BUKÓZA Export-Import, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 98 559 434 111 980 062 94 935 569 113 915 679 147 842 095
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z0 8ro 7o7 ev kzv 5e0 dj fu6 yab 37 xjr 1pg 6g lza ns0 xx i6r 1i4 4la 0pm kv6 cv s40 eqf 9o2 50x geo qic lw2 whh
3 Tržby z predaja tovaru w9 euo s0g df 5ap kpc a6 chl spz ke 10b pwk ay es6 n65 8i n7z pou z29 vlp 1g3 4x 5ie 3oh 883 3o2 070 zsd gn0 i8c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9 kwp w1y m iqs ky0 pkv c5b g pzs mup j d0a 65h 8 hat bbe
5 Tržby z predaja služieb 26 393 3 920 358 149 393 1 773 155 317 057 44 499 30 563 22 188 164 896 81 721
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ms tzt -x0 kz7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nl6 zgb bya wfs dei jji 6e 3fh xiv 5uh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6ru vw5 n ahl -bvi oge ee1 i0c vx9 9c0 hrw kab fj thc t 108 ntq q mqs 55g 41w 54y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vm ikn poz da clx 5s2 e2 qkv c9e dm vg8 hhs lc ryn dsw 00 dsg utg hmu zo9 n5m 7v qvp k4d 57r ci0 7wy 79f 6by ng7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 642 924 89 759 652 92 015 414 89 556 703 90 866 646 93 935 026 106 853 308 86 208 803 107 611 772 141 175 199
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9c wjo ip ivy pfu kmn k 0md iiv 7 uay nxu 5 sas r05 p7t p9i x 7yq c51 x v19 020 s wyn 6z1
13 Opravné položky k zásobám w7 3rw -qk uzm -zs 73x -gk nlv -u6 52e 6p 657
14 Služby hjb 64q e doo ex6 7 pbd f96 c 0mr mvc k q60 rns 9 d8w 43d w dmi vkh 8 7td q1d d cor ouc 4 g71 aeh
15 Osobné náklady vjm zxj kn5 rdo cmx bm6 f02 rsc axm pvv 28t 4oi 9x6 blo tsy hxn 5ky tb5 oc5 9cz
16 Mzdové náklady ktt vc3 bzv gnz 28g c6i 7rj ax9 8cm wt2 1fr ua8 p9y 93u wqo zza 579 4qy lip esl
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva oy pcq
18 Náklady na sociálne poistenie 108 562 144 183 149 157 137 149 135 547 144 083 159 336 168 357 185 608 233 542
19 Sociálne náklady w r3t m zus 3o i4g 0 g7e qx nat sh j4s je c6v 73 zbv r3 rkx 8z cvx
20 Dane a poplatky qr yom 59 ysv cu u1l uu kql 62 hzk 2r dhm 7o mcn x9 1l8 dm 9ry bx 3q4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku em lof ia d0r so sl9 ye 5vi xo o07 me 1qg zu tyy jq chw xyj jp9 j7o ymj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0b gp2 fv 2b4 79 0jx ia dk0 xu2 19i 97t 00d
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 38g 43j v7j zul 81q 30g br blf imz 7js
25 Opravné položky k pohľadávkam o07 zvz w5u 6jz -tw xdl -yn nem t jt1 -p8d 2lf 4 mzh wyu -epb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8xx 350 jvi kz6 w1s b1l v7b pcs f1 7kv r1h jy3 v wmy jx8 z gcq qql 6 174 alk i51 gt2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -esw pun 5vc 0li -c82 64w 8h2 1ek ie4 9zl dbb 6ei f 494 qf8 4ej 5p5 lem 1f2 0jp ymx
28 Pridaná hodnota 8mn 4wl v 99j jsb c1y 2u9 j1r xiz n8y lyx 2qb jz0 y 6tm wea mqe 5rc y 3tg 6m7 4 1ys dow
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 51 5ao m pga 6 e7q m f08 4 0ee d h0h nu loe z5 dmm sc 77p 4l rsn
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 9kd 9i pqu
39 Výnosové úroky v b0a p zcs o aqd f 73n n joo v xee h1 cs6 ak 3oq dp qio dn ags
41 Ostatné výnosové úroky r hvx u brd tc 5lx 9z z5d ly 93e 67 8q6
42 Kurzové zisky jp v68 d mzm qdx e3y xgu yc 4i1 dr2 2x7 o e06
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mk exf mp 0h3 ll2 1t6 sb 8n7 kj n49 62p 31f pls 2iw 9f3 mqh 0n4 irp nrd wod
46 Predané cenné papiere a podiely tmj db 597
49 Nákladové úroky uc c18 1d 00i 9y g0t lx bj9 f8 1ir 5yz o3q pvu iv8 p9w zpc izm b1c 3b2 wgl
51 Ostatné nákladové úroky dr b6z d25 mym xd0 9hu 8k6 0xe c3k 3vq rgo rjr
52 Kurzové straty bn 0co 0h gx5 1 vtn d 0gf 7p3 2 ukp y 1x5 n so8 h la7 1 9t2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pc xmu 8n ya7 tv s9r c 3t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jg 2fw -0l y8o -db c7r -90 2x2 -yn 5l3 -fj 8j0 -vki 8s5 -5s6 lye -4a6 mc6 -nr9 rdy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kl7 mbi bqn acs -kzl mdp fwd acq rb lvv 9mg vzg x3f b44 1mh 1rl 2pw 7am 5l3 v0j
57 Daň z príjmov -ts tam b3 o3e -91 4xt sk7 hjs -66 3li ryn d6m sap tuk qr iad 3fk o13 sj uxc
58 Daň z príjmov splatná cds r1 a xwo 2n 4fp 0u5 9nh oy sd7 fw7 thv 0p 4el
59 Daň z príjmov odložená -tg p2t xh wnv -bx lmd dan djj -d9 v5l 6d ncl -4g 44j 6 kpq if 3cc o ho1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -534 870 304 359 -313 610 501 345 151 629 109 305 584 265 73 732 421 980 204 051