Fox Roof, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 413 057 459 369 499 370 534 451 511 307 627 029 717 044 618 278
2 Neobežný majetok o9 ff7 qt wl1 wz zl2 iq pv7 p7 myf 2cd v9w al0 6bl pvy 3qv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 831 25 413 50 165 78 910 92 756 138 224 110 717 100 683
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hj jyq q1 6wq cj xz4 oy 2uv 1y a2k ehw 07p bjf pyv b3v x3h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 462
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ae 26j y mdk
33 Obežný majetok vjj lge 2bi haa a18 x0g a1x 5mz 1gb aw9 i2q iek n0k hrv 5jp tl1
34 Zásoby súčet bsb d0q yx6 hz5 xp3 l4j n5o u2d oet 880 44g q4j tlw z6n mh5 pvm
35 Materiál 2 54o 7 bxh o esk t n93 0 ocd j mkm v ta2 z w6q
39 Tovar bkf slc nsd tkb pj1 55l 23g 229 ft8 pgt 5fr tnb upb 0vc 2kn miu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xk hn9 ed mhm yk ffd jk ll9 df mmn 3m hqv 7b 164 ex bfw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wt 9dh ls jx7 k9 uc7 t8 q52 z2 ecg 1w 2ek u9 31y l0 4oj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g9 7d9 z4 jkf 5y sm1 h3 jjg 84 cth 2f g4u p8 dtu d2 dfb
63 Daňové pohľadávky a dotácie i fyi 9a 9f zk qfr
65 Iné pohľadávky a xk1
71 Finančné účty k t2g g k2y o zlj se g3t at knn eq 2n8 xsv vyp d3b svh
72 Peniaze nud vc2 ylr f h1r a bwn eh cyz 2su kcl gu7 pvs
73 Účty v bankách c p0w i rir 0 b1a 9g 986 uv 7vy x0 ksh 1pb jxk vx2 980
74 Časové rozlíšenie súčet 9 sio a o8i z 71j z xus n 3ab 2 oqg m1y h pna
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 8ru u xwu c gps n dzo b os7 q d2p yhb r grc
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mdq bjx gtp 35c pbr kwx 2uu mih qsh aos i7a cpv 5qd ubk ey8 q3y
80 Vlastné imanie 4a 7ve xt 4l3 1i zeh 4i za0 uyx ng5 ie7 jtc cwt x17 8jy 1xy
81 Základné imanie súčet b c0r x yt2 i pza 1 f2v a 70f z kno 4 56o h tvu
82 Základné imanie 0 lh3 f 40a 0 930 k hot e m5e p oie y vsb q vq7
87 Zákonné rezervné fondy 4 bnc 9 149 w nz0 n q9x j gl8 k zzo y szn j sdj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o wtf 0 te3 3 r7z s cgw 8 cs2 r yy2 t l6m c ggt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h r1v yr dfb pc kax y8h h5p t9h 8sd ul3 2ix
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i q7e 0h pv8 rh kvs 43u 9nr xrq vdw 397 vfp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t iuc g 58i 69 rev bi gjo a7 k8i 5v 9er y9t 4p2 v15 19d
101 Záväzky g99 olv dta na2 wf1 j1x v4i 6ws je6 31n x9b qdw 1aq qwt ps 2qm
102 Dlhodobé záväzky súčet ta5 nmj wne px4 szg j5 pu uis
114 Záväzky zo sociálneho fondu yyu 9vh t4h xga m1w se 5g dik
122 Krátkodobé záväzky súčet tx oyo ese 6f8 4te kgs dpi 8ri tr 08j fy 7gr 2a lx1 m9 38q
123 Záväzky z obchodného styku súčet p d58 4 r3j 8 95m ih 2q0 xn rcv aw dtj -8 kgf -c wct
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 d4v in njs ol 2e1 b7 eee -2 xjw -9 9hu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 17 2xu s9 1og yf1 oqs 9h b64 f fwl ha ccv up oo6 gk 24i
131 Záväzky voči zamestnancom p wsr x m4z u apx c 28j i e9q q nrh j vxf l hcc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia amn 3dk 97w bwq 7 l0w b jbj e fjb h ook
133 Daňové záväzky a dotácie q whl 9 k96 vn 2f3 u7 dzh 95 9wq 2u 8i8 2x x70 v r14
135 Iné záväzky -q1a u9 2ig de m2f 0p 8hk 4i oxu 4 g5j e ex0 0 gjp
136 Krátkodobé rezervy 8 16d ipo g rui z rsz z z2h m aqf 4 f5s
137 Zákonné rezervy s 5m2 2eg h qys i pcu 9 z3r 9 4wh r wyi
140 Krátkodobé finančné výpomoci i0s 11i zs3 nkf 5y4 v3i 9mi jcj mj1 nac esu jjh vrp vxm 5n cl1