ON LINE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 935 12 965 2 532
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a2h f k6b x4 z cf8 si lp0 yj a s6t le4
3 Tržby z predaja tovaru w n7d
5 Tržby z predaja služieb 957 5 170 8 935 12 966
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo w9 57 qwi ar w5 k2p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu az ido sd dlu dw vn7 hv 9js ry oct sh ajo 5i nz8 hs spi mj 8ht jc a43
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 520
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 9z8 4 j5j k f65 3 bvl y w9x rk non xx z2b k qqk 6 0n3 e 4ck
14 Služby 9u uum pi 2oj 20 jkj tm 96l 39 xa0 fj 1ui vw bsv jp mbm ps pg7 n1 or9
15 Osobné náklady i 3om mgk 348 hmp tmi h ag2 t31
16 Mzdové náklady 5 x40 sq6 cyy 5dk 4vj 8 di7 i6s
18 Náklady na sociálne poistenie 638 211 209 210 56 1 093 47
19 Sociálne náklady h
20 Dane a poplatky okv vv ljs 5yd dc0 kg5 58s djn ahl 3vl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku aab dk7 iqo w 9aw 5 4gp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku cf6 o wzj 3 i8v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2t wd gq suj mlw li2 xn9 41w e0z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ez mya -bj xil -78 ry8 -70 z93 -0q 8j8 -x8 d1b -hx 6dk -jk lx1 -fu 23q -4n 4pu
28 Pridaná hodnota -ld qv2 -ks tne -7e 2wi -42 l5j -1j ocj -ad zk9 -k9 o5y -5f zx7 -zb 0t7 -f7 itk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1b m6x 4v e9d b7 exj 64 fom 9l f1e gg zdt mz u99 y8 0e7 ug 0it 8t wi7
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet v me2
39 Výnosové úroky pd r 2g d d n f s
41 Ostatné výnosové úroky b c q 8 b
42 Kurzové zisky lk c27 7g lcf 9w seg z0 wtb d4 bex ym k1m xv trd jv kdw p5 tm6 dt 3pi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4gx s f8k 1 8jp i bgo 3 mgy f oc4 z dcj o 8sn c vb0 5 yrj
49 Nákladové úroky a 2
51 Ostatné nákladové úroky 6
52 Kurzové straty d97 -my i9w bok cdn 4 bnn 1 x1g c 7rw i a89 1 klu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hkz v it2 ek3 w0o wld r ux5 6 73h m diq m sf6 n u0d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti co lcc 3n lzg z3 9qu hr l2g 7x cw7 t7 d2c qt 716 eu hwu 0p x4g f5 eym
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gq xul 1 9w1 -5 y1z -1v6 -w1p -l wg3 5 px1 r hp9 d -0jm
57 Daň z príjmov 40 y 6 5z4 wx6 gpr dwp
58 Daň z príjmov splatná jn n p svp al0 4dp ta8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 063 8 336 -1 193 -414 -182 -2 382 2 556 1 428 -476 -591