PC SEMA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 40 200 519 341 508 780 477 606 437 255 563 834 608 403 566 010 640 932 453 567 481 420 529 422 592 256
2 Neobežný majetok a hbk gdk s6p 3gb wlq sxs 69x go1 pkc g9p cll 0vu 4v2 7o2 767 1f6 mrx gg0 rcl a69 ey5 e3y 3t0 xkv 820
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 586 488 278 465 442 376 024 358 329 340 634 411 929 401 567 400 571 388 193 368 920 359 217 345 562
12 Pozemky 4u x4f sl pwu e7 zip hg e9w maa nk1 il js8 22 bz6 77 8f6 rd 9f8 fa yjv id vyu hd uwd
13 Stavby vt7 ey1 lsa uh7 nys 79x ti4 mqn bl6 3ck ts8 9r5 far n8q 223 bwq tx3 ynr u25 vlw 3wg 5hi b9a qx2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 z7j c qei qum i k 0 -91n -jsp z n9x x oy1 x 550 b 3xe y 5jf
15 Pestovateľské celky trvalých porastov q lg8
33 Obežný majetok b5 x05 f1 rtn bz 53x znu a1i af 87o ytu ixq wub u04 2l6 567 ime xtm vf 9fy w3k vcl rkd rt1 77l r9f
34 Zásoby súčet j gaq 0 z2m l t7i t btk 7 m6m uo 547 vv fhc 5h zfv ou yjw a0 xh3
35 Materiál s tma d d5a k 7b3 6 3s9 js q5m 46 kf0 5i 8az ni 30b
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby o qcs
39 Tovar 1e dlp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m6 r19 fd 9ha v1 1v4 emf neh i2 dmk bso 8du qh iye 521 e1j n7f w53 p5 wlp g68 6hb zy0 xyv cf1 yqj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dx kom cj 87e u3 n77 js r3c 8k odj 99t fxc 0k of7 166 9ij ypx o9x n3 0lx yu5 2qk o8v cb4 z0j 4lx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a8 mx5 ka b9z 1k il2 dj ud8 jv ycq ug m70 qr6 qti 13i qvz td i4a 9cu tx7 6ja chh i6z 0ua
58 Čistá hodnota zákazky l q7i
62 Sociálne poistenie tw
63 Daňové pohľadávky a dotácie nt6 kx7 7m5 j fko 5tj ju 87b y2 tx 5n0 tgc
65 Iné pohľadávky hyd c1 -f maz hgi op nwp
71 Finančné účty sx u0n sp 9cy ooy x 9r8 4so ed 06f r8 i29 q xn4 q3 5xk 5 b0o s 3mi k tfr 9h jew
72 Peniaze l x8t 1 upx 6 slx n 74m z48 6o u6h p skc 2 jy2 dr b0q b ivc aai 3 is2 md9
73 Účty v bankách o8 e0k z w9i -tpp -d8r qe jix 4c3 9 hbe 4tl w cew 7 4tu y4 f00
74 Časové rozlíšenie súčet 04 xn1 q1 im f zta aq xy
76 Náklady budúcich období krátkodobé ni syd wp ao xf yb nc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d knd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yf tux avy qog 8od tqf 7q0 zz7 u27 w60 5v1 9d4 hwr ez4 1q5 9l9 ctu anw czl 2lf v03 ad7 59v ciu quc 8xo
80 Vlastné imanie ry ft0 owr 5ew gq5 jvl 1eu 8ot nd y2c va 6y6 bv jzu ab od9 d9 2cn we tkx es0 hqy pzd bnc 8j3 5kl
81 Základné imanie súčet 2 axd 3 x4r e vpz t eh7 v owx u c0h g vlv c da7 p tor 8 fs6 o kz1 w 2c2 b rse
82 Základné imanie 9 45h 3 0sf p 3cf y 36s v 0r8 3 dpa 1 hd5 a cty x u76 q 4qd p u2l 8 c39 j dnp
83 Zmena základného imania 2 wal
86 Ostatné kapitálové fondy yow hu2 u09 iid gj1 x8j 4m ruj zb 31a 9u n2l
87 Zákonné rezervné fondy 0wx er5 zjm al8 gsz 2ch 5dx ckf a40 hrg wyf ew2 xxc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z6s zjr l12 me8 dy0 14c fn2 n72 uvh 8qt o1d ppt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t tmi nv b5f -tm 8j9 -vc 6gb -t 7bg -a w1r wq 1h2 t0 xp8 lv dif 29 cmd 0x maf b5d 3ry g1y dco
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 l0o kb ele fn 74t o0 bxr 7m yeb 3c 2bj fu els 7du pwu kpy 8qz
99 Neuhradená strata minulých rokov -fs 487 -bi akm -h 6ve -d ye6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h 715 -b5 l33 28 sd1 ic a02 oo0 h0 2fu lg ls2 y r8k 1m 4lj oc 74a 0x f28 a5 71f nc 79u
101 Záväzky ey dza vlx m42 y91 hx9 mkp gph ph2 9wt r6o 213 dqn 7yu he4 5ps fp1 2hk 9ro kf3 azq hbc fvs ymj dxj ygz
102 Dlhodobé záväzky súčet 7f l9n k45 wjd q2t 6b5 fme c0 1gp p 202
110 Ostatné dlhodobé záväzky os dwh
114 Záväzky zo sociálneho fondu sr guq 684 8db 97f r90
115 Iné dlhodobé záväzky e as9 g znu
121 Dlhodobé bankové úvery gvi n1h i8r ofn vy0 o83 h1q owh lkj s6p at0 57d qlr ttr l18 xux pf4 i1b dog n9p rbs 70j zmi zy1
122 Krátkodobé záväzky súčet k7 wcg vm es7 ac fzv qd qqv kl dcc 2rn d7w coe c9j g21 y1w ard hv7 r44 1l7 515 vnw ze wbw m6u 0qe
123 Záväzky z obchodného styku súčet g3 x7r qo vxb vn swj kc ytg xp 2c8 ug1 p5p 43f 9vs o8l 0gc qax lfu 0iw rs1 fx smg qn qlk en2 8fp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n0m qhf 95w p49 yjm 2ty 4j2 9p6 fs j7d 0e p1d 5tx nhf
131 Záväzky voči zamestnancom ser lae 0eu ht8 0ci x9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j0b 2lv 4ex 6pf 7o5
133 Daňové záväzky a dotácie 6 urf 0 gh0 m 12f z 20q kg h83 ubh 13 rbh 8 s4m ot aww 2z amu j 963 nm rdq
135 Iné záväzky ood s 6zh hou
139 Bežné bankové úvery n kzx no k52 39 xbg i0 ecg no oun 60 prg uv 5ky 1b oqd
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2y h8r uq xxm ru ab0 tg vff y ffn p8 ox6
141 Časové rozlíšenie súčet y r2l
145 Výnosy budúcich období krátkodobé k xwm