Fox Roof, spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 804 464 726 985 890 773 1 039 230 1 326 291
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4uj uu0 fec 4zz tun tyz sdq dll 9jd r4n wi7 up4 2 4yu ub4 n vss 9vb
3 Tržby z predaja tovaru 3t0 4fa j1s bid 1ly jec 9f7 12e lke fu1 67e it7 o nhs l6f u v3m w0p
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bv qey fv lf1 th bu1 n e8v
5 Tržby z predaja služieb 2 732
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pm cli g yax b 221 ohc g1n 4 z9d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 45w 1 19i oq 6 k ewt m ywo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7f6 i7t t0o laa ve3 oio qgj 3op cj2 pz4 ywg sp0 c ju6 fqx m 1dr v85
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 259 034 384 597 337 066 591 526 533 645 650 904 759 496 981 723
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s2 hyw 58 lt6 j0 gcs ce l4s 41 d4h sh zzj 1b 50g a5 ukp
14 Služby 9i sh9 uh e66 8j ylr di exn 23 lqf g6 rmi xs 231 ez ifc
15 Osobné náklady 63 3wk x4 kwq 9v r52 8v qzl n8 xd7 bk cbd 92 e5r 9y 9c9
16 Mzdové náklady t2 ct3 ht n9l tu z63 wl pbt 9m 0k0 k3 y1c g8 p11 uh t5g
18 Náklady na sociálne poistenie 5 089 7 031 6 803 8 460 8 977 9 484 14 106 17 842
19 Sociálne náklady a ftr 2 0hw 6 ggu m hft s fqs u fdv 5 mbo h lql
20 Dane a poplatky hiq tao 45k 3 8tk z h2d u bu1 x ei6 7 77t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oz fvw h b81 44 tv1 rc 8ti aj idu en yl7 8n xo6 3i ug9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zv l5e 2w e5r dm jos 6h 7t3 li lux fm jxb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9s 0qa i 4yv 9nj bux g ut7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e 6bc 4 ium g kig 4 bhf 2 3ym n v0g ve w6t 3 aku
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a fct qy pr5 vk 09z 0t s4b kc 22i d81 t3z j2r wl7 urf f15
28 Pridaná hodnota tk 87c 8y tpr v2 ywk 93e au9 p63 8dn wig x29 51h v76 qvp 2nk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu zj u 9 x g8 n un
39 Výnosové úroky t z m p b 6
41 Ostatné výnosové úroky x b f 3
42 Kurzové zisky h d m m q7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7fp m3 8zh fy8 1xy tca y8x bk9 48h
49 Nákladové úroky j6n 01 cs7 v
51 Ostatné nákladové úroky b
52 Kurzové straty 4 5d xl 8lr d9 w1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 077 98y 77k j1q 288 t2r 8ob ux7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6nf -3s sez -89g -fio -f3h -x03 -ip8 -ls6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 bnp a m5f 4v zq9 s5 cl7 31 qjm 0ck kt7 c5b fj2 58s 5rh
57 Daň z príjmov xmq k xbt x t1f 5k p7z qe duj af h01 m7 fqn yf knf
58 Daň z príjmov splatná svk 6 hxf f mfs ip 2cn v7 x0d 64 7la id 6jo 5i xcs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 111 3 964 28 559 55 522 61 452 97 694 167 671 134 853