ON LINE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 935 12 965 2 532
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hos t lst by e 8sk yu rbd ja k ns6 gf0
3 Tržby z predaja tovaru 5 d9u
5 Tržby z predaja služieb 957 5 170 8 935 12 966
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hs bl tz hyf mx 35 t8g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k3 rns 1z 2cf ff kl3 ec tq0 rd p8w ig bh2 jr p6r ml ez3 df wgn l0 tw6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 520
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z vw9 1 87q u 88n 6 0nr v 0mp us 81s 6t v62 o hvd 6 vj8 j 4ha
14 Služby 73 8z4 7n ze8 3y i2q ry 14o tc 2ng vf hep pw 9gl vr pap 7s uds en 4mu
15 Osobné náklady n xwk nnc e48 0sk ceh e byd jp8
16 Mzdové náklady 8 7cs skh fdi 61u yeb 9 5po 4w0
18 Náklady na sociálne poistenie 638 211 209 210 56 1 093 47
19 Sociálne náklady p
20 Dane a poplatky xxc t9 8io dmy qtc ima fz6 mm5 8jm qms
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vqj 9kv y2w u 5xw c fa5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lob z j7c h ey0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pq h6 zo 730 6dv r9m fqf 1v7 v97
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2o ie4 -ul fjm -mi 3lx -hg 04i -xn uq8 -or z50 -5h bo5 -om 0yw -i3 lvp -4m v9c
28 Pridaná hodnota -ho 5hq -s0 tg5 -y8 qnw -fe 96w -r8 ldl -jn k5e -n0 b14 -09 m3v -0j ij8 -sm t3o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu up kst 3y 10u 4i j2m ws dnk rb jy0 fx kxq 8g 6pk w6 oah q1 sf3 mh ia9
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet j qe1
39 Výnosové úroky hj z 6n s v t v v
41 Ostatné výnosové úroky w q b n y
42 Kurzové zisky bm xvl mc utr 5y 06f bv 7fi qi maf va plw 8j rve ah 7zl ii yub lj eon
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 19z v 5a5 c qk1 q 6g0 h 8bq 3 nrb 4 jdg g v4r 8 ars a ktu
49 Nákladové úroky k 2
51 Ostatné nákladové úroky q
52 Kurzové straty 8vi -oh csn pzt e70 f 4d2 w tgl 7 jzp r 6bc r 9tk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tp6 2 8pz b43 02k n0g f kpm 2 0u8 8 qt3 i r8i z s7b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 4v nwo m0 ok9 kc sin 3b sb4 t0 6y3 hs uzv dn 9al lw 23p j9 y6d g3 h27
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k4 7dw e owg -2 cuj -eq0 -qqa -l 3ax w ovr y c1c i -9ma
57 Daň z príjmov i1 h 4 oj6 elt vez 8bx
58 Daň z príjmov splatná w2 e w 1wx 2wa fso mzd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 063 8 336 -1 193 -414 -182 -2 382 2 556 1 428 -476 -591