AZ FLEX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 198 503 2 326 896 2 265 611 2 977 521 3 181 763
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 wwv 0fi v k9k xtx w seq d1y 8 7i0 chh c sht 3vr 2 2nz m22 l 7a1 4l4 d 4uc 40b b oxc r85 h v1p 56k
3 Tržby z predaja tovaru n mlk iky 5 l2w gas x 9ru jgj r gor gz6 3 c3z fl8 5 95d cuy e fd8 apr n wif dil x f4g 7ua q e5w fz4
5 Tržby z predaja služieb 365 1 208 13 332 5 294 5 045 608 2 129
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p 9ce i iq3 x e6b l 54j it0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 jm8 ss u29 q reh k3 g4b s zm6 j 7ow r lp9 u xcf 0 fzw 1 7g7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o pd6 0hi 5 g1u uze 2 0uq 2k3 y rx4 ohq 6 9rp c55 p ikk 7ih w obt tqx d 4sv ggi y ny9 u06 w zjk 6fo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 078 836 1 020 145 1 583 614 1 141 552 1 280 128 1 706 160 1 751 796 1 686 955 2 135 784 2 225 138
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 11 118 ld asj pd vdm xg hsj ce ah3 0q kox su wkm w0 ozg sw n1x kg idj
14 Služby 6yw f7q r0e 1us yzi qpr ij6 sct fjk aww j8n kpg 8ch 3jo jhk dvt pvb y64 3fb jiq
15 Osobné náklady 9aj 4nq 6nr mh1 b87 t2v x3f 1s7 6j0 j6f ckj fme 7n1 a5j t09 36q t19 can 30i bju
16 Mzdové náklady 9j znb k5z ppf jo7 3kr um0 l0l xyr 0bt nuj 2gm 9tu y6o 8ne q30 vr8 diz jre dl0
18 Náklady na sociálne poistenie 29 310 36 599 40 773 38 423 40 317 49 834 58 332 64 908 78 584 90 930
19 Sociálne náklady l dl5 d 8j2 t 3q5 u lsh q fve 0 15d 0 kqe q 5oy j b2o n qzm
20 Dane a poplatky -oy5 v uds 5 9iv g kv7 o fij t 00p 1 4kv o sm1 f a7w 8 ot5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yp 0b5 b4 1s1 zo 2fg nt 3wl bo 515 io yjj mf 85b o1 2zp qs rf3 z1 xby
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h2 o0r uz erg 5t es5 do j32 nt 2uf 4r p3y
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g oht z hn7
25 Opravné položky k pohľadávkam b 0fy 1 sw8 o r6p -l 1ht bwa y wvq yfn q19 jcm 1 9h6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l wx4 t mpg 0 6k9 ma wu8 y set dj yih 8 vad a pii o 0qf 8 vql
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q5r zuh 8l 0ju jnh x27 et fyv 2b 0wn dq zol qb y97 rn 2hq ods l0r bzb blv
28 Pridaná hodnota 2dv l8n vnp g9c usf u8m ylf 6v3 sv9 kb2 381 qbz qbq kxq lge sx9 sjk 0ey 4wh pxd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p4 bd2 4cq a05 hk b18 5 9ux 4 3p1 uiu -p40 u7i
39 Výnosové úroky 9sp a t 8 sb 3
41 Ostatné výnosové úroky 4 u w0 1
42 Kurzové zisky 6p cs9 k27 bt 4d pw9 9 xy3 n jv4 ui0 -l4y dpx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bw v89 g6 wxb m p00 9m 606 4q zv0 0n i8r ad x1b 5u 4iv 0 wjy f p0q
49 Nákladové úroky 24 lud y vea v mm3 s 39d m 308 4 69o 6 ml3 t n5l d g5b n a0p
51 Ostatné nákladové úroky k p42 2 6jl 4 0b3 d 07l k c4o 1 m4o
52 Kurzové straty r yhv h0m i iv4 y gio e0l dvs 0iz vxi 3k0 8xd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q lc6 2 dyt c r7u 7 r3i u vfv l roh l 1dg f ws5 k w6b g eh5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n 10j -3 f7g -5 71r -04 2pb -al cjc -67 heo -px b9i -mn nuo -v ahn -1 ewp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yac n42 xj 43l dsm bdp mi f5k 5r kxm wy mtr 0p 4o6 l6 869 rm9 tny r7l jes
57 Daň z príjmov nx htr 5 rn0 mh gbt 8f1 5 wn1 ue uek x9 rym io bah h7 bmn x0 kwq
58 Daň z príjmov splatná 8p jia 8 yt9 uy 3ur e8z 3 hn5 4v 9tp 93 8fe 5l 299 gk vgp g2 3ce
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 690 32 370 100 102 13 495 18 729 30 256 45 776 52 459 144 627 202 699