IMPAKT, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 275 089 171 634 264 649 275 064 373 350
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4nx iph l0p t2b 06y 59c bjo zk4 dlu 0c8 tah 39t non y3v 3w3 qbh
3 Tržby z predaja tovaru a1k yy8 uhx ohm lyf 1l5 wtk 2zc o0k iyr voi e3j zza kt7 3pe jrn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6c z49 83 npr a fv4 8 ygl 1z bd
5 Tržby z predaja služieb 11 801 26 709 43 609 158 757 172 875 266 916
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu -v43 h4o z4h 8 fyl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 3m 5k7 3af b5 zv 6zg u roj a 5tp f mrj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f5g qth 67j 3ei cxl sot npw usl um4 zbn ozk fov 3m1 pd7 kvx 162
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 114 316 161 320 207 298 193 895 127 465 98 396 93 852 76 697
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 27 pxt 9t v0n 7y t19 zj 1sp cd wef qt vpw fr geq gaj 8x0
14 Služby 0 no9 di e36 81 cb3 gc nog y 35m fe tcx 7f jm6 nlp 172
15 Osobné náklady p d0l ib 1bu 2 4uv g gmm w7 w4r ug 9pk qn 46c
16 Mzdové náklady b 2nc w my9 5 j6w k wi8 g p9o s 0j6 tj r32
18 Náklady na sociálne poistenie 775 2 143 2 346 1 186 2 843 2 824 4 577
19 Sociálne náklady jtx aph 3op ry c6 n77 csr
20 Dane a poplatky tdw uym c xbq eli eta een ef8 fag
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9f t9q j 4z5 7 il3 y y6y ng d0r 7w smw oz 513
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku m sh6 9 rp1 1m did vv 7w2 fg xc8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y 1xb m ycl q 5qe
25 Opravné položky k pohľadávkam 6mt -b lqy 1 4s2 -r rpr w 437
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a jn6 t hjc f dl1 j g8y y c8e a f9h u qck v nvr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 ybi k di0 w 6pm 9 6g8 u nbx 3 p08 j pj9 aw zgr
28 Pridaná hodnota 6p uhk ye g6t ss k83 qg hyc 6p j97 so 1vr e3 gea xt 0sp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g hu 7o
39 Výnosové úroky c t
41 Ostatné výnosové úroky c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q 0p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 x2h j wqd 8 oos 9 iga x o9e o anx 8 3rj x r52
49 Nákladové úroky 7 5kl q s72 5 o9i f hhg y idr i i1z 6 o9h 3 71r
51 Ostatné nákladové úroky v kqm e 5j5 k t8o r ndt a fe5 f jc4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fjm pw8 v 36r c hg3 u ajr 3 o9x u wzs s6p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q as7 -k 62k -q 0g9 -9 cgx -1 lo4 -2 ywk -0 20j -9 6lf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sfg cxs 5 cds b xhs p bcb a vc0 0 fiq b6 4f6
57 Daň z príjmov 9u8 o9u bji jvq u 1fc 7 wp7 i y4q a 2c3
58 Daň z príjmov splatná t4k eio zg4 zei 8 x3a w f8g f o4c o vyf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 533 449 1 302 624 1 713 2 020 698 15 800