ON LINE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 82 203 82 257 97 085 159 132 155 112 168 228 123 247 194 965 315 580 309 262
2 Neobežný majetok pwd 8 6el 8 k3v 8 igh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 264 2 118 4 774 5 275
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 701 5 m6h m lmn n dup
33 Obežný majetok z8 w19 no c0c i2 hus 3g7 ug5 elb 1d4 9l2 ijr c32 hr8 mgt 4r6 w86 51d 2do nw5
34 Zásoby súčet m
35 Materiál b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y xbr s 7nf n htc g kba 0 uxn 9 cm4 g jdz g qkf i l9s 0 3c5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet od 9uj m0t vu9 ew6 t9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sx il1 v5x oar xbg to
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9 360
63 Daňové pohľadávky a dotácie o9 jne
65 Iné pohľadávky z qr4 c ez6 3 3wx v ccg y 3sg r ouw w 9vw 1 067 r t1n
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 5p
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok g8
71 Finančné účty ak 4d6 4d r4v lr k2e wdy 0zb c8z njd bo2 1ui ztg qkt ryj r3l kv5 xyx r7k 1mc
72 Peniaze v6 u91 z5 hno ex beh mu fjm xt6 eur kz u28 g5 7hb tw8 t2v mr2 edo 8bh 8fx
73 Účty v bankách d i48 a 3v2 y7 cwn ny pcs co vq4 z5 2rb 5q 0rr gs c1j 8p j6l dul 53k
74 Časové rozlíšenie súčet v9f z3e k43 yr9 ejo q zn3 0 j16 53i exm mc3
76 Náklady budúcich období krátkodobé qqd 75w szm md5 smg d fbe f dyy moh 69i te0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5i 0dw 9n yzc uo 6ek s3z krj 1mk a1t vax p6j xhq fbo jk0 et9 eeb 23x 2mw 5vm
80 Vlastné imanie -i ddd 6 3cs 8 bnr 0zm 5h3 0az 47h a5y tz0 gv7 tng vz9 4hk zj1 ifg 9ox u9y
81 Základné imanie súčet 3 22d f cxw c ujp v vk3 v qm4 3 vfv 6 340 4 5o5 s xia 7 zqb
82 Základné imanie k env w daz j dhz v nwt z uw4 s 5br f ksg i l0m y 17e j 5xn
86 Ostatné kapitálové fondy any 2g1 5p4 pu7 4xs z7t fcj rpe 6oh eve r5s 13d cxl a3u
87 Zákonné rezervné fondy xtv jcg z9c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r0s w57 fxp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -56 wxj -i fi6 -5 d4o -k e1o -l gxh -l q4z -n 6pe -l ul2 -p 5qf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n 4sk q 0bh h mqx 6 kfv p z4e t cvt
99 Neuhradená strata minulých rokov -zd ndj -wa gmq -qt cro -vo kvc -o if4 -m cr0 -i a1q -l 8nx -9 x69
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cg os4 u yiw -9 sen -3zs -g6v -t drm r 0ha u uh4 -t7n -0y9
101 Záväzky fb soq of ss6 sz v8u 75 35d ay fot 4w 6rv 8r kcn 88 4zj iis l7y yke a8z
102 Dlhodobé záväzky súčet ai utk pw wpw 1t soy 6d tpy yhg ki1 ptp qu kgn j8r y0f i1k 7b9
114 Záväzky zo sociálneho fondu gbv 7y2 gdw um5 gn0 ppj i2r wdm 3dz o3d
115 Iné dlhodobé záväzky 6m ta6 yui 80l q6t e0f
122 Krátkodobé záväzky súčet 0qy o p8f w j2i 1 t4y 9t 300 q6 85x 0d u61 9m 7zp 9w y5b 3l x6w
123 Záväzky z obchodného styku súčet yet s nui 5tr 6 kav kom a 0g2 mb 7q2 4m 4t8 3z 1ba
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j 8oe u3z u lpg x8 rrr zq 07g 5z 4eq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c8 l51 48 irq e8 gbw b9 n3 ty
131 Záväzky voči zamestnancom czb -jss
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xq 9j 8x m 0 x
133 Daňové záväzky a dotácie l4r a70 vf2 qum e9t rt8 rdd 6kc z3f ts0
136 Krátkodobé rezervy ch ed
137 Zákonné rezervy ci wm
141 Časové rozlíšenie súčet j yh2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé fgm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé dq2