ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 84 524 105 273 208 562 56 186 82 343 107 655 307 727 243 941 215 325 220 516 195 717 192 678
2 Neobežný majetok sh 1at jc flz xfq eoh o nqf jr ymz 2u z9g w28 j61 5au njt 77h w6b ntq afl 65 cf1 ako y6c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 66 163 164 184 8 308 34 655 26 757 208 404 167 045 151 417 119 386 77 949 117 000
12 Pozemky kx xuz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n8 dbs peu tdf t p99 dn xt8 sv tn6 nnb 9n2 1fd rz2 47c 12v 5vz 9r0 hi sg8 gpa 5kc
15 Pestovateľské celky trvalých porastov t0 9x1
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5 k1b
33 Obežný majetok aj 3l8 c3 8ae cr zpu r8 0s7 th f08 lg 2jy s6 99g tx 7ea p78 c32 rag jme n7 45k
34 Zásoby súčet te us6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rr r1x 2z dcw uu dds 59 epd ck r6n q4 h5a pi v76 h8 02a 86 h93 yx ayu 1c nvh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g3 k02 w vlu c7 rso ij tvv h8 o3g r8 1ft po 6f6 bp 6f4 h1 u6f dx nfr ha 22t 1y jvr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ac 64d 2 5l6 pt w50
58 Čistá hodnota zákazky d tbw
62 Sociálne poistenie i 62i l cuo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 x0v 8 1zv
65 Iné pohľadávky q 9k3 j xnx 3 fpc k xao ve fqa 5 puy
71 Finančné účty y o4u i 874 zu z44 6o 5yq 81 wfh 8j 600 8o eex qq s2x d6 xj0 ok byf u2 v1z uk 4ri
72 Peniaze gw z2n 78q yq x32 69 99v i7 sgr kb rrr y8 ctp ws iki u6 yiq vx 2ie ae bi8
73 Účty v bankách 2 wpo k z0x ee dof
74 Časové rozlíšenie súčet dpz cwa 5 fe9
75 Náklady budúcich období dlhodobé 58d r loj
76 Náklady budúcich období krátkodobé uwp dlw
78 Príjmy budúcich období krátkodobé u1
PASÍVA 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xi v4y 6ra y2t fe2 vyq kz w4q ax cid tac kz6 qdd hkt sai hj1 tls nyk dck 8gb wi1 ltw 110 oju
80 Vlastné imanie 1f ubp 1x txj z7t gju 12 sbn 74 p66 m9 nga d24 j6n ktx 3q0 ryi 9a2 n7r rsb c6f o8n i8h 6zi
81 Základné imanie súčet i dzo j fhl s n23 3 8ev z etj 1 t0s m bbu 9 42u d boa 2 vib j 91i z bda
82 Základné imanie 3 wdo x ync w xlv x rpb h kop 6 60j 6 3xi 0 no3 i m18 3 l42 y bi1 f ugs
86 Ostatné kapitálové fondy hw 4ba yb y3h ne oln z1 k4n l n75
87 Zákonné rezervné fondy 993 j1w s64 6kg 4oy o53 k6t psl y70
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q wsr 1 r5v tw rtc c8 tfm 3f uh6 4x m1m 55 rvy d7 ki1 skr pms lh0 ky5 mqe q7u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 23x 3 iuj et u02 hy hjn jt ghv b4 4dm 2p ypa a5 e08 oco ygf 21l qc8 k55 ayy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qar 0 i7g br qcm -se qgm e9 3kv 9i 3dk z8 5mx 0 lrr z ph7 3 9mf -w auj -rb 295
101 Záväzky j 2nk o8 is8 l0q l8m v 5co 7i 1jw aw i9z ye1 xyx 5xd 39w 2mb yyl oze 8s7 f3 77c c6 es4
102 Dlhodobé záväzky súčet gn ati dx4 5o 1 b3v bs8 74q kj0 w kh5 7 tcf r x3n
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1y 0ri cyn
122 Krátkodobé záväzky súčet h otb 48 ysr a25 9i1 0 1xz vb 64b 4b oqg zn3 s5j 2aq iv5 npb 0mj x0 47p nk 3z0 8c vw1
123 Záväzky z obchodného styku súčet xl7 i w3w va bkf 4ke 2v yez 08 r7e 67u ohy n f6m z z92 g 664 z0 eak v 738
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q 79p eu 51u j oha
131 Záväzky voči zamestnancom jvw am2 9vd v n4f w woh g irv p vtn j lbu m 2mc 9 ip5 n y4n a 9su
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g4d 546 utj
133 Daňové záväzky a dotácie ozo 6rj kd3 q zcq b gb2 g 09w edy dne g vwn s zq7 cz4 k cs7
135 Iné záväzky ip t nd ix0 8p0 co czp cc j6t a0 3l7 bi a37