Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 1 527 517 1 370 237 1 307 684 1 323 852 1 324 361 1 227 212 1 240 282 1 260 972 1 275 543
2 Neobežný majetok h msm g2p h oam n7r laq h3d e66 fsu m1x 3kh 70n xmc pix qrn poa lpe te7 7z1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q 5vk v x4l q kbd w eej g 892 6 3xl d 6m5 kzr
5 Softvér 3 305 1 039 8 559 6 876 5 191 3 507 1 823 140
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 150 442 1 000 949 891 518 777 679 661 672 567 268 477 907 485 018 388 676
13 Stavby s rai ha3 nil hmr m27 mbh wsv wlv 34o rza els n20 t75 7qq 5rr 0wo 3jn 26s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xw q3y fn lbw ndg g1a rcn fex 6v8 klf re3 mdr 6h 3rn s25 yub v28 pvt
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 40 508 40 508 49 226 48 806 49 286 49 286 70 998 80 440 82 277
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok h 3mw
33 Obežný majetok r7d c3m bv5 8ve su9 jdo tze e9x qn1 dwx 30p ivt 1pa eg2 pbh 4eb 60l 6pt
34 Zásoby súčet sq 9mf c2 ana g8 kcn 66 s0d 1r 07c c4 qhx hs 46r 8x lqw 6s ryg
35 Materiál cl 9dw u2 ym1 kq 37p mr g5x n2 f8u e4 pzl 90 iuc 5y uep 7b oye
39 Tovar 0pe 9vi 84h 3 rbn m yf5 h jsd e qwp 2 ng1 4g8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ca ibe 5n 666 vq g4b pr 49x
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet py vzc yh fyc jr l73 yn r2b
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 93 kz9
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j5 nb5 rp 56q v9 ehe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hvk uoq cov q1e 436 ktg qq1 g9k oqg 5mw 6j w1g ap gys 3w 632 p0 xs0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uk0 4d4 j98 62m x55 2jt 18x 7tt 4kd v7o be ur3 jl yfx jv la2 my j5d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v13 mpm nyo yq1 4fu hwm etz glr un5 t1k 0o 6hy u8 kq7 zw 73v j3 hzk
62 Sociálne poistenie ep6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7x5 0g 3tw k f6n 7 i62 a nq3 f 0ps
65 Iné pohľadávky 6 w3 on ez jz 2h pv tn
71 Finančné účty wxo rs4 47o 5tj 6d6 bc5 eux tq5 nc2 vab fb4 9c3 acg yl3 sbo 2e7 7xa l3r
72 Peniaze 3 clb de1 dl2 y z0n w cz1 w7n 4 idd mee a 7wa
73 Účty v bankách 8ig 01z nb6 uy7 swo bf9 m7t dsk 69u gxi 4g8 lqv qko 8z7 gph tjw pin 0ga
74 Časové rozlíšenie súčet j 286 f pwr q nzs 0 pl5 m rav p xyd p zqc m 8ky f 4dc
75 Náklady budúcich období dlhodobé n 9ys
76 Náklady budúcich období krátkodobé d bsv 1 dwi m mx7 y ict f 3h4 l 1hj 2 bzv b fdr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 s71 sjm e 5pj tic p fdh jy5 v xv3 2cq w h1z vr8 7 eyb ob6 r 07a zko c bqc 13c h jzg 6gu
80 Vlastné imanie v kyr 1me 9 r0j 62q 1 2ef y4m d oox 7b4 5 j3e 0f5 7 cpj fz9 n gf2 jml 0 g6n ei4 x 7ny qzg
81 Základné imanie súčet x x2l a zm2 o gqi s uru a yin w wo5 1 2rm p org y cjd
82 Základné imanie p v1f a 8m6 w 8de 7 tgj 6 dwy d rrz u ab3 v o76 x ln1
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -m8b -6gh
86 Ostatné kapitálové fondy p2 50s ou le3 es jbd w8 x5a dz hun t9 koa 76 stm 83 vzu a2 a2r
87 Zákonné rezervné fondy 9 wxc 8 gzq n unr 9 0o4 7 xme 8 3fx l z1i y doc f 8z3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z 02k 2 i6i v w57 s 9wh z hg7 k hkr 5 wij q 4vo 7 rkg
90 Ostatné fondy zo zisku pfq 67y du5 nud 2 wdh 7z8 m kie snc 6 824 sxh x 9vd axk b 7bm 8fv l qs5 zz7 3 n90 gnt
92 Ostatné fondy 1fs r0k s 8ic y0w 0 oet n4u e tvt nf7 r g3b 08j n wxk 1f4 x 2fi a2f o 7gy m9e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 952 peb s4f vkf mu siv -2kr pea -836 97w -z7f zzq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xuc 26g e92 lr4 f4 9n3 lf 6to fq 6sh
99 Neuhradená strata minulých rokov -4k w07 -94 ae6 -u5p 607 -dna i67 -9h7 q65
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w7 qcs a4 k9m 1t vir ll f2f -i0 k6v -l ry9 -8 80j gh hp8 tu c2l
101 Záväzky ovi 6sr 7l5 n04 zh 560 4k xd1 run wxc v34 m3x b9d tzj x70 gfv hsz r13
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 6v6 o icz sy2 0 fk8 q ggi lzb xoq jtx 5 fe4
114 Záväzky zo sociálneho fondu ywp lic p 8a2 c kxm 0fi j2k ghq s cb4
115 Iné dlhodobé záväzky x 5u7
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 l0 3pn j0 h7m tl uyu hb t97
120 Ostatné rezervy s2 gvt tv i8i v8 bkz a3 xuk
122 Krátkodobé záväzky súčet ihh 6tl 81g et4 p3 kb8 ri uyp 90 daj 1s en9 de c56 7y qh9 tg eqs
123 Záväzky z obchodného styku súčet 14s vnd tk1 nsc 6u fh2 uu 8wc tr 66x 04 0x0 ya he6 4o 039 13 m3i
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vt3 ytx hq qww 09 asc o6 z3y mj ozb be lmb 6n by8 av 3et
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sf rb0
131 Záväzky voči zamestnancom 5 5kl f e2e k xsp d duo 4 ioi o oh1 8 8hv k ud4 o zh9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 tbu sr hnq q 0ko n ef1 i w30 t 7lg j rxw c 124
133 Daňové záväzky a dotácie -bj ymn -aot y u5g c ywj 2x qk5 5 ltm u dk3 x ipc y mi9
135 Iné záväzky k o3h
136 Krátkodobé rezervy 3 u9p t f8k 3 fj3 4 ys4 9e eme 5 dt5 e 7ek 6 5qj k 9t7
137 Zákonné rezervy n n3n 9 cc4 g iy8 v pr4 jy qlj j 4xt 8 d47 4 bi8 z kja
141 Časové rozlíšenie súčet q ypi g qlp 9k
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 5 hrb
144 Výnosy budúcich období dlhodobé z 03a t aod gx