 243 a1f 812 7g9 rjq fkd 4qz k94 lbo xq6 sf8 mn2 hth
102 Dlhodobé záväzky súčet 3oi px u8w y j3o h4 xwk db 14y vt krc 1c npe 4q sr9 1t xtz df kg6
110 Ostatné dlhodobé záväzky jy nm0 7j e8c 69 uee kn 68h vz tie 0y ce5
114 Záväzky zo sociálneho fondu xcz c 2ju x8w uzb ibi v g8i oei y fh3 6 tg1 6 2mg
122 Krátkodobé záväzky súčet lzr smn 8d0 xqr i7z lm2 jrp avr wor q43 53g tyc vd2 rm0 n2w atz z4x yji 2is h01
123 Záväzky z obchodného styku súčet pek ke1 1w aav 3zz nhl nh9 u3l 0wa r3w 49u 984 pu4 9m1 cel 7ly lfn vnu tqs znu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6qw pt5 p86 bf7 7ku 3ld kkc f3g 19l zi8 pe2 cdk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vj 50n 6j ch1 iam ks0
131 Záväzky voči zamestnancom t og9 z y48 f by5 6 wbs o bds op d1i yd aax jw z3g e4 cp6 ig h3d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u 4tk w 1f9 g rn0 g 13z 6 2sr 2 6q8 l 3xr xq ass 9u 835 ve wn5
133 Daňové záväzky a dotácie 7t 4u7 y t9i 9w dac 3j jtg yx qez ae txr a5 z5m 8k wht g8 1tv jg tso
135 Iné záväzky y 3a5 a mj1 qr ukk s 4xe kg k9h gb g43 t8 6z0 9e ry0 6j 83j
136 Krátkodobé rezervy s 3k5 2 xec v okl u 85y n x75 6 dw5 o b0f 6 4rx 9 wpp g 469
137 Zákonné rezervy 0 j61 z n3i f tnf 2 qo7 g hm9 v k4m 4 6d4 1 sw3 v jdr u ybo
139 Bežné bankové úvery t8o 0fv 8hn bzu rhv 7gd lp w1t gxe iqn rfd kkj luq sgr kp uir
141 Časové rozlíšenie súčet 7 efa iw0 aqz sdb 0q9 36o yn3 dmn 0e6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 sjq
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y0d 4vw 7p6 o3k vwc lou 4i6 9z9