Fox Roof, spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 804 464 726 985 890 773 1 039 230 1 326 291
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kqn veu ku6 11s tne vcs f44 log zwu 4b8 hrg ufg p t21 84g g tiw gtz
3 Tržby z predaja tovaru yio sxc 3wp pl7 m3d zhz cmi 8z6 2dh 0ic mr7 2ou v hl7 tpe j bst 7gs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rz xnh g2 fdi jc beb n l6h
5 Tržby z predaja služieb 2 732
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6p j6c s xpp 2 sh8 alm 7ru r 4au
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti maz 5 kd9 eo 6 a 4rs v 9vh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r0b c73 rrn uec 423 kpq q08 fli 8rf 4eh c7c obk m sjd cu5 r qia xy9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 259 034 384 597 337 066 591 526 533 645 650 904 759 496 981 723
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t3 38c kd nhq i3 nr7 st 2oc rm nlv yo tjz s7 5sd zf w38
14 Služby uw 4qb lz bgz px a2y 4e 8s6 ha uc4 c8 obn 65 6ru 6t mbi
15 Osobné náklady 0z l9j hs 36x 1g jp8 ap sbw f1 mtf uz 3dh l7 x0z 6c 5oi
16 Mzdové náklady 9q q3l tp drd ma jbj ot var 2v wdf bg jiv 0i t84 r2 1uw
18 Náklady na sociálne poistenie 5 089 7 031 6 803 8 460 8 977 9 484 14 106 17 842
19 Sociálne náklady 6 8pm h lrv i jqj v mqp s tbb y chj w abf 0 dve
20 Dane a poplatky 4b1 o9u 9mi b lpd p c9m a hsr w qj2 v e8r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ac 5mu h mkp lm fjm ky gqm ls 2y9 vq slr l7 80h 88 brt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pg 805 ka oct 9u qrt q7 cny yx ilj n2 zm9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 94v 6 7m9 xy8 kya 2 1qe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 rym r 39c 7 2q9 r 7qn e 362 1 1cw td rki o df2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w 38x 06 so9 kd cu7 4q 99x nl zs2 g6h z3u yio ht8 a63 s3v
28 Pridaná hodnota q6 own vi ee1 pw ga5 ahi j44 l1s dho z66 7qi r4e n07 7fm 1jk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rt y z g tp b hm
39 Výnosové úroky t g s n e 8
41 Ostatné výnosové úroky 1 s p n
42 Kurzové zisky z x v h g9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bdf c9 jkr m7m lq9 e8f 4uf b3y i57
49 Nákladové úroky 9us su qj5 2
51 Ostatné nákladové úroky x
52 Kurzové straty x 5q yb 2hw bg cg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g4k 6z9 ekx h05 vzk swu p82 5nl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4n6 -yr 5ol -edg -inq -sth -p8i -6i7 -knw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r 775 w auq 1h pbi 3x 40e qf rub 8ae ir3 b6j x5c u9t yfu
57 Daň z príjmov jlj w f00 w 314 dv m5f pw dl1 r2 56c zc 59m oc ktk
58 Daň z príjmov splatná sbk m 7p9 q zsd dy teh il 7ti 1a 8m3 0i nfb ny ncv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 111 3 964 28 559 55 522 61 452 97 694 167 671 134 853