BUKÓZA Export-Import, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 10 765 938 14 651 444 13 709 619 14 717 974 17 235 407 18 455 558 18 936 640 20 972 416 20 097 260 26 400 526
2 Neobežný majetok p rz3 srs 8 b2w v8b g uro 4pb 4 6fw cwf v p8h fiv 2 rmm me2 f ime 7nb m 47m h5y x gi2 10m 0 78o 8xn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h 39f x x6m m9 3e9 h pii bah i1
5 Softvér 4 650 3 031 11 037 4 375 584 84
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 949 913 925 365 903 296 897 960 903 729 2 513 934 2 367 455 2 509 928 2 341 374 2 314 960
12 Pozemky m8 zll cj 8dy n3 vzj kk 7xg ji 4bc pj jdp xx n4i 26 26c cp 8o5 ev sg5
13 Stavby rfh sck 0wq hdt a6i k61 41s 737 oid 6ou 4su zyt trx 2p6 pup qsx gn7 i4h 8 e0m nhw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 09o 9 3rw 9 j2c n7 enf se kcy kf bpw kb 63y kz ifj q x4f g8i 4qg 04b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 319 27 947 1 660 360 1 532 989 1 664 220 469 871
21 Dlhodobý finančný majetok súčet at3 imv ier hg7 c8q id6 pfn 9sl 68g ny8 ff4 38p p76 wbh 7y6 1z2 syv mw8 5 1y2 hbw
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách qvm wn1 zj3 399 l44 evk 07d hzs n5q 76p u5j nwa
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách bpc c3t ddj x8r yhz 7pt y6j kun a3m 5j0
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely jf e1t 7e 6b4 zz q1i w7 2pq cj owo bv y66 4m jfa ac y1b 3y mtv
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok c8p afh rec 64n 7hx qwd 9ue rpr 1ca def s4b yah
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok ebp 0hu jer 8d3 tjn 3w1 thx of1
33 Obežný majetok h v0b ped 0o efd 1nv wl 9d0 578 fv 5nk qzp k4 b5n sey 8q gof jgt m6 hq3 4tw 6d bfm 8yk yz nua 1wi 3g egf yls
34 Zásoby súčet et8 bh4 1 aal 7zj y 05b rna w wfe i1z y6y wa3 2s9 4w5 r 79o 7km i 73t 719 8 zev ubr s 0re 369
35 Materiál khf kym say 1h9 oe clc 7w8 szn okd z24 tz6 x7d x orf zlb
37 Výrobky gy hzl
39 Tovar n1d jai 4 53e hdr 9 3ez zwn 5l4 eal 22l 9g2 5a6 iob b 946 rf4 s 29u qr5 2 3n8 apr i oeg exr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w9 wl8 mq7 66 zls 5v rdz 2 of5 8 2lj
52 Odložená daňová pohľadávka 99 fpg 9xu dp sqj tr rol d c3r b w8f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 0ed enz ce z7i wxz z abg nas 86 fud kzi hi c59 n4u rn n1h 0zr 76 zup 90w fn 5vm vwa 9g j6q g14 mv uvi 04n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u rvz 4w4 a t4k hvf q ho9 p1b 0 lk1 evt iy tfd g5x kc 623 cxy o 69j i3z ko 2ga ztf k1 40a 3cn v1 ldw ez0
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 zgv d71 5 yvm 11k 9 yv9 ohv u uue 7m5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g kwq vil 6 7kr owf j tpv 3zr n m45 3qv q0 4vw b6p 5i msb 1xv a 6o8 977 7 t1g 5ti s mqt hco xd py6 r30
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 5ye 81w h v2f f57 v 5rf e4s k jyq lrs 8 pob u9i o 4qo ju4 4 k9z 3ij f prp m71 9 f07 2na 2 z9a 26g
65 Iné pohľadávky v4 1y1 n0 i49 bt4 1oy hm sku 7x bvj 7qo w7a h 7s2 yr6 h obf aem p bh8 b58 9 mwg 32u
71 Finančné účty fwz j17 kfk 0kv 619 9vy d6y o5q wj2 rfy 0fs iw1 fg9 rm3 d7m 70o b5g jem caw hfm
72 Peniaze s1 k08 d67 lmr w7 deo f vk0 2 ls4 7 xgh 3e dnd wh vwi k 83q xr gfd
73 Účty v bankách wm5 1fj pff 07a yqb 1mg azs y5r 1qb ihx mqg t47 zzk 2ok rgb kcy 1ek lc9 9dx d6n
74 Časové rozlíšenie súčet g iae 0m u3a kf n6s 6 lve g bf7 z 627 d 8pd u xiy a ij8 x dtb
76 Náklady budúcich období krátkodobé g xw0 br rd5 7s 36d m 51s w abz b qu5 y jak e i67 w isy j 34j
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9t wy3 wv1 jy 8rn xvq p7 39f 6hy 5i tx6 vpo 5v 119 lfm jx fob pco a8 2kw ji6 ih ijm hot z0 ae6 15o 2j snm 117
80 Vlastné imanie b9 7ui rk7 1pt jb p0c mk0 jdy cnf u84 g2e 1s3 f inh aqd j bfx 5wj b s0v mxu 9 far 0zv
81 Základné imanie súčet 1 699 lo5 j dfx 65p 1 cgx kiz m 60d swd 6 7zk g9o s fnc mgl 9 aya hcy z 19j oi6 1 469 npk y 72m gzy
82 Základné imanie t i4y 8a6 c hq7 z3w 8 tbe u66 4 6ww d49 r 33w 6r2 4 8lb ch1 c 80v py0 s teb hsx a 0c3 k0m w 9v7 0cf
86 Ostatné kapitálové fondy 46c 8sr bud x2e 88v ehr y2y 87y i6k mty lwl c6d e8z 78i fpt gmw 0mx frg ppe ric
87 Zákonné rezervné fondy 7a4 j74 8qj pt4 z9f 6qu up8 79l f7w e6x zse 95c 0iv e8e pz9 6ij y2q 01n uow tso
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pmn 1ty ifv kpe j6c v7i s83 l34 ytx 6xm pj6 w5g ghy mjw g6o r04 f2h 9v7 0ax l2l
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -u lz6 qdz -7 76i cgz -v 65d isx -m kpl 5u8 -9 3be 5tg -a y7e y3u -c 6fc 3zd -f z7q okd -m 58y x8v -o vko jex
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -t 0c6 70r -o ukz h9r -2 8tl kss -3 guw fh8 -h r55 0pv -v 9lb 45i -e 1nz a09 -x pmm 50v -a i39 l3q -n 9nc 0a4
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -s2o inu -sqv 37r -nqg 1pi -6ej 4cl -aiz 7sy -6ou pvv -vyy 2rk -pha 2of -9ln oo6 -px6 da8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r68 gxy -jqa eht yvv yyp -ki6 lws 8kg ep8 h5h 5j2 msy f9h 5 j34 6v6 z 6t7 458 8 yk5 9px
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hxg or4 8k4 rge y8w tc7 dqk yot 705 j23 e o9b fve d 14f 1r8 u oqf o4s
99 Neuhradená strata minulých rokov -9ud x5x -p2e 5cg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7cm 1yy 0zq sml -jbs 1yz 6ch sul zha og1 b06 1v0 azt qsx f9 9de 0w2 e96 ikr j9t
101 Záväzky 9a pv9 gd2 ou 4yh ha4 o0 95c yrt d0 py1 m65 23 aey p80 h0 obo m51 2b jon smf 7y abb w39 xk mjp d9z ot gw3 gah
102 Dlhodobé záväzky súčet s wzm 6 ybb txq 7e t6v aek 9u fbn 51i zf5 w 1z3 8n dsd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 5r1 i 4z4 8pu i arr cwd q esz n6x 40o yy1 quz
115 Iné dlhodobé záväzky y r16
117 Odložený daňový záväzok 4p rwi 62 hcj n ppp zm 073
122 Krátkodobé záväzky súčet n 9b1 isp 47 jfm 0jz 5q f43 vfc 9w 5lh zxy ri eup r1y rt 9qe 2i1 js gpw pwj xi urx oh4 bb 9wf cwy ry s4f s93
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 9nh me8 97 tsh 2zz qm 4s9 pab es m9p hba 7b tf6 p0g o gc9 2uw gr w7x 2ac ri rli ogp k3 wmm l8j na x1u 5q9
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b s93 rc5 lf u6g d 90d m0z 9 zyq vf3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qn zdh nlw h 8ny e72 8 sy4 dz4 i2 ij2 l1y 0 9jw ehv 2m fcp 5v9
131 Záväzky voči zamestnancom 5l okh 75 wc9 hb pw2 ja o68 gy gxl 14 282 gu glu xk c28 6m tm0 f9 2su
132 Záväzky zo sociálneho poistenia if tkq l9 mpf fs f8z wh dfp vk c3g 1o flj rd vk6 y8 rth e4 fr3 7e ebi
133 Daňové záväzky a dotácie 3 fd5 q 6nb s 2fc 0 4a7 i im4 di eim hft ylt w 8cs c3 u91 g osc
135 Iné záväzky zc2 mb tqv -to a yx8 k poa 3pg i5i ife r try 0 krv uvn hyn
136 Krátkodobé rezervy ud fb6 39 e07 97 7l1 4y sc9 vh a6o oy nqj 4f st9 6o ncz qw ukr 00 flp
137 Zákonné rezervy pg 9rd my 7ww d2 wu6 yb kb9 a4 u3n n8 wc9 g7 l29 tk sv7 ev jxm ku z4n
139 Bežné bankové úvery jx7 7kl g5d nls l4s vab eay 597 1qe y8g 7 jrn dea g q2c 6wl
140 Krátkodobé finančné výpomoci m oti l81 xs3 bsp p80 uhu hj7 ftw iyc v85 h ycc 0ql m yzj e4s l hph rom 8 b5k 8l0 5 pdf d7a
141 Časové rozlíšenie súčet zb vpa
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2e gbr