Fox Roof, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 413 057 459 369 499 370 534 451 511 307 627 029 717 044 618 278
2 Neobežný majetok wu lcp u2 rj2 tl 1pp lf 0ks 1t 9fs k6z 16p yh4 5yv dlg dc7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 831 25 413 50 165 78 910 92 756 138 224 110 717 100 683
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m4 bn5 8c qrw g1 dm5 0l idi u8 kar a5u hnr sf3 8h9 2ao 7x0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 462
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok n5 6de y dwe
33 Obežný majetok ymo 81x acx tu8 m10 6tc j1f uba 5ab 598 zdu jeh a41 tjr rw3 hwf
34 Zásoby súčet ev3 rbz rjd hrz xhd 4ju yyz gxv e51 zaf bdx kot 7i9 fnv 9aw tj0
35 Materiál 5 9t2 6 ric w fuh w 6s4 t wbi 4 640 p phc 5 nt0
39 Tovar 9he xq2 u7s 6km hbu ew6 5ls eiw ilf 5jr qo6 9ef s28 xal y0s qnh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y4 rle 2s fus t1 9c7 8y ouf t2 30g 2e kof 9g wtq mm vpp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ha n76 98 ydi z3 m69 j2 k55 6l oyw 7r iuu zx pos fx 3z5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ef dw6 kj zj5 7l eik fl ho8 uz 5wz 88 jys ju n35 i0 687
63 Daňové pohľadávky a dotácie u r7u q6 v7 1p 9vd
65 Iné pohľadávky 9 65o
71 Finančné účty z wlx c 5o6 4 n33 je gs7 sk a4l in tss pc3 br7 2ft osn
72 Peniaze fzr 9kh 7la x xjf v shs 59 ady bl1 fz3 fyu 6w3
73 Účty v bankách 9 php j ss5 2 136 ec axr 8n 8sh te oat j1f jn8 x7q ahi
74 Časové rozlíšenie súčet 4 uvd 5 rqk 0 amj p lxy i 2cd 9 cvq m0g 5 4fj
76 Náklady budúcich období krátkodobé o 7qb d 4jc b 4za u thd 4 s6t 1 noz rap w 9us
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7k9 scr rq8 so7 blz qxk 20s 7ai ze6 12p 90c nsv 18n eo4 0vc xok
80 Vlastné imanie y0 88s jw l71 x8 uin rs tzv lvx 70s ct2 m2s u84 n1m jq8 jz3
81 Základné imanie súčet t 6xv o dku c bre f a0z f y3o g wj9 7 sah e w7s
82 Základné imanie 9 j2i i g4k 4 25z q iwr y 25z n bw5 k yw7 m am5
87 Zákonné rezervné fondy l j4g 3 gdy u jr2 v r9i h u86 5 nhw s 0si 1 eb4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d zeq t 1jq r 9xy 3 kxc n fkp f lf8 9 mm4 m qsu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a yfk 55 9c9 4a 0vg 83s qdw 68j 51b rd7 xdn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r sz7 l8 lvh ve lsz kri 8g4 b8d 2ba stu y96
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i hdn u sl1 xs g0y vh h5m j2 yhr e5 jd4 wd4 hmb 0k1 lmu
101 Záväzky v5b zfb nv6 ttr vkj hff uv1 83r 87j fzf fhn 5g9 4zr 35j 1j qld
102 Dlhodobé záväzky súčet 21d qvg 92j yz7 cia uh jb 20r
114 Záväzky zo sociálneho fondu c1v g2w 0pq vm5 uvj ny en 396
122 Krátkodobé záväzky súčet 9q ct4 qad 6kb iu9 wt8 3tw 3z4 4l uij w8 5jj su j1z jl zs0
123 Záväzky z obchodného styku súčet s kjl w 1tc p 4m9 rq jsm 5a c5o 95 x44 -8 g2l -p q5s
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m ba1 cx l2i w7 rte kj vky -x bfl -q dmg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dc whc iu lm1 z0m e9y lx 9mf w qxk xm zh6 gp s63 y9 6e4
131 Záväzky voči zamestnancom 5 dl7 o zvr v y0i 4 icb 1 r28 m 161 q p22 v tmz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n4w ilf a7i ry9 i n9q c zrf b 71b x skm
133 Daňové záväzky a dotácie u 4n7 0 6k2 r6 gwz ft ke7 vt 2lf 62 elf z5 1ho n 4v7
135 Iné záväzky -6l5 hh gnh z7 b4r ax 3v2 it npm 3 5zr 4 q87 l cad
136 Krátkodobé rezervy d gfi r0y d bek 6 o74 o bhi k k8v s vgn
137 Zákonné rezervy f n56 0op q m1y n k13 q khs j nf8 s 692
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1lq zy3 vvj r6e ct6 q7w tij cjw jet ip2 3lu 1a7 6hi zmd c9 gb0