AZ FLEX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Čistý obrat 2 198 503 2 326 896 2 265 611 2 977 521 3 181 763 3 263 849 3 409 417
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s jhy bov s bbs 3vi 4 pte ki0 2 e42 fcs 6 d5m lmc i 7y1 dlz 2 ieu huj v xq0 gnz i 17z ixg 4 5qc xei p 2m5 ntp 7 jmf 0bu
3 Tržby z predaja tovaru f 0m1 s00 z 3n3 p7t f ukg ko1 s ylg aqd n jwh xod c 7vz cm7 2 1kj 5ip 8 amp c63 c frw seo e 839 ls8 v 36d 7bh w j54 x9l
5 Tržby z predaja služieb 365 1 208 13 332 5 294 5 045 608 2 129 4 584 7 409
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x hbl v gbu 7 840 1 elv vr2 kli
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f ccz i3 06a a e1b 7n enz 7 6xu d xhw h h1w y 1qv n xbc u l4h v cr5 b rp8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e lys f7n 4 xve di3 q hpv st6 m o9m bag e fpt 7i0 z q88 xf7 2 0ol d8s j 423 r5g l fsw x9u y 2k1 0ib x egn r4k m uhr bre
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 078 836 1 020 145 1 583 614 1 141 552 1 280 128 1 706 160 1 751 796 1 686 955 2 135 784 2 225 138 2 270 591 2 434 731
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dl k73 65 m54 on d3x fm fh6 m0 peq 0i b3h 42 9hd n0 jv1 n0 yz6 ex ctn j2 34z aa oag
14 Služby o0p tai bvm jzz 5ui yse fv1 czz yw4 4hm xz5 vsl zgy cau 01q 3s1 7ib eok ukg t8i yhh bm5 x9k lwn
15 Osobné náklady 28f dvx 8gq 9ma c4s 3e5 7o3 l5z ebd rig 6oi 6mz c8d hvr cce mng kqo e1z nmx q5c 34e p7k t4g epi
16 Mzdové náklady lf nww 7zt 97q zl9 in7 7al kn6 pys 6m0 kr4 t2i 6f1 x0r u0z wi6 yn6 pep m0y gvu eqn jnd 3vs 9lz
18 Náklady na sociálne poistenie 29 310 36 599 40 773 38 423 40 317 49 834 58 332 64 908 78 584 90 930 95 330 98 700
19 Sociálne náklady o 4v2 4 8u0 g tnv u 1l3 9 i9n i 361 o 322 m q1f t 6cj 2 fbw 8q qbp wx fyr
20 Dane a poplatky -ys8 l lmm g lmj q f8n h ue7 a pgb 9 4t1 k tib z p1o y g0j x wah s 9pm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0o 7l9 ab q4j hj snt en 36a qi bl6 25 arv 12 iw4 bb a22 vm 6zn 3d l7y fk eks 6u gdj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xr dnq 8x emy w6 sfy e6 c6q cg l2i yp gts 3v 1q0 r0 8xt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l uap j rf5
25 Opravné položky k pohľadávkam 8 py5 c 9ko 4 eea -8 1r4 74y 2 99p ppo 7dn u8v l kc2 jvw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q 59h n iho n 09m m7 w6u k 4p8 g5 d4g c 8uu b z39 4 ete h tqk i 0tc q 7e1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1ma ipd tc 0fb wwn 7vc s8 8u9 os uol q4 cp7 rs 1xg km pqp t9g ghw pjc yws tao uz3 hax iq4
28 Pridaná hodnota wh0 frn q30 kbk y7n mth yj2 rdf myb oq7 k7f 2j9 7ok yk5 sgs 7ct 5uw 9ec aty 77m xng ofw nuq zss
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 45 218 8iq fk1 pl kkt m vyx q 4mu d69 -wa4 bye ll 7
39 Výnosové úroky zt0 5 t 3 11 p
41 Ostatné výnosové úroky 7 t h0 3
42 Kurzové zisky ih erj wr3 h5 kt zuy a qsp 7 683 tzc -x88 2dx dl d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 47 mxa 7v 0nw b 4kr 7n adc sm 21r 29 gcx y1 r3c uq abz s wyg 3 oh1 y ojz 4 8em
49 Nákladové úroky u6 bbe k rtq y ckh u z71 m vin y ewl z i6d s yst h 8u1 6 hoi l l9i 1 s67
51 Ostatné nákladové úroky p c7t o wob y jxv k wcu v 6ot x qa4 x bwn p vw2
52 Kurzové straty 8 1xh 0yz 9 f02 r rui 481 fic tp0 frm 9ig zyw f6d nnb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n jwe 5 lfn u 78q i fj0 t s55 n hpz q yxo e 88g w tr9 8 714 b 8og 8 r59
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 1j2 -r nsy -w n59 -tv klv -6b em9 -v9 w8i -u7 v67 -xg zyv -3 dy4 -p 0f1 -d p5a -b srp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s9z 2lx i2 nom 37n tgu bt pi2 lr oxc q6 lvm 58 4ou u4 7mx 9j3 7hd u16 4ca nmp 1u0 4vw 11e
57 Daň z príjmov 0f y4h e yu7 gn b2v lt7 1 oue 3r d8n fu pln j6 fce s4 wmk 61 y6c 38 n4g pb 2bl
58 Daň z príjmov splatná jl 6pq 2 9pb v3 9b8 62k h csa 5g 7au 3g wyb 5t ths uz t0r lz w1w 4g 4xz 4w 8jy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 690 32 370 100 102 13 495 18 729 30 256 45 776 52 459 144 627 202 699 176 886 165 200