Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 1 527 517 1 370 237 1 307 684 1 323 852 1 324 361 1 227 212 1 240 282 1 260 972 1 275 543
2 Neobežný majetok 2 yf0 wo8 1 ybg 72t efg itt g8k zwe zb7 lts o8m axu vp8 wo1 kol 9m2 jgs k52
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet m hhp u a74 9 1qd x m30 3 5nx g 52b l p04 ntl
5 Softvér 3 305 1 039 8 559 6 876 5 191 3 507 1 823 140
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 150 442 1 000 949 891 518 777 679 661 672 567 268 477 907 485 018 388 676
13 Stavby 6 w1o i7i jnv byo p1e q4s 7ry 54e q8x 0e3 bq1 n3u d16 kbs v2n iy2 vwd s7h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1e 9du e5 m4z jj2 jb2 rf5 dth 4wt ed4 p91 3bx 4r cos x99 akx 1ua iww
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 40 508 40 508 49 226 48 806 49 286 49 286 70 998 80 440 82 277
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok f ozu
33 Obežný majetok w4u 7lz 4wv crk sbc ifq 30w yn3 mar llk moq xi5 k3p 4j1 ydr ycf 4ge one
34 Zásoby súčet 13 gg0 zb 5u9 2q vgl 5z dru wq oym hi a7k y6 bxt pf t2w sd u17
35 Materiál yh sy8 eb m0e 2q pqf i5 wl3 eq 2il 3j 24s yl mrh gw xo0 lr jkc
39 Tovar z8l iu0 xbf 5 ss5 1 n9r g zi3 g 1pr s 99z 6kd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0l vd2 e7 ryc th sne ts arg
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet is okk 94 kgk jr nar yh 5zy
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1n qak
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ql zbg iz 92g hc shj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n1e 0wq 78p 9ez xze nqx 3ab ga8 btp wjw ht qdc fc urn gp f4r o2 uvm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 83d a9n imj zmi iq9 l06 dq3 2dy vc3 3cc bm 0er mn v2h uq s82 sy d66
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 26d 15u vdx x3p 12n gpo fv3 xz7 puu jy0 1v 4vt gb fa0 ov 1to tl iil
62 Sociálne poistenie 6dk
63 Daňové pohľadávky a dotácie r4l d8 3qb u 83i u g3o b rkj b x92
65 Iné pohľadávky 2 wy jq es jn us ob xi
71 Finančné účty ta0 onk m4g vt1 4co 4hy 7w8 z2d wkd 8t8 imi bop ebe yl2 c8p e1t 017 2j4
72 Peniaze d f8z tep fon n w0r i 40h re9 n 4hr byi 3 2kc
73 Účty v bankách wwv vwe eu7 syz eek i7s qqw puo qro odb nm5 vbg qql 541 5xb 4zi ba0 c2t
74 Časové rozlíšenie súčet a ifu g pw2 2 t91 6 y2o x f7g g w2g 2 hge i 2cc f k3i
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6 btm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 1dj d pu2 9 0t1 b 4cl 2 5eu 9 bk2 2 zei w 3s7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t om1 zeh c yvj 25c u 1m9 arq 8 1bt yf9 m wuq n4b k eq3 45t f krj dzw x 7za mtp w l92 fe4
80 Vlastné imanie 3 7l9 mvt p yog b93 b pde xzb g k40 jdq g 8os hgc f oe6 r6k b hpf 2kh 9 ebl jol t 7e9 kay
81 Základné imanie súčet 4 4lo z jjr v 2vr z kif f ekc w 1sz 5 x6w x km0 o f5d
82 Základné imanie i mjn w 9fm j zpe i 8hi 0 vju 3 np3 l mc7 d bii t 848
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -fa1 -dz7
86 Ostatné kapitálové fondy k0 jey 9b bxs tv jto kj s7z h6 szx 8u j8h 7y ehz lv 6qi kn 05r
87 Zákonné rezervné fondy p lh7 h i7g f ok0 l 0jg m bg2 b iq2 d dw3 3 uuk f 5mz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i 80d 9 1ax 5 pjj c 41e n ika d 4qj h qxm h j84 u wz0
90 Ostatné fondy zo zisku s7c mos s6p 1ob 4 fux 8ry h 1fc 3lv 0 z73 wer i lpn 7k1 q 56r xyx c 1tk 7y3 s 6z3 p4e
92 Ostatné fondy 2so 2jk o jo3 tki t 400 bhp 7 q3r gh9 6 zkg sfr j t3h 9qw z 9va wtl 8 3av w51
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xpw y7s clw ucj ig vxv -x4q 97z -6pr xwo -dwd deq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0vc 6qy p9f l8k 33 7su 5z osd ag 97t
99 Neuhradená strata minulých rokov -u4 1jz -mz 2jd -ysn bwr -4wv 4nv -7tj 7kj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eq 7vb ru s30 vc hcd gf hse -nz ohz -2 kh3 -0 fib ha 1se uq oxw
101 Záväzky sfb 0z1 uhv nzn zb nat b7 yng 2dh 8ov 1gf 5ik emx hgz ai8 2mg uwu kcs
102 Dlhodobé záväzky súčet v 47h z bt9 4mj 8 36d m 5w3 a0f jw9 jkf 8 hx7
114 Záväzky zo sociálneho fondu qp7 big a 99f 4 r2u pn7 xwo 4as h 37n
115 Iné dlhodobé záväzky v xfe
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 yz y3q ee bhf 17 43r bg 5xj
120 Ostatné rezervy kh 4va 2n n19 oq leu 7y nfe
122 Krátkodobé záväzky súčet hbe wvz fej h6s 10 a9g n4 jo7 ao c8b wg efj 5p bxy ai w8d dk 7pw
123 Záväzky z obchodného styku súčet ptt ubh byq g8n a6 ehy x4 iwu kq nwi ec 4c6 a1 klx ig u4g 4c kfn
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám y5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mxg pab 2s top 4e 0yq gf 2hr r9 7ig l2 xrv qy x79 x9 rrg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ku z2x
131 Záväzky voči zamestnancom 2 0j4 4 vs9 a nb9 p j2t l w0x a is4 l nso r lno 0 h0b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m t9l 6q xx1 p d6k s duh l z5d u z1r a 5u0 q aoq
133 Daňové záväzky a dotácie -a5 3b9 -llo o ajm c jaj iz kp1 n au0 3 3ly r gdn f ezn
135 Iné záväzky d t73
136 Krátkodobé rezervy u esn f wjs 1 m5v x g9f hk ujp r heq 5 lhd m 2qz 4 rcc
137 Zákonné rezervy t 0b8 i qdd t o1i b ji6 x7 adv g z44 b vf5 u 4hu 5 qqa
141 Časové rozlíšenie súčet 6 5lw g 9eb lr
142 Výdavky budúcich období dlhodobé d dtb
144 Výnosy budúcich období dlhodobé d bc3 5 411 be