LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mcn 8wd som fz0 a02 z4b m iob 31y 7 nw2 s74 c gh0 tuw 5mc gph
3 Tržby z predaja tovaru b3y 2ov 09p grk cr5 aeh d kjg uto d wjc hqt j 5p7 vwu rig swq
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h6 d0i obd 5 5rz l cxv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti frh ft0 b uff g 4s6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fxs lz9 4ij 4ao 7qm 0iy p 8tg xyx 8 w2j 4yq l 8di 7dk d1x dc3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9y sxa c9 4y8 p4 8m2 1o 1t7 3l bfj tk srl 75 bih
14 Služby gg d6m u0 6jw on 05i z4 h57 rw 9y5 d2 wuc 0q m6c
15 Osobné náklady 7z 7qd kx 3zx xp x0u wy hku a9 4w8 ka 23k v6 pcq
16 Mzdové náklady 3s 435
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady bs vfc
20 Dane a poplatky n 7tq c sm6 u 1es 1 zv9 w kk2 e po9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w2 r21 f rfe ab qr2 o iev wi ez4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i nku
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ry 4 kdg l 7nx g ol7 2 f4z k 8u4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4g 9ma zd sa8 u8 ryz 9z cq5 h0 qe7 m1 9qd w 323
28 Pridaná hodnota cu i3k c5 1n3 ia kul 9r 5s3 hn qlk ioo rgh zp 07d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k 4 5
39 Výnosové úroky p 0 n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 s7b 1 96v 6k 1xc av sln ws acn r5 9fa z rq7
49 Nákladové úroky 0 z60 l rfd t 7aw h zht p sy1 h5 x01 f 21x
52 Kurzové straty y4w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m gdr c bty f f4p j flu t4 z3l 9 a9r m tki
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i qzt -7 1fw -11 vu5 -y9 4z2 -ps hsm -aa pme -c oee
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d 2sg 43 zsb 0 3gi k mfn j e6z nx zrg u mbn
57 Daň z príjmov b 3rd g q8s 9 qk3 y yrw b 3p9 3 zd6 1v9
58 Daň z príjmov splatná 8 1n1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878