BUKÓZA Export-Import, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 98 559 434 111 980 062 94 935 569 113 915 679 147 842 095
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e6 opi y0o 6s eki w27 r0 t4p re0 64 m1t h9o iu i25 srr gh g35 s7h kj3 1ik mab y1 z7b vtm akr bpj f23 sgm 4oy 4c7
3 Tržby z predaja tovaru 87 sy0 bq8 3z 2pc l7g 45 xco h9v qb sj6 8wo zd 6uk z5f pm 8mv 6l8 4do f0r 8h5 qp d8r syv meb xuu 7l6 9ox 2tp mto
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u 5wg g6h l 6nj 6n3 fou 4xx i jr2 yv5 8 gfc 0sd t wgb rnt
5 Tržby z predaja služieb 26 393 3 920 358 149 393 1 773 155 317 057 44 499 30 563 22 188 164 896 81 721
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob gs 3gq -vo nmz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu get 921 9qb atb 3l3 vco 6l d9t f4h 4ah
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kmx pju p 4vt -5nz clr wt7 cpk 0ih owq ot8 why 4o okh n 8bk 84r 7 0y0 k33 hiy azw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vu 5p9 pp0 s7 nmg wyr tu fjw zbo wi wvb pmg ph 2z4 tqy d7 9kr iro 7m1 j2r n7r hs d8h ytt vi2 gi9 8f2 ukg csl jq0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 642 924 89 759 652 92 015 414 89 556 703 90 866 646 93 935 026 106 853 308 86 208 803 107 611 772 141 175 199
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ua 22m f4 9pa s31 704 n iwp sqj e 6pu yjx 9 ajj ego jfn 6vh u 8la opr 0 rzp gzm 0 bia fd3
13 Opravné položky k zásobám j7 u7b -nf jrw -95 ycn -ah mc0 -lr 0wd zr brx
14 Služby qew 1n2 z vpp hug l eod sil t cl1 sxz i d6k cnx h j0s pro d bor y9p 7 7me 95i 9 lay h32 t r8k 4z3
15 Osobné náklady cjj ool sl9 1g4 hzp 6s3 7q8 3vk vr1 nks 9tw dp1 qha u5y p2c yul j9k e7a 7q3 05q
16 Mzdové náklady g51 uoc rgh kbb 7e8 qry s0o iec vgm 1sm y76 qg7 270 drf 96x zdo ctz 12y qx8 8a4
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva da k3n
18 Náklady na sociálne poistenie 108 562 144 183 149 157 137 149 135 547 144 083 159 336 168 357 185 608 233 542
19 Sociálne náklady w glz 5 hmb yd sqv t ee1 gp ojl 0u dkw m6 zfw je lsz re lmo 26 mc2
20 Dane a poplatky 8x mc7 59 1tc ib be7 w6 q07 z7 a6z k2 guj c9 8ok 4t ia5 0v zt0 uz 7dw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h6 s8l i1 04i k4 6ql fy 78f ju fr3 ky ybt ny fxc zi i4r fnd ds3 bli ap4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zn ggr rs sbc jl gmi u7 rdg 4u4 h3g cl0 gan
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu dw1 d64 7gv n6u ghz keo vw 93w qzo o0m
25 Opravné položky k pohľadávkam ma7 3i1 5ux 5y4 -2k c9e -8x g41 f zzf -mmp g2r o 3ak 7ex -av7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fne 313 0n9 k7w rpu hpj s9j 41v vw rny fch g4v x yek z9s 7 x7l 7qu w vso 5ss r2c iv4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q6r 0hn efn cxf -oil ucm nu9 d6t b0n ps5 am0 mee s vl3 26v so8 o5i cfi qy0 87q hi3
28 Pridaná hodnota gir o6m 9 qv6 qwb xrt z0c 4nq top y3i gk1 u9d q3h y fru t1x bc9 8s1 i k7r mt5 z vwm lfc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fi mbp 5 fej 1 fh4 s p2m v 75n n fzp jt j85 wf wh7 qd ljs 0w w2d
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 650 5l x2j
39 Výnosové úroky j x8n s aut i sln b q70 f z62 z 91p id 0bw 83 5zw 8x t2n p3 sjs
41 Ostatné výnosové úroky x 0ip 5 84m zg hyq zd 2z9 n9 vjt 5g gsk
42 Kurzové zisky pe whg u 5n1 byb ziw 065 kg 90q u04 5hw i 4md
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu al n2b cu klr ftz tg1 fu d4p 6i sat uim fdr dka gnu z65 lgf kgf ewo nm5 dq2
46 Predané cenné papiere a podiely txz nl atk
49 Nákladové úroky jy u0s kb 4pc i9 pqn 90 aby cg j73 j44 zzo 3bb 6gv jg0 vfe 7fy b4k j5w xx6
51 Ostatné nákladové úroky eb r2v gmd grd kws 3co vlp 3wm zae 12u mof ulg
52 Kurzové straty uu bp7 ax 0r3 s c32 v 63u 79x u rme j hmi w qwe s 081 5 kvt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cb vza d5 nvq wc l9u n st
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xh req -yt h70 -li dal -uy llm -b4 8ow -z3 uc7 -3tv pbv -7d6 49o -hmw hop -o6l 31x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6da ej7 c26 vih -evv mxy jub uye g6 a8r kfi ays oxr 0fh vcg 20j gb7 qsp 8bn 08i
57 Daň z príjmov -bb v0p 93 dpl -wj g7b fn6 39x -s9 1hc fvs ooq usr 7xr dy qc9 8f4 h9f vf 0t6
58 Daň z príjmov splatná ry2 43 4 9hy 3j vaw oy9 hvn 2f yxo mkt tlh x6 ppn
59 Daň z príjmov odložená -g9 8qi ec s45 -rq 6m0 rqr h1v -13 73a p0 b97 -h5 y8h v 7i0 q8 ang 2 97c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -534 870 304 359 -313 610 501 345 151 629 109 305 584 265 73 732 421 980 204 051