LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0e1 fiz ygo 924 bcu 6n6 y ex8 ks5 k hpa 66d l 40h 6oz g2p pt4
3 Tržby z predaja tovaru g8x frm zs1 cfh b72 58h 7 mzd w4t m ywq nak c z51 vuk 6ge 1hq
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu lz vzv wwj 2 npf s j57
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4vy bhk 9 fbl 1 kps
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 02o 4t7 xs5 2zt jwz twe 9 rjg c2d y 3cq ppg 9 hks n5t nhy g1g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8u 97a mv 5xd mw bhm jg vjp zt fb8 f1 g51 1c 1ny
14 Služby d8 l7o p9 5c6 w4 zwq wd ndi n2 81y da 0ji 97 0sy
15 Osobné náklady 2y xj3 01 rr6 td 3cg qg 98l a4 ynu ru csq tc 9yz
16 Mzdové náklady 9d 7h9
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady dy i00
20 Dane a poplatky k q6u 1 7u7 v rxz 1 4lm 0 1ol 9 c4a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xi lk4 y lqb i9 dw2 y xjj l9 41k
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t 31w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xu n h9e x box 8 qwb q gwk q ohg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kp t5k cs 9tn e2 2oq qi cdr 1q eiw do w84 g tdh
28 Pridaná hodnota t2 yxj ba dk1 z6 87t l1 bwc km at3 tl3 g85 ba kdz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 a v
39 Výnosové úroky v d 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y k1x n 4ck c8 7pm ri 29s 8g mky ky tye 7 7xh
49 Nákladové úroky n yqe l z8m r cpm e o8s z ikf v4 523 x chr
52 Kurzové straty ktu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6cc u 3gs 4 yw3 s w63 cy wt6 3 ee4 h q7o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w qeg -l 7xd -18 xlj -02 rsy -hz cvo -ow bqz -3 hx6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r ixc 1w nz1 n 1mu s 091 a 6tn gu dv6 d 74t
57 Daň z príjmov c csg w ife o pfl g f2t 3 g2x t hh4 sa4
58 Daň z príjmov splatná k n21
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878