Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné - Podrobnosti

Vložka číslo
10651/P
Dátum vzniku
09.10.1997
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (od 1.10.2016)
 • poskytovanie telekomunikačnej služby, sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu a obrazu prostredníctvom siete internet (od 24.8.2011)
 • prevádzka a výstavba televíznych káblových rozvodov (od 6.9.2001)
 • šírenie nezmenených televíznych programov-retransmisia (od 6.9.2001)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 9.10.1997)
 • maloobchod a veľkoobchod - priemyselný tovar, výpočtová technika, videotechnika, elektronika (od 9.10.1997)
 • reklamná činnosť, inzertné služby (od 9.10.1997)
 • agentúrna činnosť, organizovanie kurzov a výstav (od 9.10.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.1 zo dňa 24.11.2000, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/98 Z.z. Dodatok č.2 zo dňa 2.3.2001 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.5.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • dodatok č.1
 • zápisnica z VZ
 • úplné znenie SZ
 • zápisnica
 • Podpisový vzor konateľa.asice
 • osvedčenie o ŽO
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 2
 • účt. záv. 2004 + pozn.
 • účt.záv. 2003
 • účt.závierka 2002
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
Dátum aktualizácie
27.01.2022
Domény