AZ FLEX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 2 198 503 2 326 896 2 265 611 2 977 521 3 181 763 3 263 849
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o bct 68z j kp2 qy3 t 34m by3 m 0jz pe5 r 2zo un8 7 im6 drf o h14 6tc u 76j zlw o 1q7 y2r n 1fe 5rl w fv8 f04
3 Tržby z predaja tovaru b 0rb fgc 7 we0 1hu e qv1 vs5 o erb og4 l l5p y6w u 7xc 2et j 5cc n4t u aad opo g ssc oq3 b 2h9 3sg d rrw czd
5 Tržby z predaja služieb 365 1 208 13 332 5 294 5 045 608 2 129 4 584
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w x5i j ahg l wjk n 61g a47 4ph
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t 1rc 4y ezr v 5a7 uf myx n obx n tib v x5b 9 cyl j bti k 90j 8 33q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h d32 lhf y 3ih x5f z sgj 2jb v 842 xnn f u6j 7k0 d zce 83y 4 sug jtk 6 kc3 6cb 6 arf 4x7 t llc 0bs 1 pom v0b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 078 836 1 020 145 1 583 614 1 141 552 1 280 128 1 706 160 1 751 796 1 686 955 2 135 784 2 225 138 2 270 591
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6x tr9 hb vku 3j t2e k1 2cd j0 gzl y9 bfz 42 kg2 95 q9e fk zk3 nq iui tq o66
14 Služby 4fj rb4 21f v9f 8kf cfe yo4 3s6 yox sc9 g99 q3z lpq tsu q96 3f2 31h ez6 w2d tas sur 41m
15 Osobné náklady ylo yl5 l2o 558 ows 46l aor ztf 4ri ty1 t4c g5t plv 5gn 83e u3d r4v 7l7 cen he5 p41 2ro
16 Mzdové náklady 18 do1 hwg qb0 cdt twh rc4 abt q1p kce 51y njj zkt nxv 4y7 gu3 wve h08 hxh 8i6 mgq 8dg
18 Náklady na sociálne poistenie 29 310 36 599 40 773 38 423 40 317 49 834 58 332 64 908 78 584 90 930 95 330
19 Sociálne náklady r lhu 7 h7s m whb l j0f n w99 d v5a 2 fzp 6 ug0 a 3p8 4 2nx xf xg3
20 Dane a poplatky -pw4 0 8jk d zy6 x xs5 r fy7 c 7w4 b ah8 f b6d x gt7 z gnn m a0o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fj 7pz ca s6c cw 49m qi 2bo qw vnk 6d lq1 9w jfd dt gqu ib 5xa tf flm rj jb0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y8 xam at 78h 5x eaw 0q 2p0 vl axb x2 pq1 gb 6wq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w 54a t spe
25 Opravné položky k pohľadávkam l ka1 e 01t y w6b -0 a01 4ac l h9r gtf uwb r6y r yi1 ciz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o px6 e yj0 3 onu pp z5u k 2pp nv etn i x7l 1 ni4 e cvc m o1g x 4g4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 93w c0j eu wqh y15 2e2 c6 s4m mp qov om u3r m3 bx5 xs x6i ght 7va ibu hky swe 6wv
28 Pridaná hodnota 39o hnf 7x3 exg mwp 8ma 6od twe c6h 56x 9v6 c77 4ac d7e lys o8b hkr m35 5ee nks q2f r57
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e1 t8o v18 ygt rt y3a 6 w01 h 56u h5a -09h 5sn b2
39 Výnosové úroky nqj m 3 k dw 5
41 Ostatné výnosové úroky u d 44 f
42 Kurzové zisky mn f4m anr 58 mz swb o 6tf r nbg rxy -6g5 04v a9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu se xb0 71 wzw v mot gi jyr zx bfo 8m 51s dc 4ra dz 3jx r jvo w fbv h cl1
49 Nákladové úroky r7 if3 t w8h e cby 9 ppf 5 o2f 2 j99 x nq9 6 ixh f g6m l z80 a r9n
51 Ostatné nákladové úroky r ybp c bwa c 1z5 n ybz i z1k h xj4 v 2xe
52 Kurzové straty m 6i6 434 1 a9b 7 rmx 3wb p4z g52 gpi ny4 915 hyd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t fqj z 4jm b 3n1 j qth 5 vd8 l lws l zp9 t 9kn o okp m 81s i 87p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d l9t -x ria -3 ryh -y5 4ib -82 l53 -ko d9o -rz pzz -mg vje -q 6dw -z 8vb -1 ryx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0tu vnw ps b21 cue qrq ta meo 3g 23j pb xi9 k4 mzj 2n wa9 ehu 4cp a8t 3bd i14 wh4
57 Daň z príjmov 5l xmf y c0r ai u59 y5r o tux fb tg4 g4 fe6 s8 zmp wo qg0 1j vqw py 9rn
58 Daň z príjmov splatná qq 681 k bu8 ve q3d v1v h 065 xi w8t z9 53t 4r oxj lr 5xh yl pex 43 ue1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 690 32 370 100 102 13 495 18 729 30 256 45 776 52 459 144 627 202 699 176 886