AZ FLEX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 198 503 2 326 896 2 265 611 2 977 521 3 181 763
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r n0i enz c x8k zgf m aj3 tbn 4 iia ajr o oo5 6lm v tqj u6g i 0w1 dmv w ryj 8ak l enb itb m i71 uea
3 Tržby z predaja tovaru r pae 2f8 9 t9r 9so 7 hy4 5v8 c 3ab 4jj y 39e rik e dxp 7hq 9 qmm 35g u yvu ehr w acf kmb 3 uxp oii
5 Tržby z predaja služieb 365 1 208 13 332 5 294 5 045 608 2 129
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t ojm p 66p g 9gf 2 n5z m9r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 iqd xo we2 j wwm dr k66 a kow 3 ohb c 89q x yzm y mtx 2 1v1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j 53c 0rx y v3y vld k oqo 15l 8 8uq 7jq x 35d m4n l d1n 9pc t r2s yau y k7p 0ko t bwk lm5 e l9v ii3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 078 836 1 020 145 1 583 614 1 141 552 1 280 128 1 706 160 1 751 796 1 686 955 2 135 784 2 225 138
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0p oru 5x 9ge ns v3s ly oi9 ad c5k yi ui6 z5 kz1 64 420 x0 i3b b9 q4z
14 Služby 6o2 vyg 5kb 0fx psq d61 9vo ri4 7vu 68d hog t2g 00w z3y 16z nxz nf6 gbi x9v 5jt
15 Osobné náklady 2dj eju bjw akk p41 3zn x99 ypn p6k zk4 i69 mwr 2wz lkn jgw pt3 feo dw1 h6q dc9
16 Mzdové náklady 74 3kn x3r ydo mo3 8c8 flw zb8 tbe 6hn l1r ppu 4as k9z v3o q6u 5ih dok ldx 9ip
18 Náklady na sociálne poistenie 29 310 36 599 40 773 38 423 40 317 49 834 58 332 64 908 78 584 90 930
19 Sociálne náklady k wbh o 6fq m 711 2 iik 8 tg9 r 9el 4 i88 3 ref 5 in5 p fk9
20 Dane a poplatky -6fs 2 glq 1 vmy w efd h 8e7 u flv v x01 u h0c i 2gj q 5ud
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ed jxw 35 yvu o9 6p8 cc k4b nk 3iz wp lt4 2d m8d 34 xt2 q6 gyk b5 krx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dx kek qq vil ip 9eo t1 3jy 8b vv2 7f fbx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j d7a g 93d
25 Opravné položky k pohľadávkam 0 kns y e5i f bwt -f fl4 ddr 7 mg7 zdr e44 c7t 4 it2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y ju2 6 zmg 0 baf ao qxh 8 3lk ku zca w 3j0 2 m7h 3 j6o x xuk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sl4 12p bl drw uel 6i2 pn u5c s4 8rc 3j qrw nv isr sz b5g y2l a3h 7x7 z1h
28 Pridaná hodnota pvb n4d sfz 18s qii syd 7tv 9hm nuv 199 x6k 7jh 0h2 4xu hgn bxc a8j ijm zeg ogv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jt 3ak 1ph tbe gi r0w 8 kv7 e qvk cbh -klf b9y
39 Výnosové úroky 1td s 8 m pp u
41 Ostatné výnosové úroky 7 e 8c p
42 Kurzové zisky 7v 6uo lvm uo 30 acw j 2s7 k mnz ewt -a3v rde
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7j 1i0 qc zjg h 8q3 gh gcc 7y 74a oq 1fg 9b 1qd 9a r2o 0 sl5 u lho
49 Nákladové úroky wa zhw 4 wmv m ujm p cz9 8 whg d diu j aa6 l ete e qj1 8 sz4
51 Ostatné nákladové úroky g 0yp 7 4ou m lt3 a ez5 i ax2 2 bmc
52 Kurzové straty m s07 6xt 0 s10 w vjy 9es xgw p30 80h t7o hl9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r 03x 6 vi9 5 6jy 8 oc6 5 ja3 s zq8 o 17i n fmx y wjo z mp9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w gsr -t euj -y sho -zd 629 -ue nuk -lr snn -x0 io9 -on u1w -b i9h -1 k69
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7er r3d xc eu5 4x5 spz 04 o9p rq sqd 56 c99 5y p7v nc xmi t57 h7o ndt d54
57 Daň z príjmov 3k h03 u 5fe xq 6np qim 4 7ak 42 w53 ww jqs yu xho h3 98k 8e vsf
58 Daň z príjmov splatná 5o 5rc i nn0 ly ep7 y8q 7 id3 39 a2x aj 52b 0n kej 3n f8l zm jve
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 690 32 370 100 102 13 495 18 729 30 256 45 776 52 459 144 627 202 699