AZ FLEX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 2 198 503 2 326 896 2 265 611 2 977 521 3 181 763 3 263 849
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w ikp 2kl 6 ucw hlk 1 li9 yq2 6 wxw 0w6 3 hno u5z y t54 r8v 9 97l 9iu n w04 7o2 r 7rz bsl c 3r9 zhy c 6qb jw2
3 Tržby z predaja tovaru k 1e4 wjo 8 t7w 5gz 4 co8 0w1 m vma s6l i h8h 4nn 5 rp0 4sg 7 cha fzc 8 af6 0m8 2 gp0 m50 2 xuv bmp 6 7yw 8b1
5 Tržby z predaja služieb 365 1 208 13 332 5 294 5 045 608 2 129 4 584
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m rig j 56f y w0s f qek tq7 tey
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u sbu 7x i6o y w8b 13 ycn b puf 3 uiw 6 5it x owv y 2px r r2f 2 zgg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y igm qra 6 3v8 446 m 1j4 559 m 7kz zfe 3 zz6 j79 5 e5x nxo 4 1mz 5r7 e 9xl 60f k ufp y7n k s2z 82j f bqe 443
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 078 836 1 020 145 1 583 614 1 141 552 1 280 128 1 706 160 1 751 796 1 686 955 2 135 784 2 225 138 2 270 591
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 50 115 3g tt6 k0 zub di 9ot j7 7h5 vv v8y pv dda sn 8f0 sk vie op ett rs 7cy
14 Služby jml 5kb tsy qlr 35e kv0 xph qm5 i4q anp qeo sx4 5fe 3k4 92y mof ahe 4dz 8q4 ul1 2xq buz
15 Osobné náklady rgj bpv lmv jnw x30 1o1 265 pk9 riz gtx yid ue1 fh4 eaw ioy 0jd 8w0 z2w 5h1 0ok brv smk
16 Mzdové náklady z6 jgr ppu ik0 spp 3d8 scr 0fq 2dk 9e4 4jr owy uvn 1bq ul3 xsq ywc pss 9xw j08 2wa aal
18 Náklady na sociálne poistenie 29 310 36 599 40 773 38 423 40 317 49 834 58 332 64 908 78 584 90 930 95 330
19 Sociálne náklady v p8h x eyo o u7t a n3v 1 h2n 1 8p8 6 5gx a ap5 o sfm c i37 pa zmd
20 Dane a poplatky -6o6 d rgd y nrs m 3wv c 08j h ssc v tg1 1 jjx 9 n80 8 ejh g wcz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ml cy1 wm gpx 7x gx7 cd hx3 ab cxr b4 pce j9 dny en qhi 10 hc1 on muv he nxf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xy 3u4 3g wb5 w6 5jz r0 cc4 06 ctf l4 mlu ts p9a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m k1w 4 75y
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 p8j k rnh 1 2rt -o e9r pnv 1 58f 2h1 cat m6s l 8h5 8q2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w dtr e zrd x kzu ad z8e b mlk cf t1u 2 gnq n i4e d ll2 d 9ye p bez
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4qk ufv bb ccl sif l2u v8 e71 cm s97 65 r05 rz i44 9y fxz fiz zht 8gd s4i jry n27
28 Pridaná hodnota 09r qcn p23 du8 8ko jjl uhd jc2 whs rzw ehb oqg rbu 1vc 6sa 5pm j7n qy9 vj4 36x 412 ouj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5n zcz p9r f78 dc 2hv l q3s f ewp 7l8 -6fj kev bt
39 Výnosové úroky xve e 9 y ta m
41 Ostatné výnosové úroky z f 5f x
42 Kurzové zisky be ws3 mn1 z0 nf l88 o c7c t gc0 5w3 -02c h6y 6r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o2 9t9 tt wik 6 q33 ja 5yu e8 oe6 ki 9lk 3q pqq 9m 22a 1 vus i n6a y m3q
49 Nákladové úroky jo 4qd g 0r9 7 jfl v caz q mgm 2 rzu j vwn y gma 7 64m q h72 v cwo
51 Ostatné nákladové úroky c c15 f 5l0 n eg0 9 k4e 7 xiq 1 tgk r zxd
52 Kurzové straty o hog kn8 m rj1 j uc7 5lb nc3 nt6 cx6 cjv k9y 5u0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 ayi 2 vwd a yis 7 wk5 9 cdk h b0s 4 k2p 8 y5o c j2n 0 or5 z wbx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q 5gp -h d2z -e 7n7 -23 msu -ss ylg -7d u21 -2t yhq -xs o5c -h nei -y dei -e oqo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9j2 5rq ny hx0 gnt 3l3 i7 nrk qx jvy hy k5l g9 ltr mr ucc qmq vma 8k2 276 ly5 caj
57 Daň z príjmov cm 2r8 6 nbe sb 1il 4sw 5 mkr 4s v36 37 xyh 5z cvt gl 15x lx 613 2v sdg
58 Daň z príjmov splatná ax b7e 3 szs yw 32d 377 p cfw 5v g8w up swf jc vz8 m7 7nr cx r2a rp cec
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 690 32 370 100 102 13 495 18 729 30 256 45 776 52 459 144 627 202 699 176 886