BUKÓZA Export-Import, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10008/P
Dátum vzniku
01.04.1997
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
2 901 158,00 €
Predmety činnosti
  • poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok (od 20.4.2016)
  • poskytovanie služieb v lesníctve (od 27.3.2012)
  • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 2.9.2003)
  • nájom dopravných prostriedkov (od 1.4.1997)
  • nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov (od 1.4.1997)
  • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 1.4.1997)
  • zobraziť ukončené
  • maloobchod - elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky a aglomerované materiály, nábytok a výrobky z dreva, vlákniny, buničiny, deriváty a výrobky na základe buničín, mazut, elektromateriál, drevoobrábacie stroje a nástroje, meracia a regulačná technika, kozmetika, uhlie, elektrospotrebiče, potravinársky tovar a polotovary, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, nahrané a nenahrané nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, laboratórna technika, drevná hmota, hutný a spojovací materiál, drogéria, elektroinštalačný materiál, odevy, obuv, textil (od 1.4.1997 do 1.9.2003)
  • veľkoobchod - elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky a aglomerované materiály, nábytok a výrobky z dreva, vlákniny, buničiny, deriváty a výrobky na základe buničín, mazut, elektromateriál, drevoobrábacie stroje a nástroje, meracia a regulačná technika, kozmetika, uhlie, chemikálie, elektrospotrebiče, potravinársky tovar a polotovary, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, nahrané a nenahrané nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, chemické výrobky, laboratórna technika, drevná hmota, hutný a spojovací materiál, drogéria, elektroinštalačný materiál, odevy, obuv, textil (od 1.4.1997 do 1.9.2003)
Akcie
  • Forma: akcie na meno
  • Druh: kmeňové
  • Hodnota: 331 940,00 €
  • Počet: 7
  • Podoba: listinné
  • Dátum od: 30.07.2009
  • Forma: akcie na meno
  • Druh: kmeňové
  • Hodnota: 33 194,00 €
  • Počet: 17
  • Podoba: listinné
  • Dátum od: 30.07.2009
  • Forma: akcie na meno
  • Druh: kmeňové
  • Hodnota: 3 320,00 €
  • Počet: 4
  • Podoba: listinné
  • Dátum od: 30.07.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
  • predstavenstvo:
  • Anna Hladká
    Lúčna 825/2
    09301 Vranov nad Topľou
    Slovensko
    Vznik funkcie: 01.07.2019
    Názov funkcie: člen predstavenstva
  • Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA
    Martinská 1095/16
    04011 Košice
    Slovensko
    Vznik funkcie: 09.08.2018
    Názov funkcie: člen predstavenstva
  • Ing. Milan Gilan
    197
    97232 Lipník
    Slovensko
    Vznik funkcie: 09.01.2008
    Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
  • Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 30.7.1997. Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.12.1999. Zvýšené základné imanie z 1.000.000,- Sk na 117.740.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 22.2.2000. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 12.6.2002. Znížené základné imanie zo 117.740.000,- Sk na 38.147.760,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.12.2002. Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 28.7.2003.
  • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou N 17/97, Nz 13/97 zo dňa 13.3. 1997 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
  • účt. záv. 2005, výr. správa, audit.
  • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
  • not. záp. N 80/2007 + úplné znenie stanov
  • znalecký posudok č. 03/2007
  • znalecký posdudok č. 20/2007
  • zápisnica z MVZ
  • splnomocnenie
  • podpisové vzory členov predst. - Ľ. Beňo, M. Schwarc, J. Iľko, P. Kubala
  • podpisové vzory členov DR - P,. Koczán, M. Máčaj, T. Sojka
  • not. záp. N 3/2008
  • podpisový vzor - M. Gilan
  • podpisový vzor - P. Hamaš
  • splnomocnenia
  • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit,
  • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
  • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit
  • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit
  • podpisový vzor - M. Jonis
  • osvedčenie o ŽO
  • not. záp. N 46/2012
  • úplné znenie stanov
  • účt. záv. 2011+výr.správa+audit
  • podpisový vzor - M. Želinský
  • účt. záv. 2012 + výr. správa + audit.
  • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  • Výročná správa za rok 2013.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Výročná správa za rok 2014.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  • osvedčenie o priebehu MVZ + úplné znenie stanov
  • rozhodnutie
  • Výročná správa za rok 2015.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  • Výročná správa za rok 2016.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  • not.zápisnica N 191/02 + stanovy - zníženie základného imania vo výške 79.592.240,- Sk
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Výročná správa za rok 2017.pdf
  • podpis. vzor - Ing.V.Jacko, PhD., MBA
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  • podpis. vzor - A. Hladká
  • Výročná správa za rok 2018
  • podpisové vzory členov predst. A.Zápotocký, M.Porvažník, J.Očovský, A.Lukačin a podpisové vzory členov DR - P.Kendra, V.Pačai, P.Mihaľko
  • 2x účtovná závierka 2001
  • 2x príloha k UZ
  • 2x výročná správa
  • 2x správa auditora+konsol.UZ+príloha
  • 2x účt.záv. 2002+príloha
  • not.záp. N 109/03 - zmena stanov+stanovy
  • not.záp. N 132/04+úplné znenie stanov
  • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
  • účt. záv. 2004 + výročná správa + správa audítora
Dátum aktualizácie
16.02.2020