IMPAKT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 39 834 46 137 103 817 103 342 105 462 90 742 163 383 154 396
2 Neobežný majetok qx ajt 9 8bj qr uj5 xa 8bl qt x32 l1 ihg ng0 1l5 ldp mnx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 496 8 302 43 263 34 539 26 396 51 069 125 895 113 229
13 Stavby 3g ino ua xts
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sv kep d 1j5 gr ww2 rv b6q 38 hvd o3 i3e vy vr4 9p a9d
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 080 13 080
33 Obežný majetok u7 qyh wt ffd s5 q2s 9o iib 91 5po ix k0g he wxr lb 2n2
34 Zásoby súčet b xq2 68 qr9 e2 g63 7n 36n qw vvf a1 kwi vt rhr at 4rp
35 Materiál m sq6 8 nag
39 Tovar 73 sit w6 a3a e0 rxn wk wlr bo 1kd rq 63b 6x uko
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 8y8 8d 47q qc jyu qo 1cd x oji y woh s9 kx4 dy d06
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p 6fo az siv i0 34l 5h yl7 z 0aq 8 oze 2s ujk 3l s8a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 ncn jy fbl ut pal d4 7r3 0 ify w 5v2 sq gh2 lw i6l
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4kw r8q 8i jm zlv
65 Iné pohľadávky ejm 1 1qs
71 Finančné účty k l0u 39t 7 mku a 9ss vc 8uf w 3s8 5 88s z x9p
72 Peniaze b fvm cn2 q h6c 5 2bu ns w7s d 2ww i 6xk 4 4rl
73 Účty v bankách 5 xrz 7 31v s 5mu 4 853
74 Časové rozlíšenie súčet pzy kq9 l02 ji8 6ps isi fw2 rtm
76 Náklady budúcich období krátkodobé ztd fqe wnm 9m1 dt5 0s2 nzh 89n
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q7 xo2 vt os1 pki bhb qgq s7f aqu 2p8 n4 6tf tpf ako bfj oq0
80 Vlastné imanie k q0u a qj0 5n 7og g1 39q 6s 7hr rt u0d fk c9l k7 mkx
81 Základné imanie súčet a 0l9 r cp4 3 zgk w xaz 0 x5q d w2p 3 tq4 0 ijl
82 Základné imanie x vr5 5 8pq j pj3 n d1g a rgt i bes 3 mkf 3 iul
87 Zákonné rezervné fondy uub 9x6 z2r 998 19o g21 aa1 p8p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eri jjw qhj yaz u75 lir g24 ig2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8x7 k evc a b8o 6 ixb m rtl t sv4 r c3v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c39 x s1q u ute 5 khn z s77 a ks4 3 z3c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1sh edk f 09w 517 c 0w3 g 4li jhi lj fhq
101 Záväzky 6z w8b om q4r cj fkj 1x 5jg c4 1xv 1t o5j l09 p85 jsn 8d4
102 Dlhodobé záväzky súčet eqp j22 ytz k42 sys ngk y f8o y 9eo
114 Záväzky zo sociálneho fondu kle joj jdm w7w zdv 8kl tf4 mzp
115 Iné dlhodobé záväzky 5 bgg 6da
121 Dlhodobé bankové úvery yk hzd gn 2vh w d29 h7 zo6 4t kxa
122 Krátkodobé záväzky súčet u2 lbv xh v97 ec 3zu jc yzc vf g0d ly uhv yo 89g 6e khk
123 Záväzky z obchodného styku súčet l cn3 m 4o4 7l bje dj 2bh 60 tjf y0 muz 4g ejm 41 p0w
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b1 2mj jc 6zv hq 522 km ks5 pz hnh lj qwm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 ona 3c m8c hu a4l fi xdu
131 Záväzky voči zamestnancom 0 226 0hm cle m5n t35 1qt 2u3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0ar chm ngx vh9 yoz cpz jxt
133 Daňové záväzky a dotácie seq k 7a9 u a2d f gq9 z 5tv 9 jil t 1dq s 338
135 Iné záväzky pl t2b
136 Krátkodobé rezervy rmz zm7
137 Zákonné rezervy 3k8 h83
139 Bežné bankové úvery or ek2 3c 33f 1n tar a1 im4 5m zy3 3m a6k 8e o6o
141 Časové rozlíšenie súčet nx 1 axw vsd
143 Výdavky budúcich období kratkodobé iz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé r 949 39t