PC SEMA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15754/L
Dátum vzniku
24.12.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
9 960,00 €
Predmety činnosti
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 29.6.2017)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 29.6.2017)
 • pánske, dámske a detské kaderníctvo (od 29.6.2017)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 4.1.2007)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 4.1.2007)
 • upratovacie práce (od 4.1.2007)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.1.2007)
 • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od 4.1.2007)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 4.1.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.12.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 24.12.2004)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 24.12.2004)
 • osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) (od 24.12.2004)
 • servis športového náradia (od 24.12.2004)
 • finančný leasing (od 24.12.2004)
 • kancelárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 24.12.2004)
 • prenájom automobilov (od 24.12.2004)
 • prenájom strojov, zariadení a počítačov (od 24.12.2004)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 24.12.2004)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software) (od 24.12.2004)
 • spracovanie údajov (od 24.12.2004)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 24.12.2004)
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 24.12.2004)
 • činnosť súvisiaca s prevádzkou počítačov (od 24.12.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 24.12.2004)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 24.12.2004)
 • reklamné činnosti (od 24.12.2004)
 • zemné práce, kosenie (od 24.12.2004)
 • zhotovovanie webových stránok (od 24.12.2004)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 24.12.2004)
 • požičiavanie športových potrieb (od 24.12.2004)
 • výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov (od 24.12.2004)
 • organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 24.12.2004)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 24.12.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál a príloh (od 24.12.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva, dodatok č. 1, živnostenský list, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie správcu vkladu,
 • dodatok č. 5 zo dňa 18/2/2012
 • Úplné znenie SZ z 24/3/09
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • účtovná závierka 2009 + zápisnica z VZ zo dňa 8/1/2010
 • Účtovná závierka 2010 + vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka 2011 + vyhlásenie štatutárneho orgánu
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka 2012+vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.docx
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2006
 • zápisnica z VZ z dňa 24.03.2009
 • zápisnica z VZ zo dňa 18/2/2012 - č. 14/2012
Dátum aktualizácie
27.11.2022
Domény