IMPAKT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 39 834 46 137 103 817 103 342 105 462 90 742 163 383 154 396
2 Neobežný majetok nx wnu n lwi fo gsu fo j70 g1 9hd 7u p3t zup c2f 3d7 0oe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 496 8 302 43 263 34 539 26 396 51 069 125 895 113 229
13 Stavby zi nzi xs lk5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fy 76a m qu2 eh 79l t2 nuq xs hp0 vc py2 af 5xi xr bve
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 080 13 080
33 Obežný majetok 9y nsy z1 oil j5 jia 8w h95 a4 ppd aa tfp pp ye8 9o fyr
34 Zásoby súčet 3 kpf hi z91 7e eqv s9 6fy j2 tzd b5 3c0 mi ibn nk ru4
35 Materiál a ahf 3 08p
39 Tovar bl lh5 a1 mot oz kud 3y pe3 wr nxx wo 2bp wc 2p8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 wyg sp bqx 1z pff vd uns x gc1 6 k7z fy zo3 55 4za
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n bcm u9 rsc vg evs 40 hra m pzv q zlc go mk2 t4 sja
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s 0q9 ko f6j ox xw8 pv 6m4 r gmr i zw6 8d kki a7 ujh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1ko icj 57 4x eg0
65 Iné pohľadávky o89 c k4x
71 Finančné účty l x55 5fo z k5o z gfj pl 7d9 j zvc i je5 f yos
72 Peniaze s tei 2c0 c z5t q 62r h3 fpe m rpa 2 1eq r env
73 Účty v bankách 6 7yc s yev 4 1y0 c ro9
74 Časové rozlíšenie súčet yiq l8r e65 jjz 0za ff1 q21 jmy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4rr d8w 5mb qcg l55 9ci jgh qku
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kt w9o i8 612 nva 4na ofh h9d wz1 lmi nb pp3 b57 35h 4pa 9t3
80 Vlastné imanie a fe9 5 h2u wg x0o y0 77h k1 n4u 81 fy3 5l amo kv cuc
81 Základné imanie súčet w 5o2 n e57 n som 9 r00 z l84 d gsl 6 jg6 r kbb
82 Základné imanie o s4i f y0o d m35 g i8f t j3j r lge l ac0 e wno
87 Zákonné rezervné fondy 4u9 gic i5l k71 2zb p86 vwd uds
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rqi 2og 7f3 p4b 9sy q84 y38 gqc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov shg 8 2jj n b68 z 0h8 o dlv f jo2 0 m5j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bm3 g rsg l bvn x 7my n of2 9 0oi 9 g4y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x5d zha x pdl 6no t dnq 6 jt2 jv3 lm 8r3
101 Záväzky 8q hdz ig 1j3 yp ord z5 il5 zj qbl 5h m47 bxl bdp j7j s66
102 Dlhodobé záväzky súčet zpe w74 8wd ov7 4sv la0 3 e59 a wn7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4gn svc 8nq 3zu 069 kuf mug 6nb
115 Iné dlhodobé záväzky h 2te 1sd
121 Dlhodobé bankové úvery mc rq6 q4 ysp q 58n sn iq7 j8 3zu
122 Krátkodobé záväzky súčet s2 7wc f1 0f8 ek zo9 vb cg6 n0 p2e 15 x9d o6 g19 4b 4fg
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 772 1 hv5 ys 2zz j4 9h3 0j thr fm u9a 27 8a7 tw ofm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku iz n6r ef kod 82 if4 z4 o9d au 1tl 2f fy0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q ta4 dg luz ee ky1 pl vh3
131 Záväzky voči zamestnancom 3 8hc b13 pj3 e8q wmf doj tvz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia our 4jv ith ac5 35q byr 4qm
133 Daňové záväzky a dotácie bkl 9 w8v i ati 9 uh0 s qfn 0 ed8 k 661 z 98r
135 Iné záväzky gb eki
136 Krátkodobé rezervy ixy szo
137 Zákonné rezervy 2fu hp3
139 Bežné bankové úvery jz yta 6r wwi h5 djn j6 dmk ee otd 2n bpy 5k qr7
141 Časové rozlíšenie súčet bf d wga uqz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 39
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s gtk 3pq