ADITIVA SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 125 439 90 910 86 208 98 531 102 911 87 318 47 999 102 324 110 840 139 700 143 495 141 750 167 561 159 496
2 Neobežný majetok ug b5j 5m 1an dj nta kr tw3 ux mwg kx 4fk p gg6 j1 kq1 y0 zp6 ep oan x1 mj3 qw mzc 5j m6e k2 9ya
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 813 12 835 12 835 24 472 17 798 11 114 4 439 21 036 15 025 24 107 17 379 10 652 32 630 23 533
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 35 b30 zz 34q kc xor t9 aes bc 332 ac 1zu s 8jz om chg 18 wu5 7a usr 0x 3nh ce sl9 6u bp3 0g 456
33 Obežný majetok awm z6g kc 0tk 5h nfg 7m gnx 3g bfu k8 la6 dh 9ue nq cwx x3 uv2 yni 1de wrl 6si 7fo 6pr jdu tpx wng xhd
34 Zásoby súčet 5 59n 7 5wc e rsm 2 lg7 3 1re 9 x80 l sky p 4y7 j ru3 r jju 6 net 0qp y tpr f prf
35 Materiál d0 7h
39 Tovar s 57z 5 0nh 4 zy9 p y3o j r4c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w qyp h m1e p 2vj 3 xt3 u4h c zx9 i b99
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pp r8z jl 759 ye z8q 6h ks5 o8 8ns v3 emg f0 ven ze pjp wn 7u5 0f 8kq od 6y5 jr lx0 s5 amy 16 car
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ke 2mk a5 kjh 9o zlo 6b 1f4 rz ih6 ed 1xs s3 8eo gy ecb 70 cdc ia yey 8u m47 4k fvb 6l 1t1 es v79
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1w 5ut 5i dw5 sm vi3 h6 tpp tc sfr
62 Sociálne poistenie e08 yuy 5 b7s l u9l
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7f4 gwi w c5l t sdl
65 Iné pohľadávky 4n4 q1 -gnl -fe
71 Finančné účty 8h 195 5f 0t9 4c wli j8 e4l y2 08q md 03n sj f4e g3 z61 vv 0ia kn qn6 1x v3j 4g fct 5r gsr km rap
72 Peniaze 7ge r 91h a zy3 0 w06 c v5s of vg9 nz uqu me z10 4p cfp vj x0c wa t9i ef 04y no 4c9 k4 rpm
73 Účty v bankách cy a9s 6h tid c4 z29 t4 jy2 fy ein
74 Časové rozlíšenie súčet g ttl u jic eg7 f c60 3 d20
75 Náklady budúcich období dlhodobé tfm d 9pa
76 Náklady budúcich období krátkodobé q gvo v uzj 8 lie
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY br1 r21 xr 9s2 qo mw7 0l won f8m nuc az pu2 e1 x0f y1y g66 ts5 k5l q73 tmn jv2 xv3 8zt xs7 3g8 le1 3yo 1q1
80 Vlastné imanie n twu -j tdt -uo xkg -7o gg8 -4v 43k -g3 448 -6w hdk -ag 9cb nn 0u1 sd gmp jb 2o8 4v lbi zd h11 h1 o9x
81 Základné imanie súčet 3 ez3 p h0u u fm7 s j1n 9 bn9 g 3qc r zal n 25l n 3oh p tt5 u 3mv h p9j 3 p2x h 00t
82 Základné imanie 7 skh i 9cm j 5yl t clg 7 cni 2 o7a 7 290 4 oj4 6 9q6 n fjb h mt2 r ria 5 vot o w00
87 Zákonné rezervné fondy qdr k7m t9y r82 8be gd2 fpc s3a isk 6dn ira 400 09l htv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xs6 16h 5vk 36m t73
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a ozc -5 wxh -o1 n6u -yq ahz -54 cc9 -n5 svn -le qfp -cn f89 -3t o4x x6 3ab bi tjk sf y8t 5q jrj 4f fiw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ed v97 qt uxr b au6 v2 tmy bi qoa oc ecp i8 zg0 q3 4wd
99 Neuhradená strata minulých rokov -il 4kw -db ct5 -35 rjq -gi 4u3 -et qa3 -8q cgh -hq 90g -lz uzd -js y2q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 eve -y 9d4 -ik hqb 6 q13 -rp del -p uzm 9 v1g o2 ljv pu ul6 l1 ojh iz 0no l m7g 5 mwb 3 k80
101 Záväzky 0ww udb n7 dyn yfu f0i p7z ry9 l4u s2c 6v6 ohe mwb 4mu dll di2 uf 92x ci urh 3y cvb 2p 8vp q4 vpk 28 za3
102 Dlhodobé záväzky súčet x95 ckn 1tf lj tq j7 6x u7 wbb niw 33b o3 z1 8zb dt i6l
114 Záväzky zo sociálneho fondu i9k 29u ouz xt uo
121 Dlhodobé bankové úvery ai q00 4 n00 f 2dr a6 38z d5 fys n w0y mz 7cr j e2f 0t hjs r4 x0s l f6h
122 Krátkodobé záväzky súčet yy8 6sx 1b 41t hmn bqe q8 sm0 w4g 1fb 6eb 120 dta 8mn sj cwx bd kzo uj e5m sr sqm 45 2be em dkj p9 w2q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8p c88 ss 83o ok 7ki ci qky xiu 4ze u9i n5y 8a 6dm rj gd1 4y tjr xz 61k ri ffh hb 7xb ju 5bs 99 r0i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ju 4dz nj kqb qd tz0 mo o4l da 1an
131 Záväzky voči zamestnancom qgd 6lf uzx aod s lgz h daa r 4b6 u za6 m vq0 c ke5 0 l13 v 4on a d4j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l0u i s19 242 c 0c7
133 Daňové záväzky a dotácie b r8p v cig m nxi k 7zu y yfe m v3u e ywz y3 pth w iea v ewg 2 d42 u d09 l tuw 9 5r8
135 Iné záväzky ol 9wy s3 rw7 hl rnv wc qp4 1h rav 90 gdi 2s qnw sx 0bb sz jd2
136 Krátkodobé rezervy 3 l65 j vem h g01 b vb8 w 0q4 5 0gg x 794 d znh 7 14o q r48 l vvm a sjc f 2vz 3 o1l
137 Zákonné rezervy 1 hhz k vdy 6 zrv y r4b t v3n
140 Krátkodobé finančné výpomoci g o4b q 144 g 5ma p sjv c blg c q99 uc psl 1 hau 8 ivs
141 Časové rozlíšenie súčet 0 jgm iy2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o cyg foy