LUTOBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 117 384 106 785 86 526 159 483 152 992 255 104 226 972
2 Neobežný majetok q6 i47 f 0oq t dw1 wi z54 10 3s2 xu5 hsk u6b anz
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet gup flz gff g35 jz4 1wn ghz
5 Softvér 693
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 370 7 140 7 140 52 187 87 438 116 285 127 689
12 Pozemky 1 n03
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mu ax5 e orn q ni4 0l e4m cn tbi k8d f7n t47 duk
33 Obežný majetok qj dwh e9 42y 6n o6i n3p dvc 8y ib6 u89 ijh 5n z25
34 Zásoby súčet b6 mcj hq pfp el s9y e5 00r zy mj8 97 ati bo idw
38 Zvieratá 6dj
39 Tovar 7j ngt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 18 bnu gf vk3 ss uc6 d1 qfn 91 cba rf pwz a tg2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet za 5d7 kz 5lv b 9ru 04 apn 7l 7jl ex 178 o ewp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7v ova
62 Sociálne poistenie l b62 s oci t 7d7 0 yyj e 6u8 q 5il
63 Daňové pohľadávky a dotácie a uci m n7d y 9kt 3 8zp n rgz a n7k l 14q
65 Iné pohľadávky fhg t xn0 4u8 7 7w9 mzn p 4yt x 5mo
71 Finančné účty l1 a2i pm nkd qv b9y e wvw bh 90q uk wqa vj 21j
72 Peniaze fi rd9 p5 gix zh zpf x ppx sy ppe 18 21c lp ujs
73 Účty v bankách xe
74 Časové rozlíšenie súčet 3 31i
76 Náklady budúcich období krátkodobé b kqk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4a0 io6 71n gjr d8 5l3 gjf jet fzw dm6 yvy v5b qes dtr
80 Vlastné imanie 7q aox 1f x7u 6g oge gx hls 7m x6m zd voo 3z bza
81 Základné imanie súčet o j0j r z0d d g5f m tlq h a7x q rg2 z 3o9
82 Základné imanie r t5k p h2g l t2m m 24z z z9t g wpw 2 xq9
87 Zákonné rezervné fondy 1sw ohj uby 11x vua t2h 0ts
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xrk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 zq7 1 h2b f mhp an l8l 92 dp8 f8 mzc zw d7v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g n7i a a4p s t1v z1 dg0 5w avf xj x9g 3f ov3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y 2pp 2 9me q tgw 6 vdw o o4a 36 u1a h jpl
101 Záväzky ua xag 5j tff 5c nqv 1no aby dv6 s78 vez sie z42 k2q
102 Dlhodobé záväzky súčet 7ar jhj wbo xkg h75 92 igu m9 x1w
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5yp
122 Krátkodobé záväzky súčet h0 pk8 j 0jc d lnc m7 p8l hw 4oy y ako k l4v
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 hvy rak n7e p s2v v 8px -1 b79 s2c
131 Záväzky voči zamestnancom s c3k j l7y k baf f mg8 p xsa 9 pde k 19o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jqo
133 Daňové záväzky a dotácie b ewb y spf k47 zvg 1am 3 e0u 0yp
135 Iné záväzky 6m1 -m4 -n jlt 5i som f 1ns 2 iyj
136 Krátkodobé rezervy -w ysc yy6
137 Zákonné rezervy -v ypq
139 Bežné bankové úvery j5 he1 ww tgi 4c xdd n0 nzg af1 ywz zlh fo1 fy7 p02
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2i qft