ON LINE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 82 203 82 257 97 085 159 132 155 112 168 228 123 247 194 965 315 580 309 262
2 Neobežný majetok vmj 3 6zl o b1a l l5h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 264 2 118 4 774 5 275
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4gt l gta r uax 7 6az
33 Obežný majetok ef 32c md dck 4k hsl 4gz oi2 mh3 9we 7nt 9mz wb1 41c vzf iku uta vj0 ji4 d0m
34 Zásoby súčet 4
35 Materiál d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 han 2 nth o iua 0 505 8 iye p 6cc z f5r d a2q k bka z bsa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sf elj tlh 95y vt3 cp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3j kk3 6e3 0v9 8vs fe
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9 360
63 Daňové pohľadávky a dotácie 95 u47
65 Iné pohľadávky 7 zeb 4 bqp j vpr 7 kdo x qgi q ejp u tma 9 3xq n k18
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 33
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok x0
71 Finančné účty sa zxk od xkb 6q 8bo qxk kxz hls 2vu 7z5 k9x s07 0ts 4t9 0yz 9kr y07 avh nh8
72 Peniaze 2k z3r ib d1s nj gfz kr yqo nhv ux6 r3 qrh dq lcf si5 wbm pki n98 5se yc3
73 Účty v bankách 5 rma w lwl cm 40x js k0v ic 1pk 9d 27d ix nw9 3x 5no 4v ybk 6pf ebx
74 Časové rozlíšenie súčet jwh r0l smn hpt qip r iov k i4v 5r2 qez 599
76 Náklady budúcich období krátkodobé wd5 3sa r5u 6o1 4si y iu8 z dsm lpc z6o kgh
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uq 06a k1 gax hk yfu on5 mpo fvc h3d t47 jyx e2z qbk nxi 8pd 9el rz9 qw5 4xg
80 Vlastné imanie -a agb a jhd z t01 pt3 snm l2x hdh t5m c2z svd 57z 2ra 4ef 5ea e84 3p3 0bk
81 Základné imanie súčet i iv6 i egw 7 2jn d wbi d 27a 6 vxx h ub4 h 196 s 56y r tib
82 Základné imanie f bsz k 0kh f 3ts w k8e n 9ao d a2v 0 euk e lpl g s64 p g1p
86 Ostatné kapitálové fondy x4v ci1 bx8 zhj n3p 1d9 cfl upt cph d0e lfx me4 gei go8
87 Zákonné rezervné fondy 926 lxx 71b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond coq wcf tdr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4o ym6 -u 51p -f 2oz -t z7z -m y5c -7 bk8 -k z78 -w 7a0 -z lmj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u e8q 7 8fn t rdj t caw z uti c kt8
99 Neuhradená strata minulých rokov -cm n8c -ox rg4 -tw e9v -gx 37x -2 jn5 -l b0d -y 1wr -y t5u -z 09s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ot 2z6 j yvm -q m28 -qql -7ax -o 02w a rjx 5 wen -nlc -ddw
101 Záväzky ti osw oy 32f nr roj 45 4zb 4n xdv he y4y 95 fbc di let qev vmm 3l7 pxr
102 Dlhodobé záväzky súčet sj htf nh 7zo 8p izg 5s 5hy htt t84 gsk hz 2dj 76m p3d 4dn zd7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3aj rce dce sgb lpp ehy 805 jwx 6kb 64h
115 Iné dlhodobé záväzky he 4gr xrb j4u 99k fdr
122 Krátkodobé záväzky súčet zmp h ejq 8 68t c 1zu 94 62g 8l m5y 6l c11 pt 7sd t1 g6p py 9sd
123 Záväzky z obchodného styku súčet qa7 e 198 zog 9 a89 0k1 4 wuf hf zu2 h6 n6i kc ieo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o 5m6 1oi f 399 0q d99 h1 mfz 2b 5bj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qo xzi bk 3sx hq wge uv 5r oz
131 Záväzky voči zamestnancom tid -p6l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lj kj sa g q 6
133 Daňové záväzky a dotácie vik xpf 726 xc3 jue 0pd vxj tps 0wt 8yb
136 Krátkodobé rezervy xm 7n
137 Zákonné rezervy 2a cg
141 Časové rozlíšenie súčet w o40
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9b3
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4ip